Hvorfor fejlede staten i Vestjysk Bank?

Finansminister Kristian Jensen (V) kiksede i Lemvig med Vestjysk Bank. Så enkelt kan det siges.

Staten er ganske vist kommet ud af det problematiske ejerskab af den tidligere kriseramte bank, men måden det er sket på efterlader et indtryk af i bedste fald dårligt købmandsskab, i værste fald en politisk løsning, der ikke er fuld gennemsigtighed med. Og et tab for staten i størrelsesorden en mia. kr. Det er da også en slags penge.

Var det virkelig den eneste udvej i Lemvig?

Finansministeren affejer enhver kritik af kikset i Lemvig med en irriteret hovedrysten. Han henviser til, at kritikken at statens salg for en kr. pr. aktie i Vestjysk Bank er udtryk for en bakspejlsbetragtning, som han ikke giver fem flade øre for. Samt et forsvar for knaldtilbuddet i Lemvig med at det var det eneste bud, der forelå.

Staten solgte i juni 2017 sin 81 procent store aktiepost i Vestjysk Bank for en slik, i hvert fald i forhold til den daværende aktiekurs. Et køberkonsortium med bla. Nykredit, AP Pension og Maj Invest lagde 123 mio. kr. på bordet, og forpligtede sig efterfølgende til at skyde ekstra kapital ind i banken.

Som det hed på denne plads i juni 2017: »Bankexit på det værst tænkelige tidspunkt.« Det har vist sig at holde stik.

Det har været en superforretning for de nye ejere i Vestjysk Bank på blot få måneder med en gevinst på 1,6 mia. kr. Til gengæld har staten over årene måttet tage et samlet tab på at være bankejer i Lemvig på omkring 1,4 mia. kr. Var det virkelig den eneste udvej i Lemvig?

I forsvaret for det paniklignende banksalg er der henvist til en EU-sagen om Vestjysk Bank. En statstøttesag, som ikke var godkendt af EU, og en sag som finansministeriet har brugt som rambuk for at sælge aktierne i Lemvig-banken til discountpris.

Spørgsmålet er imidlertid, om Danmark ikke kunne få EU med på en større plan, der indebar, at staten håndterede Vestjysk Bank på en anden måde. I hvert fald kan man konstatere, at EU har været ganske large og forstående for andre EU-landes håndtering af deres kriseramte banker.

Enten ved at overbevise EU om, at staten nødvendigvis måtte holde Vestjysk Bank-aktierne lidt længere, eller sælge ud af aktierne i småbidder over tid i takt med den forbedrede økonomi i banken.

Staten har valgt det værst tænkelig tidspunkt at skille sig af med Lemvig Bank

Som bekendt har de danske banker det intet mindre end fremragende i disse år med rekordresultater på stribe. Selv landbruget, som tidligere har været det helt store problem for Vestjysk Bank, har fået forbedret økonomien. Også Vestjysk Bank har vist stigende indtjening over de senere år.

Er der da ikke noget positivt at sige om statens exit i Vestjysk Bank?

Jo, det er positivt og godt for konkurrencen i banksektoren, at Vestjysk Bank forbliver en selvstændig bank og ikke bliver opslugt af en af de store, landsdækkende banker, får fjernet navneskiltet Vestjysk Bank, nedlagt hovedkontoret i Lemvig for i stedet at blive reduceret til en filial. I så fald en bet for lokalsamfundet i Lemvig og omegn.

Hvis pluralismen i banksektoren reelt har været afgørende for hvem finansministeren ville sælge til, burde staten have spillet med åbne kort. Banken i Lemvig blev reddet af staten på målstregen tilbage i 2009. Det var der god fornuft i. Derimod har der været mindre god fornuft i at sælge bankaktierne på noget nær det værst tænkelig tidspunkt.

Statens exit i Lemvig-banken har givetvis ikke være nem at løse. Men set ude fra, og med de tilgængelige, officielle oplysninger, der foreligger, har staten valgt det værst tænkelig tidspunkt at skille sig af med Lemvig Bank.

 

2 responses to “Hvorfor fejlede staten i Vestjysk Bank?

  1. Jeg er en lille aktionær i Vestjysk Bank. Jeg har haft aktier i banken siden 2014 og umiddelbart inden staten solgte sin aktiepost var der udsigt til en meget lille udbytte ved salg. Efter bankens salg af aktier og opkøb af nye aktier som antallet af gamle aktier berettigede til kan jeg nu se frem til et mindre underskud. Så for gammelaktionærerne har det ikke været nogen guldgrube.

  2. Vil konsortiet kunne sælge alle sine aktier på én gang til dagens kurs, hvilket er en forudsætning for at opnå fortjenesten på 1,6 mia. ? Ville staten have opnået samme kursstigning ved at sælge ud af småbidder uden kapital-tilførsel ? Kursstigningen er vel en afledt effekt af, at der kommer nye stabile ejere ind, der vil skyde penge i foretagendet. Staten kunne ikke selv have opnået denne effekt ved fortsat drift af banken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *