Rebien favorit som ny leder af rigsrådet i Novo

For blot et år siden var alt, hvad Novo-gruppen rørte ved lig med succes. Omsætning, profit, afkast, nyansættelser, samfundsansvar, you name it.

I kølvandet på den succes blev også ledelseskulturen hos Novo-magthaverne rost til skyerne med højdepunktet, da topchefen i pengemaskinen Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, to år i træk løb med Harward Business Reviews titel som verdens bedste erhvervsleder. Intet mindre. Siden er der smidt grus i Novo-maskineriet. Novo-gruppen er ikke i krise, selskaberne kører fortsat med imponerende overskud, men i dag stilles kritiske spørgsmål til Novo-rigsrådets beslutninger. Hvor er den røde tråd, og holder Novo-kulturen også i fremtiden?

Novo Nordisk er kommet i modvind på det amerikanske marked og trues af sagsanlæg for at have varslet børsmarkedet for sent, aktien er styrtdykket. Novozymes er kommet i modvind på flere fronter. Væksten er gået i stå samtidig med, at Novozymes-bestyrelsen fortsat uddeler lønbonusser, som står i grel kontrast til den økonomiske udvikling. Flugter det med Novo-ånden?

I det seneste år er der sket en række personrokeringer internt i Novo. Tidligere var den røde tråd, at man i vid udstrækning rekrutterede internt, i hvert fald til de ledende poster i de bagvedliggende pengetanke, Novo A/S og Novo Nordisk Fonden.

Spørgsmålet er om »plejer« er død i Novo, og om de seneste et-to års modvind får »rigsrådet« i Novo til fremover at gå helt nye og utraditionelle veje.

Mens der synes at være et opbrud i at rekruttere internt til direktionerne, så er Novo-rygmærket fortsat afgørende i bestyrelsestoppen i Novo A/S og Novo Nordisk Fonden. Den nuværende formand begge steder, Sten Scheibye, var tidligere formand i Novo Nordisk. Trods nedturen for både Novo Nordisk og Novozymes er Scheibye godt tilfreds – læs her. Næstformanden i disse to organer, Steen Riisgaard, er tidligere, mangeårig topchef i Novozymes.

Novo Nordisks Lars Rebien Sørensen forlod topchefposten i Novo Nordisk med udgangen af 2016. Ved generalforsamlingerne i marts 2017 glider Lars Rebien Sørensen ind i de to bestyrelser Novo A/S og Novo Nordisk Fonden. Det er forventningen, at Rebien er tiltænkt posten som formand i disse to selskaber, dog næppe allerede ved generalforsamlingerne i marts 2017. Interessant er det, om man »blot« øger antallet af bestyrelsesmedlemmer eller beslutter sig for samtidig at sige farvel til en eller flere i disse to bestyrelser for at gøre plads til Rebien.

Både Lars Rebien og Steen Riisgaard er to af de stærkeste kulturbærere i Novo, men de seneste et-to års udvikling i både Novo Nordisk og Novozymes betyder, at de fremover ikke kommer med så stærk en stemme som tidligere. En salomonisk, typisk Novo-løsning vil være kompromisset med en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. En mere konfrontatorisk og usædvanlig løsning vil det være at »ofre« eksempelvis Steen Riisgaard i Novos øverste ledelseshierarki.

Kigger man længere ned i Novo-gruppen viser det sig, at der inden for de senere år er sket en fornyelse. Bort fra den interne rekruttering og over i mod en ekstern rekruttering.

Tidligere Carlsberg-direktør Jørgen Buhl Rasmussen afløser den mangeårige Novo-direktør Henrik Gürtler som formand i Novozymes. Heller ikke næstformanden i Novozymes, Agnete Raaschou-Nielsen, er rekrutteret internt i Novo. Endnu mere udtalt er det hos et tredje stort Novo-datterselskab, nemlig Chr. Hansen Holding. Her hedder formanden Ole Andersen og topchefen Cees de Jong. Ingen af dem har tidligere været i Novo, og pt. går det glimrende i Chr. Hansen.

Perlen og seddelpressen i Novo-gruppen er fortsat Novo Nordisk. Her hedder formanden Göran Ando og næstformanden Jeppe Christiansen, til daglig chef og medejer af finanshuset Maj Invest. Ando fylder snart 68 år, og derfor må det formodes, at Novo, ultimativt Novo Nordisk Fonden, allerede nu er ved at skyde sig ind på den næste Novo Nordisk-formand.

I realiteten kan det således blive Lars Rebien, der får det afgørende ord, når den nye Novo Nordisk-formand skal udpeges. Novo-kendere tvivler på, at en ikke-life-science mand kan overtage formandsposten i Novo Nordisk. Men hvorfor i øvrigt ikke?

Novo generelt og Lars Rebien i særdeleshed har over de senere år bekendt sig højt og tydeligt til den nordiske ledelseskultur (modsat den engelsk-amerikanske.) Interessant i den forbindelse er det, at Novo Nordisk-bestyrelsen overvejende er besat med udlændinge. Seks ud af de syv generalforsamlingsvalgte i Novo Nordisk er udlændinge.

Spørgsmålet er om »plejer« er død i Novo, og om de seneste et-to års modvind får »rigsrådet« i Novo til fremover at gå helt nye og utraditionelle veje.

One response to “Rebien favorit som ny leder af rigsrådet i Novo

  1. Rebien: en mand med en verserende retssag hængende over hovedet som ny mand i Novo Fonden?

    Det forekommer urealistisk. Det vil være i modstrid med alle Novo’s højt besungne idealer om ‘Good Governance’..

    Det egentlige spørgsmål er hvornår Brandgaard, som også har en retssag hængende over hovedet, med sin exit fra bestyrelsesformand NNIT i dag også ryger som CFO i Novo Nordisk.

    Scheibye og de kræfter han repræsenterer, har ikke råde til at lukke Rebien ind førend retssagen er afsluttet..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *