Bankexit på værst tænkelige tidspunkt

Staten sælger sine aktier i den kriseramte Vestjysk Bank på det værst tænkelige tidspunkt.

Men skal man tro finansminister Kristian Jensen må staten tage banktabet på 1,4 mia. kr. på et tidspunkt, hvor staten og dermed Kristian Jensen har sine hænder bundet på ryggen. Der er, iflølge Kristian Jensen, ganske enkelt ikke noget alternativ.

Kommer der ikke friske, private penge udefra her-og-nu til Vestjysk Bank på markedsmæssige betingelser, må banken lukke og overføres til afvikling i skraldespandsselskabet Finansiel Stabilitet. Det er den reelle trussel fra EU.

Eftertiden kan vise, at staten »missede« et par milliarder i forbindelse med udsalget af aktier i Vestjysk Bank.

Anledningen er den meget lidt belyste EU-konkurrencesag, som har hængt over hovedet på Vestjysk Bank siden 2012. På det tidspunkt gik staten ind med finansiel støtte. Det resulterede i, at staten pludselig kom til at sidde med 81 procent af ejerskabet i Vestjysk Bank.

Det er ikke holdbart, fordi det risikerer at skrævvride konkurrencen, når en enkelt bank kan konkurrere mod de andre banker med staten som finansiel oppasser. Derfor har EU i nu flere år med varierende styrke krævet en løsning af statens ejerdominans i Vestjysk Bank. Efter sigende skulle tålmodigheden hos EU nu at være opbrugt, og blev der ikke fundet en løsning inden for de kommende måneder, risikerede Vestjysk Bank at blive mødt af «et væsentligt tilbagebetalingskrav.« Det ville i så fald reelt have lukket banken.

Det er det argument finansministeriet fremfører. De helt præcise og konkrete EU-krav er dog ikke offentlige, og derfor er det svært at vide om alle muligheder er udtømte, og om den danske stat selv har undersøgt alle de muligheder, der måtte være. Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at mens den danske stat altså ikke har kunnet komme overens med EU om en ordning, så staten undgår at skulle sælge på bunden, så har andre lande i EU i en række tilfælde store banker med statslig ejerinvolvering.

Svært at forstå, at alle muligheder skulle være udtømte, og at staten af EU dermed »tvinges« til at gå ud med tab.

Staten sælger sine aktier til en enkelt krone pr. aktie på et tidspunkt, hvor markedet har værdisat Vestjysk Bank-aktien til 15 kr. Det er et prisinterval, der skriger til himmelen. Ganske vist er handelen med Vestjysk Bank-aktier beskeden, men banken var dog inden meddelelsen om salget prisfast til 2,3 mia. kr.

Investorer, der har købt aktier til de høje priser, kan med god ret kritisere Vestjysk Bank-ledelsen og dermed implicit finansminister Kristian Jensen og hans embedsmænd for ikke tilstrækkeligt klart at have givet børsmarkedet de rigtige informationer om graden af alvorligheden i EU-konkurrencesagen.

Den store vinder i denne sag må siges at være Nykredit

Staten sælger altså sine aktier til en bundpris på et tidspunkt, hvor banksektoren generelt har det rigtig godt og tjener flere og flere penge. Den daglige ledelse i Vestjysk Bank har gjort et godt stykke arbejde med driften og forventer et overskud på 400-450 mio. kr. før tab og hensættelser for hele 2017. Banken har været hårdt ramt af landbrugskrisen, men tabene har de senere kvartaler været markant for nedadgående. Statens timing af salget sker således på et tidspunkt, hvor banken i Lemvig kan se noget lysere på fremtiden.

Den store vinder i denne sag må siges at være Nykredit, som har været »frontrunner« og idemager til den nye ejerkreds i Vestjysk Bank. Nykredit får »indhegnet« banken i kredsen af banker omkring Totalkredit og dermed i kredsen af banker, der leverer realkreditforretning til Nykredit. Nykredit har arbejdet med Vestjysk Bank-sagen siden efteråret 2016.

Det er glædeligt, at staten kommer ud af sit engagement i Vestjysk Bank, men måden det sker på efterlader en række spørgsmål, om staten har taget de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter.

Eftertiden kan vise, at staten »missede« et par milliarder i forbindelse med udsalget af aktier i Vestjysk Bank.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *