Posten lider på grund af ansvarforflygtigelse

Selvfølgelig har posten en fremtid. Uanset om posten er rød eller blå. Transport og logistik er ikke et uddøende forretningsområde. Tværtimod er det en branche i vækst, og derfor handler det for PostNord og dermed også for PostDanmark, dens ledelse og dens ejere, om at beslutte sig for en forretningsstrategi og så ellers benhårdt drive virksomheden ud fra det.

Indrømmet, med politikere som ejere, er det en svær øvelse. Staten er en dårlig aktiv ejer, således også i PostNord. PostNord ejes for 60 procents vedkommende af den svenske transportminister og for 40 procents vedkommende af den danske transportminister Ole Birk Olesen. Disse to ejere står nu og råber i hver sit ringhjørne, til skade for virksomheden og givetvis til stor frustration fra PostNord-bestyrelsen og PostNord-direktionen. Hullet i kassen gør, at der skal findes »nye penge« i størrelsesorden 2,3 mia. kr. for at holde forretningen kørende, men sandsynligvis betydelig mere, hvis forretningen PostNord skal sikres en offensiv forretningsstrategi fremover. Det burde ikke være en umulig opgave, men desværre besværliggøres en sådan øvelse af, at der er gået politik i to aktionærers ageren.

Inden man således hælder flere milliarder i posten, bør hele governance-strukturen have et grundigt eftersyn.

Den svenske minister har luftet tanken om igen at skille PostNord ad i to dele, og så ellers lade os danskere selv om at få styr på og penge til at genrejse PostDanmark. Alt kan selvfølgelig lade sig gøre, men mest af alt tyder den udmelding på, at den svenske minister har haft brug for at sende et signal internt i Sverige. I Danmark gik der også politisk fnidder-fnadder i det.

Politikere forsøgte at bruge PostNord-problemerne til at fælde transportminister Ole Birk Olesen, fordi han efter deres opfattelse ikke tilstrækkeligt hurtigt havde varskoet forligspartierne i Folketinget. Herregud, nogle uger handlede den strid om. Den strid viste med al tydelighed, at det ikke var postens fremtid, der lå politikerne på sinde, men at posten derimod blev en slagmark for den interne kamp på Christiansborg.

Særligt konstruktivt er det ikke. Og det er noget sludder, at udfordringerne for PostNord er kommet snigende som en tyv om natten.

Brevmængderne er faldet, meget i Danmark, mindre i Sverige og Norge. Mængden af de såkaldte A-breve i Danmark er faldet med 91 procent siden 2000. Altså over 16 år, og dermed en udvikling både postledelsen og postejerne så mageligt har kunnet følge med i. I samme periode har man forsøgt at modvirke de faldende brevmængder med at skære tusinder og atter tusinder i medarbejderstaben.

Nu klager PostNord-formanden Jens Moberg så over, at politikernes udmeldinger ikke er faktabaserede, og at postens ejere ikke evner eller gider sætte sig ind i virksomheden PostNord og dens udfordringer (se Berlingske Business lørdag.) Moberg udtaler sig i pæne vendinger, men også i diffuse vendinger, uden at konkretisere sin kritik. Moberg er tydeligvis frustreret. Den manglende viden hos ejerne, politikerne, kan dog også skyldes, at ejernes forlængede arm, bestyrelsen, ikke har evnet at informere tilstrækkelig klart bagud, til sine ejere. Der er angiveligt en kommunikationsbrist. Og lægger man oven i det, at løn- og bonusfesten i posten er kørt videre, selv om økonomien har hængt i laser, vidner ikke just om ansvarlig ledelse.

Derfor kan man få den lumske mistanke, at problemerne i posten ikke skyldes faldende brevmængder, men dårligt ejerskab med en deraf følgende frustreret og handlingslammet ledelse.

Inden man således hælder flere milliarder i posten, bør hele governance-strukturen have et grundigt eftersyn. På lang sigt behøver ejerskabet ikke være 100 procent statsligt.

4 responses to “Posten lider på grund af ansvarforflygtigelse

  1. Helt rigtigt spottet. Dårligt ejerskab har medført faldende brevmængder – ikke omvendt.

    Den manglende konkurrence på brevmarkedet i Danmark gennem tiden har totalt undermineret PostNord Danmarks position, eftersom kunderne kun havde valget mellem at blive sjoflet eller at digitalisere.

    I Sverige har man reel konkurrence på brevmarkedet i det sydlige Sverige. Dette gør, at kunderne ikke behøver at påbegynde en digitalisering, men blot kan skifte leverandør.

  2. Hvis Danmark virkelidt ligger i toppen som et ukorrupt land, må det stå virkeligt skrækkeligt til i de øvrige lande, New Zealand undtaget, eftersom vi jo har delt pladsen med dem. Men nu står det i alt fald sort på hvidt, at med korruption forstås ikke hvor meget en ledelse kan rage til sig på bekostning af godtroende kunders benyttelse af, og mange års tillid til, etatens service. Et minde om den statslige etats tidligere storhed med næsten 100% brevmonopol, men nu i stedet fyringer af medarbejderne, enorme fordyrelser af brevomdelingen og med det nyeste tiltag, en ugentlig levering. Kan man forestille sig een månedlig eller kvartalsmæssig omdeling bliver næste punkt på dagsordenen? .

  3. Søren, det næste bliver vel, at PostNord Danmark udliciterer brevomdelingen til Hjem-IS. Så vil vi atter kunne høre posthornet gjalde når posten standser ved gadekæret, og folk skal komme og hente deres brevpost. Ringen sluttes.

  4. Søren, det næste bliver vel, at PostNord Danmark udliciterer brevomdelingen til Hjem-IS. Så vil vi atter kunne høre posthornet gjalde når posten standser ved gadekæret, og folk skal komme og hente deres brevpost. Ringen sluttes, og bilerne har jo allerede den rigtige farve.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *