Krystalklart nejtak til at statsstyre realkreditten

Først en påstand: Danmark har verdens bedste og mest effektive realkreditsystem og dermed ligger Danmark internationalt set i top med de billigste priser for boligejerne.

Pointen er, at vi skal huske, at vi altså har verdens bedste realkreditsystem

Dernæst nuanceringen: Ja, konkurrencen kan skærpes og forbedres yderligere, og ja priserne på verdens bedste realkreditmarked kan godt presses yderligere ned.

Pointen er, at vi skal huske, at vi altså har verdens bedste realkreditsystem, men at kritik, debat, fornyelser og konstant konkurrenceovervågning er nødvendig for at holde systemet skarpt og få forbedret det yderligere.

Der er opbrudstendenser i realkreditten i disse år, blandt andet fordi det foreningsejede Nykredit er på vej mod en børsnotering og dermed et delerjerskab mellem foreningsejet og børsejet.

Den beslutning i Nykredit deler vandene, har fået kritikere på banen, og har også fået forskere og eksperter til at præsentere alternative løsninger til en børsnotering. Blandt andet har lektor på Aarhus Universitet, Johannes Raaballe, her i Berlingske Business lagt en gennemarbejdet aktionærforeningsmodel for Nykredit-kunderne frem til debat. Derudover er der forsøg med at etablere alternative kreditkilder til boligejerne.

Det er sundt og godt for realkreditten, at den bliver debatteret og udfordret.

Det er også sundt, at politikere kommer på banen. Men forhåbentlig får Enhedslisten, SF og Alternativet ikke held med det fremlagte forslag om at statsstyre bidragssatserne. En gruppe politikere fra disse tre partier med Enhedslistens Pelle Dragsted i spidsen har foreslået, at  konkurrencestyrelsen skal styre priserne i realkreditten. Det er tæt på at være en slags nationalisering af realkreditten ad bagvejen. 

Konkurrencerådets formand, professor Christian Schultz har da også afvist forslaget som ubrugeligt. Arbejdsfordelingen må være, at realkreditten fastsætter deres priser på et privat og frit marked, hvorefter det så er konkurrencemyndighedernes opgave at skride ind, hvis der ikke er reel konkurrence. Og ja, her kunne man godt forestille sig, at konkurrencemyndighederne var lidt skarpere i tonen og trådte mere i karakter, når konkurrencen ikke er tilstrækkelig.

Konkurrencerådet har netop udgivet en rapport »Konkurrencen på realkreditområdet,« hvor det konkluderes, at konkurrencen ikke er tilstrækkelig effektiv, og det må selvfølgelig få konkurrencemyndighederne til at reagere. Men at statsstyre priserne er den helt forkerte vej at gå.

Derfor bør stigende priser selvfølgelig udfordres, men at statsstyre bidragssatserne lyder som en røst fra en alt for kedelig fortid.

Det er vigtigt at forstå de mekanismer på det internationale finansmarked, som gør, at realkreditten i dag har behov for at få en mulighed for at øge kapitalgrundlaget. Enten ved at hæve priserne eller ved at få kapital ind udefra. Har et realkreditselskab ikke den mulighed i en krisesituation, kan det resultere i en tvangsafvikling af selskabet. Det er den barske virkelighed.

Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at realkreditten blot kan hæve bidragssatserne efter forgodtbefindende. Der er ingen indikationer på, at realkreditten internt aftaler bidragsforhøjelser, men der synes dog at være en mønster om at institutterne en bloc hæver priserne. Foreløbig er det endnu ikke set, at realkreditten har sænket priserne. Den oplevelse har vi tilgode.

Realkreditten har det forrygende i disse år, tab på kunder er ikke-eksisterende. Derfor bør stigende priser selvfølgelig udfordres, men at statsstyre bidragssatserne lyder som en røst fra en alt for kedelig fortid.

Læs i øvrigt her om Verdens bedste realkreditsystem – i dagbladet Information

 

3 responses to “Krystalklart nejtak til at statsstyre realkreditten

 1. Der vil kun være tale om fri konkurrence, hvis man alene betaler tinglysningsgebyret kr. 1.500 når man skifter kreditforening. Den ny forening kan være tilfreds, fordi den får den fremtidige indtægt. Gebyrstigning skal varsles 12 mdr. i forvejen.

 2. Løs Nykredit problematikken med en simpel løsning:

  I stedet for at aflønne partnerbankerne i totalkredit med kontant betaling, så giv dem betaling i nyudstedt ansvarlig lånekapital i nykredit/totalkredit koncernen.

  Så kan koncernen stoppe børsnoteringen, købe minoritetsaktionærerne ud, og koncentrere sig om at bygge en non profit kundeejet realkredit koncern med lavere priser – til stor glæde for partnerbankernes konkurrenceevne.

  en win win situation for alle

 3. Man kan selvfølgelig godt mene at man ikke skal styre eksempelvis bidragssatser via konkurrencemyndighederne, og det er jeg som udgangspunkt imod. Der er dog den anden side af dette – det der normalt hedder forbrugerbeskyttelse og i realkreditten er der også den totalt modsatte logik af andre steder i samfundet.

  Normalt er det sådan at den professionelle part i et forbruger/professionalt aftaleforhold har skærpede forpligtigelser og at man rent faktisk ikke må misbruge et afhængighedsforhold.

  Normalt er det sådan at begge parter skal overholde aftaler.

  Det helt syge i realkreditten er at man laver en aftale hvor administrationsomkostningerne, risikoafdækningen og profitten er fastlagt for 30 år. I et marked hvor risikoen er kraftigt faldende har man hævet bidragssatserne vildt, og det er rent og skær fordi der er så store handelsomkostninger at man skal være meget naiv for ikke at forudse at det næste realkreditinstitut bare kan hæve priserne.

  Gad vide hvordan vore mobilpriser ville være hvis vi tegnede 30årige abonnementer som det kostede 25000kr at komme ud af.

  Enten skal markedet reguleres så bidragssatser er gennemsnitlige realiserede tab over eks. 5 år + admin%, eller også er man nødt til at have et marked der fungerer så man som eks. Nykreditkunde kan givve de samme mennesker fingeren som de der viser fingeren til deres kunder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *