På høje tid at tænke på kunderne i DSB

Det siges, at jernbanedriften næst efter kønsdriften er den menneskelige drift, der sætter flest lidenskaber i bevægelse.

Nu kan de 300.000 daglige passagerer i de københavnske S-tog se frem til de første førerløse S-tog i 2023, som ikke bare giver mere punktlighed men også øger hyppigheden af afgange på S-togsnettet. En god nyhed for DSB-kunderne.

Plejer er død, nu skal hensynet til passagererne sættes i højsædet. På høje tid, må man sige.

Det burde få det lidenskabelige togfolk til at klappe i hænderne. For første gang er der nu et reelt nybrud på vej, som skal udfordre det udskældte statsselskab DSB. Plejer er død, nu skal hensynet til passagererne sættes i højsædet. På høje tid, må man sige.

Statsselskabet DSB skal bevise, at man tør godt vove sig ud på det private marked. Du kan læse om Transportministeriets egen udlægning af planen her.

Når den første jubel har lagt sig, er det dog forståeligt, at togpassagererne kan blive betænkelige ved DSB´s og politikernes planer om førerløse S-tog. Skandalerne med IC4-tog, Banedanmarks signalforvirring, forsinkelser, underskud med mere taget i betragtning. Kan denne transport-etat overhovedet gøre noget rigtigt?

Når udspillet om den delvise privatisering af DSB (i form af det såkaldte princip om offentligt-privat partnerskab, OPP) bør modtages med kyshånd, så er det netop med baggrund i de dårlige erfaringer togpassagererne har gjort sig med de seneste 10-15 års mislykkede forsøg på at forbedre togdriften og den dertilhørende infrastruktur. Det har simpelthen ikke været godt nok.

Der er mange forklaringer, nogle af dem endda gode forklaringer, og her må politikerne tage deres store del af skylden, men skjules kan det ikke, at delvist privat ejerskab kan være med til at løfte kvaliteten af den kollektive trafik i Danmark. Når det kan lykkes i udlandet, kan det vel også lykkes i Danmark.

Nok var der visse indkøringsproblemer med Metroen i København, men ret skal være ret, nu kører det faktisk ganske effektivt. Og netop i en OPP-ordning.

Hvis transportminister Ole Birk Olesens ord står til troende, så er DSB-ledelsen selv aktivt med i denne »udskillelse« af S-togsdriften. Det skulle man tro var en naturlighed, eftersom staten ved transportministeren ejer DSB. Historien har dog vist, at forholdet mellem den statslige ejer og DSB-ledelsen langt fra altid har været i samklang. Til skade for hensynet til kunderne (passagererne.)

Noget tyder på, at det forhold pt. er mere konstruktivt end set længe med den pragmatiske Peter Schütze som formand for DSB og direktør Flemming Jensen. DSB er simpelthen tvunget til nytænkning, så i stedet for at spille imod og modarbejde, spiller DSB-ledelsen med på nybruddet og nytænkningen i DSB, som tidligere har ageret som en stat i staten.

Hvorfor ikke bruge de gode erfaringer fra Ørsted (DONG) og Københavns Lufthavne og lægge afstand til de dårlige erfaringer i PostNord? Blot en tanke.

Set udefra er det ærgerligt, at dette nybrud ikke har et bredt politisk flertal bag sig, der også inkluderer Socialdemokratiet. Netop socialdemokraterne har i de seneste årtier været de absolut mest ivrige tilhængere af privatiseringer af statslige selskaber. Bare ikke lige, når det kommer til DSB. Læs artikel fra september 2017 her.

Planerne om udbud af togtrafikken i hovedstadsområdet er et langtidsprojekt, hvor der endnu mangler at bliver forhandlet mange ting på plads. Foreløbig er der kun lagt nogle overordnede rammer.

Ligesom der også skal findes en privat operatør og dermed private penge til at finansiere både tog og øvrigt infrastruktur. Måske med pensionspenge og hertil tilsat en professionel operatør af togdrift. Der skal tages en række beslutninger over de kommende, og man kan kun frygte det værste, hvis DSB bliver en politisk slagmark.

Skifter det politiske flertal i Danmark og Socialdemokratiet sætter sig på statsministerposten efter næste valg vil der uvægerligt blive skabt usikkerhed om de overordnede rammer for denne delvise privatisering af DSB. Det vil i så fald være et tilbageslag for både de 300.000 daglige S-togs kunder i hovedstaden og for DSB som helhed.

Hvorfor ikke bruge de gode erfaringer fra Ørsted (DONG) og Københavns Lufthavne og lægge afstand til de dårlige erfaringer i PostNord? Blot en tanke.

6 responses to “På høje tid at tænke på kunderne i DSB

  1. En idé om et førerløst S-tog i 2023 er en latterlig og grotesk påstand. Det nye signalsystem står tidligst klart i 2030, om nogensinde, og inden da skal vi igennem utallige seancer, hvor de bevilgende myndigheder ryster på hånden, og hvor leverandører uophørligt besvindler statskassen for milliarder, uden at der kommer det ringeste ud af det. Det er typisk politikersnak, det der med 2023. De bliver aldrig klogere, og det der med at etablere nye infrastrukturprojekter, der går ud over etableringen af nye vejbaner, har mildest talt aldrig været nogle af deres spidskompetencer. De har aldrig forstået, at det altså aldrig har været nok at bestille et nyt system, men at hver detalje skal følges til dørs helt oppe fra de ledende lag. Der vil ske det, at et eller andet svindlerfirma tropper op, belæsset med skriftligt materiale, som ingen læser, og som fremstiller det hele i en peptalk, som ingen forstår en lyd af, undtagen nogle lyse hoveder, som tager det hele til sig, og som nikker og siger jaja. Det bliver som altid skatteyderne, der når den lange næse.

    1. Wow, du har virkelig sat dig ind i tingene omend jeg måske mener du ser en lille smule negativ på det? Hvad med at komme med dit konstruktive bud på hvordan tingene så skal organiseres – noget som du tydeligvis har meget forstand på.

  2. Til lykke til de stakkels passagerer, der i dag benytter S-tog. I vil i fremtiden se frem til S-tog, der ikke kan køre i blæsevejr, snevejr og af mange andre årsager. Der er endnu ingen jernbaner i verden, der har etableret førerløs togtrafik på åbne strækninger, hvor dyr uhindret kan krydse strækninger, hvor en person, der krydser sporet stopper togtrafikken, hvor en vildfaren plastikpose påvirker trafikken og en nedfalden gren forhindrer togkørsel. Selvfølgelig tror den nuværende trafikminister, at vi Danmark kan løse de problemer, som igen jernbane i verden har kastet sig ud i – bortset fra Metrostrækninger, der kører i sikret område, hvor der i områder, som er sikret mod påvirkninger ude fra.

  3. Undrer mig man kan synes at det er ok at sælge noget der giver overskud og som der faktisk er kunder til. Noget andet er, hvor skal de føreløse tog komme fra, er det dem der ikke leverede IC4 der skal snyde os alle sammen igen.
    De tog der bliver købt er nok forældede når de bliver leverede eller også bliver de aldrig leveret,

  4. Ham Ole Birk Olsen. Er der ikke en eller anden sæbefabrikant, der kan trylle ham om til håndsæbe? Der bør nok tilføres anselige mængder parfume. Alt den mand rør ved er jo det glade vanvid!

  5. S-togene kører da udmærket og til tiden. Hvorfor lave om på noget, der fungerer godt? Og det er helt rigtigt, som der står i et af de andre kommentarer, at der kan opstå mange uforudsete forhindringer i åbent terræn, som et førerløst tog næppe kan reagere på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *