Robert Uggla skaber sin egen platform i Mærsk med historisk frasalg af olie

Så kom braget og syvmileskridtet fra Mærsk-topledelsen. En historisk opsplitning, som vil skrive sig ind i Mærsk-gruppens 113 år lange historie som en af de største overhovedet. Et historiens vingesus, der med eet bringer Mærsks aktiviteter i Nordsøen og de mange slagsmål med politikerne og danskerne om værdierne i Nordsøen til ophør. Samtidig strømlines koncernen. Væk er olie og gas, mens fremtiden i Maersk Line og følgeselskaber står markant skarpere.

Mærsk har haft koncessionen på olie- og gasudvinding i Nordsøen siden 1962, da A.P. Møller for en stempeludgift på 140 kr. “købte” sig til eneretten.  Siden er der pumpet værdier op fra den danske undergrund på over 400 mia. kr. Penge som har lunet i statskassen, men også penge, som har gjort det muligt for A.P. Møller – Mærsk at udvikle sig til verdens største containerrederi.

Robert Uggla træder mere og mere klart frem som det nye familieoverhoved i Mærsk.

Det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk sælger Maersk Olie & Gas fra til en samlet pris på 7,45 mia. dollars – 47 mia. kr. Umiddelbart svært at vurdere om det er meget eller lidt, men ikke desto mindre bliver det godt modtaget på aktiemarkedet, som nu klarere og klarere ser Mærsk-aktien som kerneaktie uden forvirrende knopskydninger. Mærsks konglomerat er under afvikling.

En stor del af betalingen sker med aktier i det franske olieselskab Total. Mærsk får således aktier i Total for 4,95 mia. dollars – 31 mia. kr. Den aktiepost ligger foreløbig i det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk, men det kan tænkes at aktierne enten skal sælges over tid eller for en stor dels vedkommende lægges op i Mærsks nye pengekasse, A.P. Møller Holding. I så fald dog en ganske stor finansiel og kompliceret proces.

Det er uvist, hvad der skal ske med “resterne” af aktiviteterne i det, der i dag hedder energirelaterede forretninger. Nu hvor Maersk Olie & Gas tages ud, er der en pose meget blandede bolsjer tilbage. Blandt andet Maersk Drilling, Maersk Tankers med flere. Som det ser ude fra, må det forventes, at Maersk Drilling også sælges fra, mens der spekuleres i, at Maersk Tankers købes over i A.P. Møller – Holding.

Den historiske beslutning i Mærsk har givetvis været oppe og vende i familierådet adskillige gange. Men det må formodes, at næste Mærsk-generation repræsenteret ved Robert Uggla har været afgørende i disse beslutninger. Og dermed det afgørende bindeled mellem topledelsen i A.P. Møller – Mærsk ved topchefen Søren Skou og bestyrelsesformanden Jim Hagemann Snabe på den ene side og familie ved Ane Uggla på den anden.

Robert Uggla træder mere og mere klart frem som det nye familieoverhoved i Mærsk.

Jeg vil tro, at Ane Uggla har krævet meget overbevisende argumenter på bordet, inden hun har kigget op på sin farfar og far, A.P. Møller og Mærsk McKinney Møller, og sagt: Okay, så gør vi det, sælg.

Med den pengestærke olie og gas på vej ud af Mærsk-forretningen gør det tilbageværende, børsnoterede A.P. Møller – Mærsk sig også dermed mere sårbar. Udsving i fragtrater og fragtvolumen er enorm. Hidtil har disse udsving i vid udstrækning kunnet finansieres af de enorme indtægter fra olie og gas. Nu kræves der en meget stærk finansiel balance i A.P. Møller – Mærsk til at modstå disse fremtidige udsving.

Ingen tvivl om, at det nye toplederteam på Esplanaden med Søren Skou og Jim Hagemann Snabe har været varme fortalere for at skære den børsnoterede forretning til, således at den del fremover kan bruge alle kræfter på at videreudvikle A.P. Møller – Mærsk med fokus på transport og logistik. Hvadenten det så involverer droner, opkøb og fusioner eller andet, der yderligere styrker Maersk Line som verdens største på sit felt.

Det er herfra (A.P. Møller Holding) de tigerspring, som har været en del af Mærsk-dna’et siden stiftelsen i 1904, fremover skal tages.

Set med historiske briller bliver Ane Uggla nu den generation, som for første gang sælger så store bidder fra. A.P. Møller var iværksætteren, som satte virksomheden og dens mange forskellige forretninger på verdenskortet. Tankskibe, værfter, transportskibe, olie og gas, supermarkedskæder og en række andre industrielle foretagender.

Mærsk Mc-Kinney Møller var generationen, som gav farens mange forretninger volumen og storhed. Men der var også fejl. Blandt andet på industriområdet.

Det at lukke ned og sælge fra har altid været pokkers svært i en virksomhed, som ser fremad og opad. Flere af industriselskaberne blev solgt fra for sent, og Mærsks store og dyre Lindø-værft lukkede tre-fire år for sent med store milliardtab til følge.

Nu skipper Ane Uggla og Robert Uggla så hele olie- og gasdivisionen fra. Det smerter givetvis i hvert et Mærsk-hjerte, men det giver så også samtidig den nuværende Mærsk-generation ved Ane Uggla og ikke mindst næste generation, Robert Uggla, muligheden for ikke bare at gøre det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk endnu større og stærkere, men giver også muligheden for at tænke nyt.

Men på en anden måde end tidligere. Hvor både A.P. Møller og Mærsk Mc-Kinney Møller begge to har haft samtlige fingre dybt nede i de enkelte forretningsområder, så styrer Mærsk-familien i dag værdierne på afstand, som aktive ejere i pengetanken A.P. Møller Holding.

Det er herfra de tigerspring, som har været en del af Mærsk-dna’et siden stiftelsen i 1904, fremover skal tages. Og det bliver med Robert Uggla som udfarende kraft.

 

 

 

4 responses to “Robert Uggla skaber sin egen platform i Mærsk med historisk frasalg af olie

  1. Uggla er en dygtig forretningsmand nemlig sælge vores kulbrinter før vi selv stopper brugen, samt erstatning for forurening med ulovlig væske til boret.
    Så må vi håbe de nye Franske ejere kan finansiere elektricificeringen således vores toge kan køre på EL og lykkedes det nogensinde?
    Sorte drømme. Finn Vig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *