Personligt og uforsonligt bankopgør på Færøerne

Normalt har Danmark og Færøerne det ganske godt med hinanden. Men når det kommer til økonomiske spørgsmål går det ofte galt. Slagsmålene har tidligere været dramatiske og nu er endnu et skarpt og personligt opgør under opsejling.

Nemlig i EIK-banksagen. EIK er Færøernes største bank, rekonstrueret på ruinerne af den »gamle« EIK bank, der i 2010 mistede pusten og blev sendt i statens skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet og dermed understøttet af de danske skatteborgere. Med til at forplumre billedet og den gode stemning er det, at Finansiel Stabilitet har anlagt en erstatningssag mod den tidligere ledelse i EIK Bank.

Den danske stat etablerede den »nye« EIK bank, tog et tab på en halv mia. kr. og satte den tidligere nationalbankdirektør Torben Nielsen ind som formand og den erfarne bankmand Jørn Astrup Hansen som direktør. Torben Nielsen er i øvrigt også formand for Sydbank.

Genrejsningen af den »nye« EIK Bank lykkedes, og banken blev af to omgange solgt/overdraget til det færøske forsikringsselskab TF Holding. I dag er EIK er relativ sund bank med en egenkapital på 1,3 mia. kr. Så vidt så godt. Om den danske stat ved Finansiel Stabilitet så fuldt ud solgte den store ejerandel til den rigtige markedspris, står hen i det uvisse.

Om det er en afledningsmanøvre eller EIK Bank håber at kunne lukke munden på Astrup er uvist

Der henstår dog et uafsluttet kapitel, som de lokale skattemyndigheder, Taks, er ved at undersøge. Oprindeligt blev et særligt goodwillfradrag på en halv mia. kr. godkendt, men Astrup Hansen fandt det forkert og utilstedeligt – al den stund den danske stat ved Finansiel Stabilitet jo havde dækket denne manko. Og derfor kunne EIK Bank selvfølgelig ikke få skattefradrag for det, lød kritikken fra Astrup Hansen. Værdien er omkring 90 mio. kr.

Og nu har vi balladen. Skattemyndighederne Taks genoptog sagen i kølvandet på Astrups klage, og endelig afgørelse ventes i løbet af de næste uger. Set udefra vil det være overraskende, hvis EIK Bank kan beholde sit fradrag og dermed de 90 mio. kr. Hvis ikke, er det en bet for den nuværende ledelse i EIK Bank med formanden Torben Nielsen i spidsen, og i så fald en skatteafgørelse, der efterfølgende kan føre retssager mod ledelsen med sig.

Tonen er hård og uforsonlig og minder i nogen udstrækning om det opgør, der fandt sted tilbage i 1992. I den såkaldte Færøbank-sag. Også her handlede det om en krakket bank, Føroya Banki. Dengang rasede krigen mellem Færøerne på den ene side og Danmark og Danske Bank på den anden. Det kom ikke til en juridisk afgørelse. Danske Bank valgte at lukke sagen ved et forlig, som betød, at banken sendte 300 mio. kr. til Færøerne.

I EIK Bank-sagen er seneste udvikling, at banken har smækket en stævning i hovedet på Astrup Hansen for bagvaskelse, fordi Astrup efter bankens mening har beskyldt banken for at have foretaget skattesvig. Det kan medføre fængsel i to år. Om det er en afledningsmanøvre eller EIK Bank håber at kunne lukke munden på Astrup er uvist. Givet er det i hvert fald af bankfølelserne på Færøerne igen er i kog. Taber banken sagen er der således 90 mio. kr. mere til de færøske skatteborgere.

Meget vil nu afhænge af Taks’ endelige afgørelse, og ikke mindst skattemyndighedernes medfølgende kommentarer. Det kan afgøre, om det fører den ene eller anden retssag med sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *