Hykleriet om hvidvask – hvor er politikerne?

Hvis du skal have vasket kriminelle penge hvide eller skal have sløret terrorfinansiering så gå for guds skyld i en stor bue uden om Danske Bank og Nordea. Gå i stedet til Sydbank, Skjern Bank eller en anden af de lidt mindre banker. Her er risikoen for at blive afsløret til at overse. Tæskene til … Læs mere

Banker respekterer kun stokkemetoden

Det er endnu en ydmygelse af banksektoren, at politikerne på Christiansborg må ty til stokkemetoden (læs her) for at banke den finansielle sektor på plads. Regeringen lægger op til en markant forhøjelse af bødekravene til de banker, der ser stort på lovgivningen om at forhindre hvidvask af penge. Og man må forvente, at disse stramninger … Læs mere

Hvor er den danske forbindelse i skattefusk-sagen?

Det er en fjer i hatten til den forholdsvis nye statsanklager fra Bagmandspolitiet, Morten Niels Jakobsen. Og givetvis en tiltrængt opmuntring internt i huset, der ofte får skældud for at angribe og forfølge de forkerte sager. Hvad statens skatteindkræver, Skat, har mistet ved at åbne kassen for udenlandske kriminelle, står bagmandspolitiet nu for igen at … Læs mere

Vestas’ indre dæmoner

Vestas var i en egentlig eksistenskrise i 2011-2012 med underskud i milliardklassen. Samlet set over disse to år var der et underskud på 8,5 milliarder kroner. Men eftertiden har vist, at Vestas i de år ikke alene kæmpede med økonomiske trængsler, men også med interne dæmoner. Intern kævl og splid tilført en sjat mistillid på … Læs mere

Parkendommen gav ikke klarhed

Parken-dommen fra byretten i København placerer sig midt imellem to yderpunkter. Nemlig kravet fra bagmandspolitiet om hårde fængselsdomme og store bøder samt konfiskation af millionbeløb og på den anden side de anklagedes krav om pure frifindelse for alle forhold. Begge parter vandt, og begge parter tabte. Forhåbentlig er det ikke udtryk for tvivl fra domstolens side. … Læs mere

Bagmandspolitiet til eksamen i Parken-sagen

Man skal holde tungen lige i munden i den tiltagende debat om, hvorvidt Bagmandspolitiet (SØIK) fejler eller ikke fejler. Ingen tvivl om, at denne del af statens anklagemyndighed er presset, og presset bliver endnu større, hvis retfærdigheds­gudinden Justitia i Københavns byret i morgen tirsdag ikke lader vægtskålen falde ud til Bagmands­politiets fordel i den højt … Læs mere

Derfor må Amagerbanksagerne ikke fuse ud

Der er stærke følelser på spil i kølvandet på opgøret efter den værste finanskrise siden 1930’erne. Følelser, der ofte står i grel kontrast til lovens bogstav. Sådan er det i udpræget grad også i Amagerbanken. Den gængse holdning er, at »nogen« må bøde for og tage ansvaret for så fatalt et krak, hvor 70.000 aktionærer … Læs mere

Bagmandspolitiet må genopfinde sig selv

En frikendelse er en frikendelse. Frikendelsen af de otte involverede bankfolk i en af flere kontroversielle EBH-sager er et alvorligt stød i mellemgulvet til bagmandspolitiet. Statens politi har markant fejltolket lovgivningen. Det er et stort problem for bagmandspolitiet, men det kan vise sig, at det også er et problem for retsopfattelsen i Danmark. Og dermed … Læs mere

Derfor er Parken-sagen så pokkers principiel

I dag begynder den længe ventede og højtprofilerede sag om påstået kursmanipulation med Parken-aktierne mod tidligere formand i Parken, Flemming Østergaard og tidligere direktør i Parken, Jørgen Glistrup. Det er en særdeles følsom og principiel sag – på flere fronter. Statsanklageren SØIK, i daglig tale bagmandspolitiet, har udover Østergaard og Glistrup også rejst tiltale mod … Læs mere

Pandora-dommen en nødvendig skærpelse

Pandora-dommen – medfølgende en bøde på to mio. kr. – skaber både klarhed og usikkerhed. Klarhed over, at det er alvor, når det i lovgivningen hedder, at børsnoterede virksomheder hurtigst muligt skal oplyse børsmarkedet, hvis virksomheden internt i huset er i besidddelse af kurspåvirkende fakta. Børslovgivningens paragraf 27. Usikkerhed fordi Retten i Glostrup i sin … Læs mere

Betændt Vestas-sag skaber uro

Vestas kører to parallelle og meget forskelligartede forløb i denne tid. På den ene side succesen med det »nye« Vestas, den nye ledelse, nye ordrer, ny selvtillid og frem for alt en genfødt Vestasaktie, der drøner i vejret. Og så den anden side – den mere grå og kedelige side – et hidsigt, personligt opgør … Læs mere

EBH-sagen retter kritisk lys på byretterne

En sejr for tidligere bankdirektør Finn Strier Poulsen og de andre tiltalte fra EBH-banksagen. De blev alle pure frifundet. Og et kontant nederlag for anklagemyndigheden. Bagmandspolitiet kunne ikke løfte bevisbyrden i sagen om manipulation af børskurserne. Det er en overraskelse. Men om der også kan drages mere vidtrækkende og generelle konklusioner om lempelser eller stramninger … Læs mere

Parken-sagen er ikke bare højprofileret, men voldsomt principiel

Den tidligere Parken-ledelsen ved formanden Flemming “Don Ø” Østergaard og hans tro væbner, direktør Jørgen Glistrup, står sammen med FIH-banken midt i en grim, grim sag om kursmanipulation. Bagmandspolitiet har rejst tiltale mod fire personer med denne kontante melding: “Anklagemyndigheden rejser nu tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder i sagen om aktiekøb foretaget af … Læs mere