Få nu sat turbo på den vækst Brian Mikkelsen

Danmark har fået en ny erhvervsminister. Den konservative Brian Mikkelsen overtager dette kæmpeministerium efter venstres Troels Lund Poulsen. Det er forståeligt, at der er en ministerkabale, der skal gå op, men det er bekymrende, at erhvervsministeriet med dets syv styrelser og omkring 4000 ansatte ikke får mulighed for mere kontinuitet og dermed en reel mulighed for at skabe egentlige resultater.

Troels Lund Poulsen havde, sin korte periode til trods, en række gode og rigtige ideer med sig, nedfældet i Arbejdsprogram 2016, samtidig med at han var respekteret i erhvervslivet for sin viden og indsigt. I dette arbejdsprogram var den overordnede overskrift vækst over alt andet, og derfor er det opsigtsvækkende, at ordet vækst er sløjfet fra ministeriets navn. Nok er vækst en diffus og floffy betegnelse, men signalet om, at vækst står over alt andet i ministeriet er fjernet. Det er svært at forstå.

Erhvervspolitik er ikke en kampzone på Christiansborg. Det burde give mulighed for en langt mere visionær politik, hvor man vover noget.

Når der nu pinedød skal skiftes er det en fordel, at Brian Mikkelsen kommer på, igen. Han har tidligere været erhvervsminister og må derfor antages at kunne gå direkte ind i arbejdet uden væsentlige forsinkelser. Han kan passende findyrke og give de prioriteter, som Troels Lund Poulsen har udstukket, mere power. Brian Mikkelsen har ved sin side den meget magtfulde og allestedsnærværende departementschef Michael Dithmer. Brian Mikkelsen anses dog for at være mere driftssikker end visionær. Så hvor skal de nye ideer kommer fra, hvor skal væksten komme fra?

Brian Mikkelsen har omvendt fået styrket ministeriet internt i regeringen, eftersom Brian Mikkelsen er medlem af koordinationsudvalget. Brian Mikkelsen har over de seneste år talt om behovet for, at reguleringerne og stramningerne i finansen er gået over gevind. Om det kommer til en egentlig deregulering er dog tvivlsomt, eftersom EU fortsat kører på med hård hånd over for den finansielle sektor. De mange sager i finansen tyder da også på, at der til stadighed er brug for en hård hånd over for finanshusene.

Erhvervsministeriet lider under et kedeligt image. Det giver hverken mange klik på de sociale medier eller stemmer ved folketingsvalget. Det er tungt og uforståeligt. Det er så langt væk fra værdipolitik, som det kan være, svært at dyrke stærke følelser frem omkring erhvervsministeriet. Kan du eksempelvis forestille dig at tale om erhvervsministeriet med din borddame eller bordherre ved et middagsselskab? Nej vel.

Det er synd og skam. Netop erhvervsministeriet er afgørende for at skabe mere rigdom i Danmark. Det er herfra indtægterne skal hentes til at finansiere velfærden i Danmark.

Erhvervsministre kommer og går, uden at de sætter sig markante aftryk, inden de er på vej videre. Bedst illustreret ved, at SF’eren Ole Sohn, socialdemokraten Henrik Sass Larsen, den konservative Brian Mikkelsen og venstres Troels Lund Poulsen på skift har beklædt posten som erhvervsminister. Det positive er, at de i store træk hver især har overtaget forgængerens arbejdsprogram, det negative er, at erhvervsministeriet og ministeren på området bliver alt for grå og kedelig og dermed uinteressant i den brede befolkning.

Opgaverne er ellers til at få øje. Skabe reel grobund for iværksætteri og vækst. Øge små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering og kapital. Øge produktiviteten. Øge konkurrencen, bekæmpe karteller og dermed skabe billige priser. Læg hertil, at erhvervsministeren skal forsvare det danske realkreditsystem, stramme kapitalkravene til finanshusene og i øvrigt holde bankerne i ørene. Der er nok at tage fat på. Det er en hard-core post, der kræver, at man som minister er i besiddelse af de bissetrick, der skal til for at nå konkrete resultater.

Erhvervspolitik er ikke en kampzone på Christiansborg. Tværtimod. Det burde give mulighed for en langt mere visionær, vidtrækkende og konkret politik, hvor man vover noget. En målsætning forankret i det skrigende behov for vækst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *