Pynter banker sig med lånte etiske fjer?

Udover elastik kan man også sælge etik i metermål. Etik og ansvarlighed kan strækkes efter forgodtbefindende, i hvert fald så længe det handler om branding og markedsføring.

Mere problematisk bliver det ofte, når etik og ansvarlighed rammer den virkelige verden. Når der er forskel på, hvad man siger, og hvad man gør. Når den høje etiske fane i skåltalerne ikke stemmer overens med forretningsmetoderne i baglokalet.

Det giver indtryk af en finanssektor, som ikke har været på forkant med udviklingen, men på bagkant med etikken og ansvarligheden i forretningerne.

Umiddelbart kan man undre sig over timingen i eksempelvis de to storbanker, Nordea og Danske Bank. Som det fremgår af hosstående artikel vil begge storbanker nu sætte meget mere fokus på etisk ansvarlige investeringer og gøre netop denne branding og markedsføring til en konkurrencefordel.

Ikke fordi de pågældende banker og andre etisk ansvarlige vil »redde verden,« men ganske enkelt fordi der er stigende forretningsmuligheder i ESG-rigtige investeringer. ESG står for environment, social og governance – altså investeringer der tager hensyn til miljøet, sociale forhold og god selskabsledelse. Det man kan kalde bæredygtig opsparing.

Det er uhyre fornuftigt at tilbyde kunderne det, der efterspørges. Så vidt så godt. Mere problematisk er troværdigheden til storbankernes budskaber på et tidspunkt, hvor finanskrisen og dens følger rumler i baghovedet, og hvor Panama-papers og østeuropæiske hvidvaskskandaler de allerseneste år har taget overskrifterne. Det giver indtryk af en finanssektor, som ikke har været på forkant med udviklingen, men på bagkant med etikken og ansvarligheden i forretningerne.

Det er nu engang sådan, at eksempelvis Nordea og Danske Banks image og troværdighed er et samlet resultat af alle bankens afdelinger i ind- og udland. Så ja, det kan virke en anelse op ad bakke. Fair nok, at etik og ansvarlighed nu sættes i højsædet i bankerne, men ligefrem markedsføre sig offensivt på det, njarh, det udfordrer troværdigheden.

Når det er sagt, så er det rigtigt, at ESG-investeringer vinder frem på det internationale investeringsmarked. Amerikanske pensionskasser, den norske oliefond og andre af verdens største pengekasser, herunder i høj grad også danske pensionskasser, presser mere og mere på for etisk ansvarlige investeringer.

Der er lidt forskel på, hvad man mener med begrebet »etisk ansvarlige investeringer.« En lang række store og internationale virksomheder og de største investorer henviser og bekender sig til FN’s Global Compact. Ti overordnede retningslinjer for ansvarlig virksomhedsdrift med fokus på blandt andet menneskerettigheder, miljø, børnearbejde, bestikkelse og korruption med videre.

Virksomheder kan næppe markedsføre sig til en høj etisk standard. Det er noget virksomheder skal gøre sig fortjente til.

Derudover har flere af de store, institutionelle investorer sat tobak, alkohol, våben, spil, fossile brændstoffer og andet på forbudslisten. Det har resulteret i en helt ny screenings-industri. Overvågningsselskaber, der sælger sig på at holde øje med, at spillereglerne for det etisk ansvarlige overholdes.

Det er et sundhedstegn, at også den finansielle industri til stadighed udvikler sig og dyrker de områder, som kunderne efterspørger. Set i det lys bør etisk ansvarlige investeringer skabe en mere bæredygtig og bedre verden.

Problemet er bare, at der er så mange svulstige begreber og så meget varm luft i markedsføringen af etisk ansvarlige investeringer. Virksomheder kan næppe markedsføre sig til en høj etisk standard. Det er noget virksomheder skal gøre sig fortjente til.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *