Bryder Alka et kundeløfte ved salg til konkurrenter?

Fagforeningernes forsikringsselskab Alka er kommet på auktionsblokken. I så fald et salg til højestbydende, sandsynligvis til et børsnoteret forsikringsselskab. Prisniveau – i omegnen af fire mia. kr.

Alka-ledelsen og dermed Alka-ejerne må bryde det løfte, som selskabet højtideligt har afgivet og indskrevet i værdigrundlaget.

Det vil betyde, at brandet Alka og den oprindelige ide med Alka om at sætte hensynet til kunderne over hensynet til ejerne droppes.

Rent faktisk vil det betyde, at Alka-ledelsen og dermed Alka-ejerne må bryde det løfte, som selskabet højtideligt har afgivet og indskrevet i værdigrundlaget. Således hedder det i Alkas værdipolitik i afsnittet om et “løfte til kunderne”:

“Vi fokuserer ikke på overskuddet. Det er nemlig ikke Alka, men derimod vores kunder, der skal have fortjenesten af at være hos Alka.”

Alka sælger således ikke bare ud af de kontante værdier i pengekassen, men også af værdierne som et kundeejet selskab. Alka er ikke direkte ejet af de enkelte kunder i butikken, men af en række fagforeninger med paraplyorganisationen LO som hovedaktionær, ligesom også Arbejdernes Landsbank fortsat har en ejerandel.

I følge oplysninger i dagbladet Børsen har ejerne hyret den svenske storbank SEB til at stå for salget af Alka. Selskabet sidder på fire procent af det danske skadesforsikringsmarked og vil givetvis være en lille lækkerbidsken for store konkurrenter som Tryg, Topdanmark, Codan, Gjensidige, IF med flere.

Hverken direktør i Alka Henrik Grønborg eller formanden Kim Simonsen, HK, vil kommentere på salgsrygterne.

Foreløbig har rygterne om et salg af Alka ikke fået hverken kunder eller medlemmer i fagforeningerne til at reagere. Ender det med et salg af Alka, vil den nye ejer kræve et markant højere udbytte, end det Alka i dag sender tilbage til sine ejere, og det vil alt andet lige også føre til stigende forsikringspræmier.

Et salg af Alka til et børsnoteret selskab vil næppe få kunderne, det vil sige medlemmerne i fagforeningerne, til at løfte et øjenbryn (som i Nykredit.)

Da Nykredit for halvandet år siden annoncerede en børsnotering og dermed et delsalg til eksterne investorer, rejste der sig en decideret folkestorm, der protesterede mod at sælge ud af værdierne til sultne kapitalister på medlemmernes og dermed kundernes vegne. Nykredit har i et par århundreder været kundeejet.

Som bekendt førte opstandelsen i Nykredit til, at Nykredit-ejeren, Forenet Kredit, droppede planerne om en børsnotering for i stedet at få en særlig kreds af pensionskasser ind som medejere. En mellemløsning som efterfølgende er gledet ned som en tålelig løsning hos de stærke kundegrupper i Nykredit.

Et salg af Alka til et børsnoteret selskab vil næppe få kunderne, det vil sige medlemmerne i fagforeningerne, til at løfte et øjenbryn.

Modsat boliglån, som er et højtprofileret og til tider følelsesladet finansprodukt er forsikringer det stik modsatte. Et kedeligt finansprodukt, som tidligst kan bringe følelserne frem hos kunderne, når skaden er sket og forsikringen skal vise sin værdi.

Selv om Alka blot sidder på en beskeden markedsandel på fire procent kan ejerne profitere af, at de store i branchen kæmper om at holde hinanden stangen. Samtidig kan et køb vise vækst på toplinjen på et tidspunkt, hvor netop vækstudsigterne er beskedne. Det kan være med til at presse prisen på Alka op.

Tryg kan med et køb befæste og konsolidere sin førsteplads. Bliver det derimod Topdanmark, der løber af med Alka, vil Topdanmark målt på præmieindtægterne på skade komme op og matche Tryg som den største i Danmark.

For Codan vil et køb af Alka betyde, at Codan kan stoppe blødningen med en kraftigt faldende markedsandel, mens norske Gjensidige fortsat har appetit på at få en større markedsandel i Danmark. Gjensidige købte i sin tid Nykredit Forsikring tilbage i 2010, men det har siden knebet for nordmændene med at få endnu mere power i deres danske forretning.

Fagforeningerne kan således sætte sig godt til rette og på bedste kapitalistiske vis spille byderkandidaterne ud mod hinanden. Bliver salget en realitet bliver det næste spørgsmål, hvad fagforeningsejerne i grunden skal bruge provenuet fra Alka-salget til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 responses to “Bryder Alka et kundeløfte ved salg til konkurrenter?

  1. Der er solgt ud af arvesølvet igen igen, det tjener i hvert fald ikke medlemmerne og nu bliver Alka bare profitstyret og til fordel for aktionærer. Resultat stigende forsikringspriser som betales af alle medlemmer og overskuddet herfor kommer bare på færre og ikke medlemmernes hænder. Pinligt fagbevægelse, hvad skal gavne jeres medlemmer bedre ?? Penge i strejkekassen ??

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *