Milliardskat efter Mærsk-arv splitter de borgerlige

Gentoftes mangeårige konservative borgmester Hans Toft går nu rettens vej og dermed indirekte i kødet på Venstre og især dets næstformand Kristian Jensen for at få skatten af arven efter skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller på 1,5 mia. kr. flyttet fra statskassen ned i kommunekassen. Og umiddelbart betragtet må man sige, at Gentofte Kommune har en god sag.

Det er samtidig også en hidsig sag, der har kørt i nogle år – læs her. Parterne, kommune og stat, står stejlt over for hinanden i en sag, som kan blive principiel for fordelingen af dødsboskatter mellem stat og kommune.

Men udover den komplekse skattejura har Mærsk-skattesagen i Gentofte også kraftige politiske undertoner. Hans Toft er bykonge i Gentofte, hvor hans parti de konservative permanent har styret kommunen, de seneste 23 år med Hans Toft som borgmester. Selv om de konservative på landsplan har tabt fart over de seneste mange år, står Hans Toft uhyre stærkt i Gentofte med absolut flertal.

I sidste ende er det dog juraen, der skal afgøre det. I så fald givetvis på den anden side kommunalvalget. Gentoftes stævning af Skat er første skridt. Mærsk-arveskatten er således endt i et politisk minefelt, som kan få indflydelse på kommunalvalget i Gentofte.

Nu er der så et regions- og kommunalvalg i november 2017, og i den valgkamp risikerer de tabte Mærsk-milliarder at kunne blive et emne i valgkampen i den rige Gentofte Kommune.

Dødsboet efter Mærsk Mc-Kinney Møller efterlod samlet et skatteprovenu fra arven på ca. 4,5 mia. kr. Hovedreglen er, at staten får 2/3-dele af provenuet og hjemmekommunen 1/3-del. Gentofte stod altså i dette tilfælde til et provenu på 1,5 mia. kr. Af en eller anden mystisk grund blev lovgivningen i 00’erne (i forbindelse med kommunalreformen) under daværende skatteminister Kristian Jensen skruet sådan sammen, at der blev indsat en tilfældig tidsfrist for fordelingen af skatten, nemlig den 1. maj i 2. året efter dødsåret.

Kristian Jensen har siden understreget, at formålet med lovændringen på ingen måde var at ændre fordelingen af dødsboskatten mellem stat og kommune. Det er en garanti, som Gentofte i dag har svært ved at tage alvorligt. Teknikaliteten gør, at Gentofte risikerer at gå glip af 1,5 mia. kr.

Mc-Kinney Møller døde i april 2012, og den pågældende skæringsdato i dette tilfælde er således den 1. maj 2014. Dødsboet efter Mc-Kinney var ganske kompliceret og tidskrævende at få gennemført, og derfor kunne der ikke foreligge endelig opgørelse den 1. maj 2014. Dog godkendte Skat i marts 2014, altså før skæringsdatoen, en model, hvorefter der kunne udbetales acontoudbetalinger fra boet til arvingerne. Skat har således ikke været helt uvidende om denne meget store dødsbosag.

Politisk vil sagen givetvis dele befolkningen i to. Gentofte-borgerne er knotne over ikke at få de 1,5 mia. kr. ned i kommunekassen. Det risikerer at koste Hans Toft stemmer ved det kommende kommunalvalg.

Holdningen hos mange uden for Gentofte, også i det politiske system, er at den rige Gentofte Kommune har så rigeligt i forvejen, og at disse 1,5 mia. kr. gør mere gavn i statskassen. Venstre står svagt i Gentofte, og Venstre-toppen er således næppe forhippet på at komme Gentofte Kommune til undsætning i denne sag.

I sidste ende er det dog juraen, der skal afgøre det. I så fald givetvis på den anden side kommunalvalget. Gentoftes stævning af Skat er første skridt. Mærsk-arveskatten er således endt i et politisk minefelt, som kan få indflydelse på kommunalvalget i Gentofte.

Præcisering:

I en tidligere udgave af denne kommentar hed det:

»Ifølge Skat har Gentofte Kommune sovet i timen og ikke indenfor tidsfristen gjort krav på de 1,5 mia kroner.«

Det skal præciseres, at den manglende overholdelse af tidsfristen skyldes den komplekse bobehandling på bobestyrerens side og Skats egen sagsbehandlingstid,  der har trukket den endelige opgørelse hen over tidsfristen.

9 responses to “Milliardskat efter Mærsk-arv splitter de borgerlige

 1. “Holdningen hos mange uden for Gentofte, også i det politiske system, er at den rige Gentofte Kommune har så rigeligt i forvejen, og at disse 1,5 mia. kr. gør mere gavn i statskassen”

  Min holdning er at statskassen har så rigeligt i forvejen, at mine egne tjente penge gør mest gavn i mine egne lommer.

  Venligst LJ

 2. Sikke en gang sludder. I forsøger hele tiden at få grus i maskineriet mellem regeringspartierne, er I blevet overtaget af Politiken?. Er det nu Berlingskes mål at medvirke til at vælte en borgerlig regering. Skattesagen er ren jura mellem kommune mod stat og ikke et politisk opgør. At det så er håbløst at staten kan styre pengene ned i igen kasse, ja det er en anden sag. Berlingskes politiske ståsted er sørme ændret de seneste måneder.. Uanset regeringens parlementariske fundament nu virker som ren mosebund, er en lødig beskrivelse af tingenes tilstand vel på sin plads, specielt i Berlingske Tidende. Lad nu Løkke udskrive valg, når han finder det opportunt, mon ikke vil være mest hensigtsmæssigt at gøre når DF og S stiller så urimelige krav at de udstiller sig selv som det de er..

 3. Janteloven hersker stadig. Selvfølgelig skal Gentofte Kommune have sin andel. Mærsk boede der i det meste af hans liv. Derfor. Hvorfor overhovedet diskutere dette emne, som er så logisk, at selv en analfabet kan forstå det.

 4. Man kan også sige at hele Danmark har medvirket til Mærsk rigdom, så derfor er det vel rimeligt at hans formue, som er skabt af alle de danskere, som indirekte har købt hans produkter også får en deres del tilbage.
  Jeg håber at den kommunale udlignings ordning sørger for at alle dem der har bidraget til Mærsk rigdom får del i de penge de har givet ham og ikke en tilfældig geografisk placering af hans postadresse.

  At grådigheden blandt dem der har, er ufattelig, er ufattelig

 5. Kan det være rigtigt at staten blot ved at foretage langsom sagsbehandling kan berige sig selv. For en udeforstående betragter ligner det tyveri og undergraver tilliden til at. staten objektivt agerer efter reglerne, eller med andre ord, vi har en klar fornemmelse af at en retsstat er blevet til en bananrepublik.

 6. Hr. Toft.
  Lad ikke en egocentreret tumpe fra Herning forpurre videre fremfærd.
  Mvh
  PLA

 7. Det handler om lighed for loven, uanset hvad du måtte om denne eller hint. Naturligvis skal Gentofte kommune have sin andel af arven, som enhver anden kommune i dette land, der måtte være så heldig, at der tilfalder dem en stor arv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *