Nationalbankdirektør Rohde i sjældent godt humør

Danske forbrugere kan godt begynde at glæde sig. Der bliver ikke bare markant mere i lønningsposen over de næste to-tre år, købekraften stiger også.

Nationalbankdirektør Lars Rohde har et meget positivt syn på dansk økonomi lige nu, hvor vi er inde i en økonomisk højkonjunktur. Rohde selv kalder det en »moderat højkonjunktur«, men skal man tro bankens fremskrivninger for 2018, 2019 og 2020, så er det svært som forbruger at bevare den bekymrede mine og holde armene nede langs siden.

Økonomisk ligger Danmark historisk lunt i svinget.

Det er svært som forbruger at bevare den bekymrede mine og holde armene nede langs siden

Pæne lønstigninger over de næste tre år på samlet 8,8 procent. Og med en behersket inflationsudvikling er der en god reallønsfremgang over disse år på samlet omkring fem procent. Det er ikke tosset – set fra et forbrugersynspunkt.

Er der da ingen slange i det paradis? Jo, er signalet fra Rohde – lidt påpasseliglighed hører med til jobbet. Slangen er, at det risikerer at løbe løbsk og ender i en overophedning af økonomien. Ikke mindst fordi beskæftigelsen ventes at nå rekordhøjder med en øget beskæftigelse frem mod slutningen af 2020 på 75.000.

Erhvervslivet har i nu lang tid råbt på flere hænder til de mange nye job og flaskehalse i en række brancher. Det kan risikere at kortslutte en højkonjunktur.
Rådet til regeringen lyder derfor, at det politiske lederskab »med kort varsel« skal være klar til at gribe ind.

Hm, tænker man så, gribe ind med hvad og overfor hvem? De svar blæser foreløbig i den kølige forårsvind. Nationalbankdirektøren nøjes med at hæve advarselsflaget, men vil ikke komme med gode råd til Lars Løkke & Co – eller hvem der måtte sidde med regeringsansvaret – om hvor der i givet fald vil være bedst at stramme.

… lægger han sig på et niveau, hvor der er god plads til mere i lønningsposen, også til de offentligt ansatte. Og hvem vil ikke gerne referere til nationalbankdirektøren.

På samme måde vil Lars Rohde heller ikke sige noget som helst om de igangværende ovenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte. Ikke direkte i hvert fald.

Som bekendt er disse forhandlinger brudt sammen og kører for tiden i forligsen. Både lønmodtagere og arbejdsgivere har varslet strejke, henholdsvis lockout og dermed truer en storstilet konflikt, som – hvis den bryder ud i april – vil lamme Danmark.

Set i det lys nok ganske fornuftigt af Lars Rohde ikke at blande sig i den konflikt. Det kommer han så alligevel indirekte til at gøre. Med de forventede, overraskende optimistiske lønstigningstakter over de næste tre år på samlet 8,8 procent, lægger han sig på et niveau, hvor der er god plads til mere i lønningsposen, også til de offentligt ansatte. Og hvem vil ikke gerne referere til nationalbankdirektøren.

Innovationsminister Sophie Løhde var tidligt i OK-forløbet ude med kraftige advarsler om, at lønudviklingen i det offentlige var uholdbar. Står Lars Rohdes lønforventninger til troende, er der imidlertid god plads til lønstigninger af en vis størrelse, og i hvert fald inden for det spænd, som parterne har liggende på forhandlingsbordet i forligsen.

Set ude fra er det svært at tro, at Danmark bliver kastet ud i en storkonflikt på grund af lønspørgsmål. I så fald må det være andre knaster, som forligskvinden ikke kan få has på.

De seneste tal for antal beskæftigede viser, at der var 2.721.000 i beskæftigelse i Danmark (tal fra december 2017.) Blot en knivspids på 1100 fra alletiders rekordbeskæftigelse umiddelbart før finanskrisen brød ud i 2008.

Danmark er i økonomisk topform.

One response to “Nationalbankdirektør Rohde i sjældent godt humør

  1. Det er altid interessant med disse forudsigelser, men det er kun glædeligt at rigtig mange danskere har/får flere penge mellem hænderne og et større råderum i hverdagen.

    Hvor de igangværende overenskomster ender, er en helt anden sag. Forhåbentlig kan der findes en god fælles løsning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *