Udsigten er tåget, men flere penge på vej til dig

Bombardementet i disse dage af politiske udmeldinger om den enkelte danskers private økonomi risikerer at ende i større forvirring frem for en stor forløsning.

Lige pt. er det umuligt at finde hoved og hale i, hvad skatteudspillet og vækstinitiativerne konkret betyder for dig og mig. Ikke mindst fordi der foreløbig alene er tale om udspil, som skal igennem svære forhandlinger for til sidst at ende som en politisk flertalsbeslutning. Og på det tidspunkt vil der uvægerligt være barberet en hel del bort fra de nuværende udspil – må man forvente.

Politikere og økonomiske eksperter af forskellige observanser trækker lige præcis de fordele og ulemper frem, som passer ind i deres dagsorden. Naturligt nok, men det efterlader den almindelige dansker på herrens mark.

Det store spørgsmål er så, om især Dansk Folkeparti og oppositionen ved Socialdemokratiet også vil noget. Det mangler vi svar på.

Så hvad er da de overordnede konsekvenser? Hvilke signaler kan man læse ud af disse udspil?

Samlet set efterlader skatteudspillet flere penge til forbrug for den enkelte dansker. Det må ligge fast, hvis de kommende ugers forhandlinger da går ikke helt i fisk. Og ja, der er store forskelle, hvor meget en højtlønnet dansker og en lavtlønnet dansker får mere til forbrug. Uanset om man så regner i rigtige menneskekroner eller i de mere fiktive procenter. Det giver sådan set også god mening, eftersom de højtlønnede i forvejen betaler mest i skat.

I et demokrati som det danske kræver vi konstant milimeterretfærdighed på det økonomiske område, men det findes ikke i den virkelige verden. Det ville være saliggørende, hvis især politikerne ville erkende det.

Jeg synes, at man må kvittere for, at regeringen vover sig frem med et offensivt udspil til politisk debat. Udspillene er dog næppe helt så reformagtige, som politikerne selv påstår, men i højere grad justeringer og tilpasninger af eksisterende lovgivning. Vi taler trods alt »kun« om at flytte rundt på nogle få milliarder om året over en årrække fremover.

Jeg hører ikke til dem, der tror på snuptagsløsninger, men hvis politikerne ikke konkret sætter regelforenklinger på dagsordenen, sker der da i hvert fald ingenting.

Onsdagens erhvervs- og iværksætterudspil med titlen: »Sammen om fremtidens virksomheder,« sender signalet om forbedrede rammevilkår for iværksætter- og investeringskulturen. Det er positivt. Det er her fra den kommende vækst skal komme.

Og tænk om vi på et tidspunkt kunne komme frem til, at investeringer i aktier ligefrem kan udvikle sig til en folkesport, frem for som i dag mange steder at blive betragtet som et fælt spil for samfundsskadelige kapitalister.

Tidligere regeringer af både rød og blå observans har ofte talt om afbureaukratisering og regelforenkling. Uden at der dog er sket noget som helst. Pointen er jo, at erhvervslivet og de mange hundrede tusinde virksomheder, små såvel som store, bedst selv finder forretningsmulighederne.

Det kan staten ikke gøre med nok så mange tilskudskroner. Derfor burde enhver regering kæmpe meget hårdere for at begrænse det omsiggribende indberetnings- og kontrolhelvede. Altså seriøst begrænse det.

Jeg hører ikke til dem, der tror på snuptagsløsninger, men hvis politikerne ikke konkret sætter regelforenklinger på dagsordenen, sker der da i hvert fald ingenting.

Torsdag drysser regeringen så endnu et politisk kampskrift ud, nemlig forslaget til finansloven for 2018.

Ugens tre økonomiske udspil efterlader indtrykket af en regering, der vil noget offensivt for at skabe den vækst vi allesammen er så pinedød afhængige af. Det store spørgsmål er så, om især Dansk Folkeparti og oppositionen ved Socialdemokratiet også vil noget. Det mangler vi svar på.

One response to “Udsigten er tåget, men flere penge på vej til dig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *