Det slås de om i Mærsk-bestyrelsen

En direktion er aldrig stærkere end den bestyrelse, der nikker ja eller nej til direktionens oplæg. Således også i A.P. Møller – Mærsk, hvor bestyrelsen ofte betragtes som den fornemste og mest magtfulde i landet med formanden siden 2003, Michael Pram Rasmussen, i spidsen.

Set i det lys har Mærsk-bestyrelsen de seneste tre-fire år været på noget af en slingreurs. Det bliver mere og mere klart, at findyrkelsen af den konglomeratstrategi, som Nils Smedegaard Andersen stod for og – må man gå ud fra – bestyrelsen har været 100 procent enig i, endte med at splitte bestyrelse og direktion med den konsekvens, at Smedegaard Andersen fik fyresedlen i juni 2016.

Mærsk har afholdt kapitalmarkedsdag i fem år, og ser man oveskriften de seneste fire år er der klare strategiskift. I 2013 hed overskriften »Fit for the future,« i 2014 kom manifestet om Mærsk »Towards a premium conglomerate,« i 2015 hed det »Building value through the cycle« og i 2016 er det hele så i spil med den vidtåbne arbejdsramme »The new direction.« Som tidligere beskrevet den stik modsatte strategi af konglomeratstanken med en opsplitning og en fraseparering af de olierelaterede forretninger. Foreløbig har det givet pæne plusser i aktiekursen.

Det vil være unaturligt, hvis der i Mærsk-bestyrelsen i så turbulent en tid ikke er markant divergerende holdninger til Mærsks fremtid

Der er dog fortsat usikkerhed om, hvorvidt Mærsk, evt. via det nye A.P. Møller Holding skal fastholde en ejerandel i eksempelvis Maersk Oil.

Mærsk-familiens overhoved Ane Uggla, som er formand for fonden, formand for A.P. Møller Holding og i øvrigt også næstformand i det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk har tidligere gjort det klart, at energi-selskaberne fortsat skal være en del af A.P. Møller-familien.

Altså skal disse olierelaterede forretninger i givet fald hægtes på A.P. Møller Holding. Det er ikke umuligt, faktisk en forholdsvis enkel løsning. Børsnoterer man eksempelvis Maersk Oil vil Ane Uggla fremover via A.P. Møller Holding fortsat have stemmemajoriteten i Maersk Oil, hvis aktierne i dette selskab bliver »delt ud« til de bestående aktionærer.

Det vil være unaturligt, hvis der i Mærsk-bestyrelsen i så turbulent en tid ikke er markant divergerende holdninger til Mærsk fremtid. Opgaven for formanden Pram Rasmussen er at finde fælles fodslag, som giver direktionen et klart mandat at arbejde ud fra. Et langsigtet mandat.

Man må gå ud fra, at der bliver flyttet rundt på brikkerne ved forårets generalforsamling i det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk. Foreløbig ved vi, at Ane Ugglas nære fortrolige rådgiver, den tidligere topchef i medicinalverdenen Jan Leschly, er rykket fra det børsnoterede selskabs bestyrelse over i bestyrelsen i A.P. Møller Holding, altså endnu tættere på Mærsk-familien.

Det åbner for nye input udefra, ligesom i 2016, da den tidligere topchef i IT-giganten SAP, Jim Hagemann Snabe, trådte ind i Mærsk-bestyrelsen. Den seneste større udskiftning I Mærsk-bestyrelsen skete tilbage i 2014.

Om der sker en ligeså stor udskiftning på forårets generalforsamling er uvist. For taler de enorme omvæltninger Mærsk står midt i, og som må formodes at kræve nogle andre kompetence end den nuværende bestyrelse er i besiddelse af. I mod taler det, at Mærsk-toppen har brug for en vis kontinuitet på et tidspunkt, hvor alt er i spil.

Sammensætning af en bestyrelse er en langsigtet proces. Derfor må man formode, at det allerede nu ligger fast, hvem der i givet fald træder ind i det selskab, der bliver det fortsættende børsnoterede selskab, nemlig A.P. Møller – Mærsk. Et godt gæt er, at vi vil se flere nye ansigter på generalforsamlingen den 28. marts 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *