Drama på Færøerne – topchef i EIK Bank fratræder med øjeblikkelig virkning

Flere måneders drama i den færøske EIK Bank (i dag med navnet Betri Banki) har nået sit foreløbige klimaks. Den magtfulde topchef i banken, Súni Schwartz Jacobsen, er fratrådt samtlige sine poster med øjeblikkelig virkning. Både i banken og i moderselskabet, Betri P/F, som udover bank også ejer et forsikringsselskab og et pensionsselskab.

Præcis hvad der har forårsaget det dramatiske og pludselige exit er foreløbig uvist. Banken har blot udsendt en kortfattet meddelelse på færøsk om, at Súni Schwartz Jacobsen er fratrådt samtlige sine poster.

Det kan hænge sammen med, at det færøske landsstyre er på vej med offentliggørelse af en undersøgelse om et omstridt skattefradrag til en værdi af 90 mio. kr., som er stridens omdrejningspunkt. Et skattefradrag som det færøske skattevæsen TAKS først godkendte og efterfølgende afviste, da der kom yderligere oplysninger i sagen. Siden er det væltet frem med belastende oplysninger i sagen.

Det færøske landsstyre gik ind i sagen og krævede en granskning. Ikke bare af EIK Bank-ledelsen dispositioner men også af TAKS’ administration af denne sag. Denne undersøgelse blev afsluttet med udgangen af juni og menes at være overleveret både landsstyret og EIK Banks bestyrelse. Det formodes, at det er belastende oplysninger i denne granskning, som har fået Súni Schwartz Jacobsen til på forhånd at tage konsekvensen i håb om at kunne minimere skaderne.

For 14 dage siden kom der i øvrigt en afgørelse fra det færøske forsikringstilsyn, som afgjorde, at Súni Schwartz Jacobsen ikke kunne optræde med to kasketter (læs meddelelse her.) Dels som adm. direktør i banken dels som adm. direktør i moderselskabet, Betri P/F.

Formand i banken er den tidligere nationalbankdirektør Torben Nielsen. Det vides ikke, om han kan fortsætte i formandsstolen. Det er i hvert fald interessant, at det er formanden for moderkoncernen Betri P/F, Birger Nielsen, der udtaler sig og kommenterer Súni Schwartz Jacobsens exit. Birger Nielsen er endvidere næstformand i banken.

Dramaet i EIK Bank tog sin begyndelse i februar 2016, da tidligere direktør i EIK Bank, Jørn Astrup Hansen, forlod bankens bestyrelse i protest, fordi han ikke kunne godkende 2015-regnskabet. Astrups anke var, at banken ulovligt havde taget et skattefradrag til en værdi af 90 mio. kr. som indtægt i banken.

Det skattefradrag stammer tilbage fra EIK Banks overtagelse af de færøske bankforretninger, som efter et krak i EIK Bank i i 2010 var endt i statens skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet. Afviklingsselskabet måtte tage et milliardtab, inden de sunde dele blev overleveret den “nye” EIK Bank på Færøerne, men alligevel mente EIK Bank sig berettiget til det omstridte skattefradrag på goodwill.

Efter lang tids tovtrækkeri blev dette fradrag erklæret ulovligt af de færøske skattemyndigheder i TAKS. Og så rullede lavinen om eventuelle skatteulovligheder, op om hvem der havde sagt hvad og hvornår.

Førstedirektør i EIK Bank, Súni Schwartz Jacobsen, blev så fortørnet over Jørn Astrups kommentarer i 2016 om, at banken uretmæssigt havde taget et skattefradrag, at Astrup blev hevet i Østre Landsret i en sag om bagvaskelse. Den sag kom dog aldrig for en dommer, men blev forligt for nogle måneder siden.

 

Her følger en kort kronologi i dramaet i Betri (EIK) Banki på Færøerne:

3. marts 2017 – TAKS afgør, at banken ikke har fradrag i den skattepligtige indkomst for underbalancen på 514 mio. kr. (skatteværdi 90 mio. kr.) i den gamle bank

6. marts 2017 –  Landstyret oplyser, at man har bedt cand. jur. Bárður Larsen om at foretage en undersøgelse af omstændighederne ved Eik Bankis skattefradrag

21. marts 2017 – EIK Bank skifter navn til Betri (Bedre) Banki. Súni Schwartz Jacobsen bliver samtidig udnævnt til direktør for det hele, alle selskaberne i Betri-koncernen

30. juni 2017 –  Bárður Larsen afleverer sin redegørelse til det færøske finansministerium. Ministeriet oplyser, at redegørelsens konklusioner vil blive offentliggjort, når ministeriet har haft lejlighed til at studere redegørelsen nærmere

7. juli 2017 – Efter påbud fra det færøske forsikringstilsyn udtræder Súni Schwartz Jacobsen af direktionen i forsikringsselskabet og i pensionsselskabet i Betri-koncernen

13. juli 2017 – Súni Schwartz Jacobsen fratræder samtlige sine stillinger i Betri Koncernen. På det tidspunkt har bankens bestyrelse fået indsigt i granskningsrapporten.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *