Derfor har vi brug for en kontant dom i OW Bunker-skandalen

Der er dækket op til årtiers største og mest omfattende retssager i kølvandet på OW Bunker-skandalen – her er et kompetent overblik. Men det kan vise sig, at det bliver ved opdækningen. At der nok foretages de tonsdyre indledende juridiske processer frem mod en domstolsafgørelse, men at parterne i sidste ende bøjer af og finder sammen i et forlig. Det kan vise sig som det økonomisk sikreste for alle parter.

Set med samfundsøjne vil det dog være en ærgerlig, uforløst udgang på et generelt problem med floskel-prospekter uden reel substans og mistillid til børsmarkedet i Danmark. Nok er prospekternes omfang i antal sider steget dramatisk, ofte med et prospekt på flere hundrede sider. Men de stadigt mere voluminøse prospekter er i alt for stor udstrækning enten kaloriefattige eller ansvarsfraskrivelser.

Set med samfundsøjne vil det dog være en ærgerlig, uforløst udgang på et generelt problem med floskel-prospekter uden reel substans og mistillid til børsmarkedet

Det taler for et forlig:

Det er tvivlsomt om de store internationale banker som Morgan Stanley og Carnegie, revisionsfirmaet Deloitte og den udskældte kapitalfond Altor kan leve med risikoen for et eklatant nederlag ved en domstol. Så hellere punge ud med et antal hundrede millioner kroner ved et forlig, undgå at erkende fejl og dermed undgå, at OW Bunker-sagen ødelægger fremtidige forretninger i ind- og udland. I det spil har et forlig til et antal hundrede millioner kroner mindre betydning.

For de mange tusinde små og store investorer, som har sendt stævninger af sted mod de ansvarlige i OW Bunker-krakket, kan bevisbyrden ved en domstolsafgørelse vise sig svær at løfte. Danske domstole har hidtil ikke gået hårdt til biddet i sager om børsprospekter. Det kan vise sig, at nogle af disse investorer foretrækker en sikker økonomisk fugl i hånden, frem for ti usikre på taget, og derfor siger ja til et forlig.OW Bunker-sagen er en fuldtonet skandale. Det er et problem for retssikkerheden på børsmarkedet, hvis den sag fuser ud i ingenting.  

Set fra samfundets side, og herunder ikke mindst fra børsmarkedets side, kan man håbe, at det kommer til en domstolsafgørelse, der kan sætte retningen for ret og vrang på børsmarkedet de næste 10-20 år. Nok er OW Bunker en enkeltstående sag, men hvis det kommer til en domstolsafgørelse vil det hamre juridiske hegnspæle ned i det ganske gråmelerede marked for børsprospekter. I sidste ende handler det om noget så voldsomt som tilliden til det danske børsmarked.

Det taler imod et forlig:

Det er interessant at landets største pengekasse, ATP, har lagt sig spidsen i et konsortium af 24 danske institutionelle investorer med en stævning på 767 mio. kr. mod de ansvarlige i OW Bunker-moradset. ATP & Co. har givetvis tænkt længe over det, men er altså kommet frem til, at det er tvingende nødvendigt med en vigtig og principiel domstolsafgørelse.

Sprogbrugen i stævningen er nemlig ganske hård og kontant. »Det er vores vurdering, at bankerne har haft kendskab til OW Bunkers spekulationsaktiviteter, og at bankerne har medvirket til at vildlede investorerne,« hedder det således i stævningen. Det er stærke ord i september. Med ATP som førerhund siger ATP også samtidig, at der er tale om en principiel sag.

OW Bunker-sagen er en fuldtonet skandale. Det er et problem for retssikkerheden på børsmarkedet, hvis den sag fuser ud i ingenting

Der har igennem de seneste par årtier været meget få sager om prospektansvar i Danmark. Retningsgivende er fortsat i vid udstrækning den såkaldte Hafnia-sag fra 2002. Danske Bank blev først dømt i Sø- og Handelsretten for prospektansvar, men senere frikendt i Højesteret. I 2013 faldt der dom om prospektansvar i Bank Trelleborg-sagen, men den sag vurderes ikke at være så generel og vidtrækkende som Hafnia-sagen.

Det store spørgsmål om et forlig i OW Bunker-sagen er, om investorerne i givet fald vil kunne finde sammen om en fælles løsning. Jeg vil tro, at eksempelvis ATP og PFA helst ser en domstolstolsafgørelse, for dem betyder en principiel dom mere end kontanter. For en række andre investorer handler det derimod alene om kontant erstatning.

OW Bunker-sagen er en fuldtonet skandale. Det er et problem for retssikkerheden på børsmarkedet, hvis den sag fuser ud i ingenting.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *