Oliepenge skal bruges til at sætte et nyt Mærsk-selskab på verdenskortet

Er Mærsk-familien på vej ud af olie eller på vej ind i et permanent, langvarigt ejerskab af olieaktier? Det er et af de helt store, ubesvarede spørgsmål efter det historiske frasalg af Mærsk Olie & Gas til franske Total.

Hm, og hvad siger Mærsk så til det? Foreløbig ingenting

Signalerne efter mandagens meddelelse om frasalget er forskellige, ja i realiteten direkte modstridende. Total lægger i sin udmelding op til, at Mærsk har lovet troskab om et langvarigt ejerskab af Total-aktier mod at få stillet en bestyrelsespost i Total i udsigt.

Hm, og hvad siger Mærsk så til det? Foreløbig ingenting, foreløbig har Mærsk-familien ved A.P. Møller Holding-direktør Robert Uggla ikke forholdt sig til tilbuddet fra Total.

Det har fået offentligheden til at tro, at Mærsks moderselskab, A.P. Møller Holding, skifter sine aktier i Mærsk Olie & Gas ud med aktier i olieselskabet Total. Men giver det mening for Mærsk-familien at engagere sig konkret i Total-bestyrelsen med den konsekvens, at Mærsk fremover risikerer at skulle stå på mål for forretningsmetoderne og forretningspraksis i det ofte udskældte Total? Jeg tillader mig at tvivle.

Forestiller man sig, at der på et tidspunkt kommer til ballade mellem den danske stat og Total som operatør i Nordsøen, ja så vil medejeren Mærsk og dets repræsentant i Total-bestyrelsen selvfølgelig blive hængt til tørre i den anledning.

Hvad ved vi om handelen med Total, og hvad ved vi ikke?

Det ved vi: Den samlede pris lyder på 47 mia. kr. 15 mia. kr. af disse er gældsovertagelse. Det efterlader det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk med en ejerpost i Total på 4,76 procent svarende til en værdi på 32 mia. kr.

Det ligger fast, at det børsnoterede Mærsk ikke skal have penge bundet i Total-aktier, og derfor skal der i første halvår 2018 tages en beslutning om enten at udlodde Total-aktierne til aktionærerne eller sælge Total-aktierne på børsmarkedet og udlodde en ekstraordinær stor dividende.

Det ved vi ikke: Hvis Total-aktierne udloddes til aktionærerne vil A.P. Møller Holding komme til at sidde med en ejerpost i Total på 1,5 procent svarende til en værdi på 13 mia. kr. Hvis udlodningen derimod sker i kontanter, jamen så vil de 13 mia. kr. lune godt i A.P. Møller Holding-kassen, der er på jagt efter penge til andre opkøb.

Set i det perspektiv kan man spørge om Total-chefen Patrick Pouyanné har gjort regning uden vært.

A.P. Møller Holding har i dag værdier for 155 mia. kr., men disse penge er bundet i Danske Bank-aktier og den 41 procent store aktiepost i det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk. Det skal der ikke ændres på.

Holding fik i forbindelse med købet af Danske Bank-aktierne en gæld, og den gæld er nu nedbragt til ca. tre mia. kr. Yderligere ordinære dividender fra det børsnoterede selskab og Danske Bank vil bringe den gæld ud af verden i 2018.

Med ekstraordinært 13 mia. kr. i pengekassen vil Holding-selskabet, som er sat i verden for at beskytte Mærsk-navnet og føre Mærsk-kulturen og værdierne ud i livet de næste 100 år, for alvor kunne udleve målsætningen som aktive ejere at skabe et nyt Maersk Oil eller et nyt APM Terminals, som både Ane Uggla og Robert Uggla har udtrykt visionerne. At sætte Mærsk-navnet på fremtiden selskaber.

Set i det perspektiv giver det ikke mening, at A.P. Møller Holding binder milliarder i en »gammel industri« som Total med begrænset indflydelse og uden reel mulighed for aktivt ejerskab.

Set i det perspektiv kan man spørge om Total-chefen Patrick Pouyanné har gjort regning uden vært. Eller om Mærsk-familien har besluttet at skifte een olieaktie ud med en anden.

One response to “Oliepenge skal bruges til at sætte et nyt Mærsk-selskab på verdenskortet

  1. Jens Chr., dine analyser og specielt spørgsmålstegn til hvilken vej vinden må blæse nyder jeg at læse. Fremtiden må så vise hvilken vej vinden blæsede, men inspirerende er de (analyserne og pespektiverne).Keep it up.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *