ATP på slingrekurs som aktiv ejer

Landets største aktieinvestor, pensionskassen ATP, har for længst bekendt sig til det aktive ejerskab. Og dermed ikke bare med en ret men også en forpligtelse til henholdsvis at rise og rose selskabets ledelse – bestyrelsen og direktionen – på de årlige generalforsamlinger.

Det er ikke nogen let øvelse, og ATP har da også på dette års generalforsamlinger, som klinger af i disse dage, i vid udstrækning måttet hoppe fra tue til tue. Det er svært at finde den røde tråd i ATP’s aktive ejerskab for tiden.

Det skal med, at ATP er den stort set eneste af pensionskasserne, som tager denne aktive ejerrolle på sig. Så point for det. ATP betragtes ofte som en »blåstempler,« ud fra devisen hos andre institutionelle investorer om, at hvis ATP er med, så er vi også med.

En række andre pensionskasser dukker sig, og håber åbenbart at andre tager sig af det besværlige aktive ejerskab. Her fejler store dele af den danske pensionskapital. Der er i høj grad plads til forbedringer, hvis der menes noget med det aktive ejerskab.

Christian Hyldahl har siden undsagt dette ekstremt gyldne aktieprogram til Nets-ledelsen, men på årets generalforsamling i Nets var ATP tavs.

Problemet for ATP er, at pensionstanken fra Hillerød har så mange interesser på kryds og tværs, at det ind i mellem er svært at få det hele til at gå op i en højere enhed. Det svækker ATP’s magt og indflydelse. Det skal med, at ATP typisk blot ejer et par få procent i de store danske børsselskaber, og derfor er ATP’s eneste reelle sanktionsmulighed ultimativt at stemme med fødderne. Altså at sælge aktierne, hvis ATP er utilfreds med strategien og styringen af børsselskabet.

ATP er ikke blot direkte investor i børsselskaberne, men i nogle tilfælde også udlåner, aktionær i ikke-børsnoterede selskaber eller indirekte investor i forbindelse med investeringer i kapitalfonde i ind- og udland, i »fund-of-funds« og så videre. Det kan give anledning til kasketforvirring og gør ATP’s rolle uklar.

Tag nu Nets, DONG, Carlsberg, Genmab og A.P. Møller – Mærsk.

I sær Nets er en bedrøvelig affære. ATP har været med som både aktionær og udlåner, inden selskabet blev børsnoteret i september 2016. Og ATP har således blandt andet været med til at sige ja til det incitamentsprogram, som siden har været kritiseret synder og sammen.

ATP med den nye direktør Christian Hyldahl i spidsen har siden undsagt dette ekstremt gyldne aktieprogram til Nets-ledelsen, men på årets generalforsamling i Nets var ATP tavs.

Set udefra kan man få den opfattelse, at med topchefskiftet i ATP fra Carsten Stendevad til nu Christian Hyldahl er der også samtidig sket et skifte i, hvad ATP fremover vil være med til. Det skal med, at selv om Nets-aktien er styrtdykket, så scorede ATP jackpot på at være med i Nets op til børsnoteringen. Det giver ATP er forklaringsproblem.

I Dong har ATP været med sammen med den udskældte Goldman Sachs, før Dong blev børsnoteret. Både som direkte aktieinvestor og som investor i Goldman Sachs-fonde i udlandet. Derudover har ATP helt ekstraordinært haft en bestyrelsespost fra 2013 og frem til dette års generalforsamling i Dong. Det betyder, at ATP vil have svært ved at forholde sig aktivt til Dong-ledelsens dispositioner over de næste år.

Også i Genmab synes ATP at liste rundt om den varme grød. Genmab er pt. en entydig børssucces, kursgevinsterne vælter ind hos aktionærer, herunder blandt andet ATP. Genmab har imidlertid et løn- og incitamentsprogram ikke bare til den daglige ledelse, men også usædvanligt til Genmab-bestyrelsen, som stikker ud i forhold til, hvad der er normalt i Danmark.

Der skal helst kunne anes en rød tråd, samtidig med at ATP ikke må fejle som offentlighedens investor.

Et program som ATP ikke er pokkers stolt af at have være tilskuer til. Således sagde ATP, at det har presset ATP til det yderste (af hvad ATP vil acceptere, red.) ”Med forslaget presser Genmab vores grænser for, hvad vi normalt vil stå model for og ønsker at acceptere,« lød det således fra aktiechef Claus Wiinblad på generalforsamlingen i Genmab i denne uge. Svært for ATP både at blæse og have mel i munden i Genmab, når nu profitten har været så stor.

Også A.P. Møller – Mærsk havde generalforsamling i denne uge. Her har ATP’s flerårige kritiske linje båret frugt. Både Danske Bank og Dansk Supermarked er solgt fra, og Mærsk-koncernen har i 2016 lagt op til en egentlig opsplitning af koncernen, meget i flugt med ATP’s ønsker igennem flere år. Det fik chefen for danske aktier i ATP, Claus Berner Møller, til at gå forsigtigt til værks på dette års generalforsamling.

Men som det ofte er tilfældet med ATP, skal man læse ATP’s reelle holdning »mellem linjerne.« Når Claus Berner Møller således taler om, at den tidligere strategi »trængte til fornyelse,« at »Det (Mærsks nye strategi) virker mere proaktivt end længe,« og at selskabet ikke bare har været påvirket af udefrakommende udfordringer »men også selskabets egne udfordringer,« så er det en så kraftig kritik fra ATP, som pensionshuset kan komme af sted med – uden at tage det ultimative skridt og sælge Mærsk-aktierne.

ATP har i flere omgange kritiseret de høje løn- og bonusaftaler i Carlsberg. Således også på generalforsamlingen i går, torsdag. Foreløbig synes ATP’s bistre miner ikke at have haft en den store indvirkning på Carlsberg-bestyrelsens lyst til at dele store bonusser ud til bryggeriets topledelse. Om det så får den konsekvens, at ATP sælger ud af sine Carlsberg-aktier er uvidst.

ATP er sat i verden for at skabe den bedst mulige pension til sine 4,5 millioner medlemmer, dig og mig. Det gør, at ATP benhårdt skal gå efter profitten, altså de bedste afkast uden at komme på kant med ATP’s etiske kodeks. ATP’s håndtering af det aktive ejerskab skal selvfølgelig være forskellig fra selskab til selskab, men der skal helst kunne anes en rød tråd, samtidig med at ATP ikke må fejle som offentlighedens investor.

Det er en svær balancegang. ATP har en helt unik position, som giver fordele, men som også kræver, at tungen holdes lige i munden i Hillerød, og set i det lys kunne man forestille sig, at ATP er mere åben og transparent om sine investeringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *