Skyd ikke budbringerne

Der er opstået en holdning i visse politiske kredse, hos svage politikere må man forstå, om at embedsmænd er noget Fanden har skabt. At de skal holdes nede og i øvrigt holde deres kæft.

Sandt er det, at embedsmænd ikke skal regere landet, det har vi vores folkevalgte politikere til. Og derfor skal man da selvfølgelig løbende holde øje med, at de ansatte embedsmænd ikke får mere magt end godt er. Men i den seneste debat synes beklagelserne – fra politikerne – i højere grad at være udtryk for politisk svaghed end embedsmænd, der er for magtfulde.

I så fald er det et teknokrati, og det er noget Fanden har skabt.

For et par måneder siden bad LA-politikeren Joachim B. Olsen Nationalbanken om at holde kæft. Nationalbankdirektør Per Callesen havde forholdt sig til konsekvenserne af finanspolitiske lempelser og i den forbindelse ladet forstå, at ekstraordinære stimuli og skub i væksten kunne risikere at ende med en hård opbremsning. Altså i værste fald en økonomisk krise.

Det mente Joachim B. Olsen ikke, at Nationalbanken skulle forholde sig til. Embedsmændene i centralbanken har som opgave bare at passe kronen, tie stille og ikke politisere. Mente altså Olsen.

Senest er den tidligere radikale udenrigsminister og nuværende finansordfører Martin Lidegaard i dagbladet Information ude med en advarsel om, at regnedrengene i finansministeriet har raget alt for meget magt til sig og i højere grad arbejder på at få pengene på en gold bundlinje til at passe end skabe grundlaget for innovation og vækst.

»Finansministeriets koordinerende rolle har taget overhånd. Det betyder, at det et langt stykke hen ad vejen er finansministeriets faglighed og logik, som dikterer,« siger Lidegaard. »På den måde kan finansministeriet blive en begrænsende faktor, fordi man ikke får kreativiteten, innovationen og fagligheden i spil.«

I et svagt øjeblik, med tanke på de til tider kaotiske, politiske tilstande i eksempelvis USA og England, kunne man fristes til at takke de højere magter for, at netop embedsmandsværkerne i disse lande er så funktionsdygtige, at samfundene trods alt ikke bryder sammen. Men ansatte embedsmænd skal selvfølgelig ikke hverken havde magten eller styringen i et demokrati. I så fald er det et teknokrati, og det er noget Fanden har skabt.

Derfor skal opråbene fra både Joachim B. Olsen og Martin Lidegaard tages alvorligt. Hvis de føler at have et problem, så er der jo et problem. Men inden politikerne skyder budbringerne, bør Olsen og Lidegaard kigge indad i egne rækker. Advarslerne har lidt forskellig karakter men er udtryk for det samme, nemlig at embedsmænd har taget magten fra politikerne.

Noget tyder på, at Olsen og Lidegaard har rettet frustrationerne det forkerte sted hen.

Set udefra synes pilen dog at pege i en anden retning, mod politikerne selv. Svært at forstå, at man inden store økonomiske reformer vedtages ikke vil medtage alle de analyser for og imod, som nu engang er tilgængelige, og svært at forstå, at embedsmænd kritiseres for at udfylde rollen med at få pengene til at stemme i finansministeriet til punkt og prikke.

Det fine ved den uafhængige institution Nationalbanken er netop, at embedsmænd herfra kritisk kan forholde sig til konsekvenserne af politiske reformer. Og det fine ved finansministeriet er, at politikerne kan være sikre på, at de politikker, der bliver vedtaget, også bliver ført ud i livet og styret stramt i mål.

Noget tyder på, at Olsen og Lidegaard har rettet frustrationerne det forkerte sted hen.

One response to “Skyd ikke budbringerne

  1. Stimuler jobskabelse! Vi ved at Danmark skal indføre mange flere robotter og computerintelligens og mange jobs vil forsvinde! Derfor er det vigtigt at STATEN tager sin del af ansvaret ved opstart af ny virksomhed og investerer. På den måde kan der ansættes folk i interessante jobs og nogen gange vil der blive skabt nye virksomheder baseret på ny teknologi og nye produkter (og patenter). De mennesker der skaber ny produktion skal støttes langt mere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *