Falck centrum for et klassisk magtopgør i business

Krisen i Falck er anskuelsesundervisning i, at hvad der er en styrke den ene dag, lynhurtigt kan blive til en svaghed dagen efter.

Set udefra kom de første varsler om, at noget var helt galt i Falck i efteråret 2015

Det blev i en årrække markedsført som en styrke, at topchefen, Mr. Falck Allan Søgaard Larsen, selv havde »hånden på kogepladen« med en stor personlig ejerpost i koncernen. Falck ekspanderede voldsomt, og en enig ejerkreds bagved klappede i hænderne.

Pludselig blev Allan Søgaard en belastning for Falck, nu fordi han havde hånden for MEGET på kogepladen. Ekspansionen – for lånte penge – gav ikke det ventede resultat på bundlinjen, og derfor var det nødvendigt med en kraftig opbremsning, ja ligefrem en oprydning og en omlægning af kapitalstrukturen. Så begyndte ejerne at gå skævt af hinanden og have markante forskellige opfattelser.

»Kogepladeproblemet« er næppe hele sandheden for den overraskende fyring af Allan Søgaard i december 2016. Men synes i nogen grad opfundet til lejligheden.

Med til at forplumre og skærpe konflikten internt i Falck har det givetvis været, at Falcks nye formand fra 2015, Peter Schütze og Allan Søgaard så vidt forskelligt på Falck, og de udfordringer, der tårnede sig op. Uden der lå en klokkeklar aftale om, hvad der skulle ske, hvis ejerne blev uenige om strategien. “Hånden på kogepladen” er kendt mange steder, typisk ved kapitalfonde som kræver, at topchefen personligt risikerer noget af sin privatøkonomi på ejerskab i virksomheden. Et ejerskab som selvfølgelig nøje er nedfældet i en kontakt, der kan hentes frem, hvis parterne går skævt af hinanden og topchefen skal fyres.

Der er hidtil ikke sluppet meget ud om stridighederne internt i Falck. Men set udefra kom de første varsler om, at noget var helt galt i Falck i efteråret 2015. Den tidligere DSB-chef, Jesper Lok, var kommet til i januar 2015 og blev af mange vurderet som Allan Søgaards efterfølger. Men det gik slet ikke. Og allerede ti måneder senere, i oktober 2015, blev det meddelt, at Jesper Lok overraskende stoppede i Falck.

Om Jesper Lok allerede dengang så ind i et stort økonomisk hul i Falck – og krævede oprydning – eller det kom til en egentlig magtkamp mellem Allan Søgaard og Jesper Lok er uvist, men få måneder senere måtte Falck præsentere et meget dårligt 2015-regnskab med store ekstraordinære nedskrivninger. På det tidspunkt var Peter Schütze som formand ny i Falck-regi, og et godt gæt er, at det allerede sidst i 2015 for alvor begyndte at gå skævt med kemien mellem formanden på den ene side og topchefen og storaktionær Allan Søgaard på den anden.

Falck-dramaet har næppe så meget at gøre med »kogepladepoblematikken.« Et godt gæt er, at store egoer er ramlet sammen – et klassisk magtopgør i business.

Halvandet års opslidende magtkamp er nu ved at være ved vejs ende. Allan Søgaard blev fyret i december 2016, og hans og partneren Morten Pedersens aktiepost på lidt over 10 procent sælges til en ny, langsigtet aktionær, nemlig Tryghedsgruppen.

Den endelige historie om Allan Søgaard og Falck kan dog sandsynligvis først skrives, når konkurrencestyrelsen kommer med sin endelige »dom« i den såkaldte Bios-sag. Falck undersøges for at have misbrugt sin dominerende stilling for ambulancekørsel til at tvære den hollandske konkurrent Bios ud i Region Syddanmark. Det kan blive en grim historie for Falck generelt og Allan Søgaard i særdeleshed.

Opbremsningen i Falck og den nye topchef Jakob Riis’ opgave handler om at skifte fra fokus på vækst til fokus på profit. Derfor skal Jakob Riis modsat Allan Søgaard ikke være medejer, men bliver aflønnet med bonus og incitamenter, der mere specifikt afhænger af bundlinjen.

Falck har en række interessante personligheder i centrum. Udover de ovenævnte også den tidligere topchef i FLSmidth, Jørgen Huno Rasmussen. Huno er en af landets stærkeste netværkere, og han sidder i dag blandt mange job som formand i Lundbeckfonden og som formand for Tryghedsgruppen – den nye storaktionær i Falck. Huno spiller en afgørende rolle i Falck-netværket.

Falck-dramaet har næppe så meget at gøre med »kogepladepoblematikken.« Et godt gæt er, at store egoer er ramlet sammen – et klassisk magtopgør i business.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *