Mens vi venter på klarhed fra Danske Bank-toppen om hvidvasksagen

Problemerne hober sig op – tårner sig faktisk op. Hvidvasksagerne fra Danske Banks estiske filial udvikler sig til stadighed, fortsat i en uheldig retning. Det fræser dybe ridser i Danske Bank-imaget og kan på sigt koste både bøder og forretninger.

Og så handler det om noget så højtideligt som navnet, Danske Bank.

Disse hvidvasksager har højeste prioritet, både i direktion og bestyrelse i Danske Bank, vær vis på det. Lidt sent vil nogen sige. Det er for længst blevet et personligt ansvar for både bestyrelsesformanden Ole Andersen og topchefen Thomas Borgen at få fuld klarhed over, hvad der er sket, og hvem der vidste hvad på hvilket tidspunkt. Og drage de nødvendige, troværdige konsekvenser.

Jeg forstår ikke umiddelbart den nuværende tavshed fra disse to offentlige myndigheder

Det er yderst alvorligt, når den interne revision helt tilbage i februar 2014 (bragt i Berlingske Business torsdag den 2. november) konkret advarede om, hvad der synes at være klare overtrædelser af de interne forretningsgange og lovgivningen for hvidvaskkontrol. Den interne revision refererer direkte til bestyrelsen. Spørgsmålet er derfor; hvorfor overså bestyrelsen disse advarsler?

Enten er der tale om personlige svigt på medarbejdersiden, så kan der placeres personlige ansvar, og ellers er der tale om svigt på grund af en kultur og et internt system, som har opfordret sine medarbejdere til at se mere på bundlinjen end på etikken i de forretninger, der flød igennem banken.

Det sidste er det mest alvorlige, fordi det bryder fundamentalt med det samfundsansvar, som alle store virksomheder tilslutter sig, nemlig, at ja, der skal tjenes penge, men det skal ske på en ordentlig måde. I så fald er det et bestyrelsesanliggende.

Hvis det viser sig, at denne se-igennem-fingrene med hvidvaskloven har været en del af en intern kultur, er det spørgsmålet om svigtet med hvidvaskkontrollen begrænser sig til den estiske filial af Danske Bank. I så fald kan det vise sig ligefrem at være et mønster, og ikke – som hidtil meldt ud fra banken – enkeltstående tilfælde af svigt.

Det er tvivlsomt om denne sag, når resultatet af den interne undersøgelse foreligger, kan lukkes med med en “vi har tidligere ikke være skarpe nok på disse sager, men har nu strammet op”-udmelding. Det må formodes, at den interne undersøgelse, som Dansk Bank-toppen selv har sat i værk graver rigtig dybt, og at der nødvendigvis må drages nogle konsekvenser.

Det må formodes, at Danske Banks sag fra den estiske filial følges op af Finanstilsynet, og sandsynligvis også af bagmandspolitiet. Jeg forstår ikke umiddelbart den nuværende tavshed fra disse to offentlige myndigheder.

Selv om omverdenen kræver her-og-nu svar giver det mening, at topchefen Thomas Borgen ikke vil fælde en endelig dom, før resultatet af den interne undersøgelse foreligger. Sådan må en topchef nødvendigvis agere.

Set med Danske Bank-toppens øjne handler det nu om at bevare overblikket og køligheden samt komme helt til bunds i sagen, og ikke i panik drage konsekvenser, som senere viser sig forkerte. Tidligere har banket ladet forstå, at det mest af alt har været tale om sjusk i forbindelse manglende hvidvaskkontrol i den estiske filial.

Det forpligter at være landets suverænt største bank – det forpligter at bekende sig til et samfundsansvar

Men når det er sagt må Danske Bank også samtidig gøre sig klart, at det omgivende samfund med stor spænding forventer, at banken, når undersøgelsen foreligger, lægger alle kortene på bordet. Og så klart som overhovedet muligt, selvfølgelig med respekt for banklovgivningen og bankhemmeligheden, overbeviser sine kunder, aktionærer, medarbejdere og interessenter i øvrigt om, hvad der skete dengang, og hvordan hvidvaskloven tackles i dag.

Der er gjort mange rigtige ting i Danske Bank i forbindelse med de senere års genrejsning af banken. Bundlinjen bugner som aldrig før, der er styr på indtjeningen, og kunderne har generelt – hidtil i hvert fald – været ganske tilfredse med banken. Danske Bank er blandt Nordens absolut stærkeste banker lige nu. Det seneste regnskab fra Danske Bank viser en rekordindtjening igen og forventningerne til hele året 2017 skrues en tand op. Aktien steg.

Det skal også med, at fokus på hvidvaskloven er nærmest eksploderet på få år. Hvidvaskloven har dog været ganske klar i nu igennem en del år. Tilbage i maj 2015 fik Nordea således en bøde på 50 mio. svenske kroner for flere års svigt med hvidvaskkontrollen samt denne kommentar fra de svenske myndigheder, Finansinspektionen: 

“Sammenlagt har Nordea i flere år ikke haft et effektivt system for at opdage og modvirke hvidvask. Det indebærer, at hvis personer har ønsket at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, så har de været i stand til at gøre det, uden at Nordea har haft mulighed for at opdage det. Det er meget alvorligt,” lød det således fra Finansinspektionen for to et halvt år siden. Et klart budskab til alle store nordiske banker.

Som tidligere skrevet i disse spalter kan fejl og svigt ikke undgås i så store banker som Danske Bank. 100 procent sikre systemer findes ikke. Der vil således også fremover smutte beløb igennem bankerne, som er hvidvask af kriminelle penge.

Men skal den internationale økonomiske kriminalitet og dermed hvidvask begrænses mest muligt, er det afgørende, at store internationale banker som Danske Bank meget aktivt spiller med og afsætter de nødvendige ressourcer til etablering af et fintmasket net, som til fulde lever op til hvidvasklovgivningen. Det forpligter at være landets suverænt største bank – det forpligter at bekende sig til et samfundsansvar.

 

 

 

 

One response to “Mens vi venter på klarhed fra Danske Bank-toppen om hvidvasksagen

  1. Efter hvad jeg hører fra mine kilder i Danske Bank har Thomas Borgen desværre aldrig fået ryddet ordentligt op i organisationen efter han overtog ledelsen i den mere eller mindre kuldsejlede bank. En lang række centralt placerede personer fra Straarup-perioden, som burde have sagt fra, da Straarup iværksatte sit vanvittige opkøbsridt, er typisk bare blevet flyttet til andre ansvarsområder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *