Er erhvervslivet fyldt med banditter i habitter?

Erhvervslivets chefer er efterhånden blevet alt for flittige gæster i landets retssale. Spørgsmålet er om erhvervslivet har fået sværere ved knivskarpt at skelne mellem, hvad der ligger inden for lovgivningens rammer – og hvad der ligger uden for. Altså om moralen og etikken i erhvervslivet er i forfald? I så fald en kedelig tendens.

Min (uvidenskabelige) påstand er, at moralen og etikken i dansk erhvervsliv fortsat er meget høj. Når det i denne tid kan se anderledes ud fra offentlighedens synspunkt skyldes det, at slagsmålene i erhvervslivet i dag i langt højere grad end tidligere ender i en retssal samtidig med, at konsekvenserne af den lange, lange oprydning efter finanskrisen efterlader en voldsom frustration over, at – angiveligt – ingen overhovedet har haft ansvaret for den historiske og ødelæggende finanskrise. Hvis bankdirektører ikke er »banditter i habitter,« hvem er så de skyldige?

Så nej, dansk erhvervsliv er ikke ude i en kraftig moralsk forfaldsderoute. Retssystemet virker.

Læg hertil, at juridiske domstolsafgørelser i stigende grad sendes til afgørelse hos folkedomstolen på de sociale medier, og vupti, så er der grobund for konspirationsteorier af alle slags. Og, desværre, en begyndende mistillid til retssystemet og vore domstole.

I denne uge kom der hele to afgørelser omkring den tidligere ledelse i den krakkede Amagerbanken. Begge med frifindelse, og begge domme delte vandene. 11 medlemmer af direktion og bestyrelse i banken blev ved retten i Lyngby frikendt i en erstatningssag anlagt af den danske stat i tre helt konkrete lånesager. Et par dage efter blev tidligere direktør Jørgen Brændstrup sammen med to andre frikendt i en straffesag ved Østre Landsret om groft bedrageri.

Senere skal vi igennem lignede retssager omkring andre krakkede banker som Roskilde Bank, EBH Bank, Løkken Sparekasse med flere.

For et par måneder siden fik hovedpersonerne i den højtprofilerede Parken-sag, den tidligere formand og direktør, henholdsvis Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup, kraftigt skærpet deres domme ved landsretten i en straffesag om kursmanipulation. Skærpelsen i landsretten lød bla. på halvandet års fængsel.

Senest er det kommet frem, at rækken af erhvervsledere, som af domstolene ender med at blive sat i konkurskarantæne er kraftigt stigende. I 2017 forventes således 600 erhvervsfolk fra konkursramte virksomheder at ende i karantæne. Ikke nogen opløftende statistik.

Det skal med, at der ikke er mange fællesnævnere i disse ovennævnte sager og domsafsigelser. Udover at de bliver heftigt diskuteret på de sociale medier, hvor vandene i den grad skiller og konspirationer florerer. Det er i sig selv ikke noget problem, men hvis det ender med stigende mistillid til vore domstole, så er det for alvor et problem. Vi har nemlig ikke noget, der er bedre end afgørelse ved en domstol med appelmulighed til næste instans.

Der har været kritiske røster fremme om, at dommene i de tre instanser, byret, landsret og højesteret kan falde vidt forskelligt ud. Og at det skulle være et problem for retssikkerheden. Men tværtimod. Når flere domsinstanser afgør en sag, er det jo alt andet lige større chance for, at det så også bliver den rigtige afgørelse. I særlige tilfælde kan man endog få en sag til behandling hos alle tre retsinstanser.

Så nej, dansk erhvervsliv er ikke ude i en kraftig moralsk forfaldsderoute. Retssystemet virker.

Og vi har nu engang den lovgivning og dermed de domsafgørelser, som man fra politisk hold har besluttet skal være gældende i Danmark.

2 responses to “Er erhvervslivet fyldt med banditter i habitter?

 1. Som det jo fremgår af dette indlæg; så fungerer retssystemet jo, men det maler måske for langsomt, i forhold til det tempo som de politisk-styrede medierne producerer “teoretiske” partipolitiske skandaler.
  “Banditter i habitter” findes, og vil altid findes; og tak for det. Det er jo dem der afsøger nye veje og muligheder, og også må tage “tæskene” når de har været FOR kreative.
  Problemet (som jeg ser det) er at medierne er alt for “indsyltet” i den politiske proces.
  ALT HAR BLEVET BLÅT eller RØDT i medierne, men der findes jo også andre “mellem-farve-toner” hvis man docerer komplementære farver (politik) i fornuftigt.
  Hvad er vigtigst for Danmark: EN RØD eller BLÅ regering; eller en GRØN?
  Jeg tror faktisk ikke, at erhvervslivet har noget at frygte fra en GRØN politik; tværtimod.

 2. Igen et forsøg på at formindske ,det ansvar der skal være for TOP og erhvervslederne generelt ,i et og det danske demokratiske civiliseret samfund , og skulle være pålignet erhvervsledernes ,
  Som med både handler og handlinger, og som især skal skræpes ret meget, når de rammer vigtige og mange samfunds borgere,både samtidigt og enkeltvis.

  Da som i de “sager “, der nu husere ,er ved at ødelægge vort danske samfund,og samtidigt har, og også nu påføre enorme omkostninger både økonomiske og menneskelige for os alle.(eks vis bank pakker med mere ,etc osv)

  For ligestillingen er langt nået, bare som et civilseret demokratisk samfund , og heller ikke forsøgt at blive nået,hverken på og for de enkelte, eller de mange arbejdspladser,som fyre/afskediger med stor “lyst” ,for meget mindre konskevenser ,af fejl og manglende viden.
  Men relt med meget større omkostninger og det på alle områder. for individerne ,der slet ikke har samme,ansvar for sine handlinger,og derfor også er aflønnet med meget mindre lønninger.
  Men med det pålagte største ansvar og især straffemuligheder, for disse mindre fejl og forselser, og evt. forbrydelser.
  Og aldrig får godtgørelser ,helt uanset om det er såkaldte berettigede eller uberettigede.afskedigelser overhovedet ,,,uden en evt resags afgørelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *