Kåre Schultz, nu med dobbelteffekt

Indrømmet, medierne – og denne klummeskribent iberegnet – har det med i stigende grad at fokusere hårdt og kontant ind på personerne. Således også i Business-Danmark. Hvem har succes, og hvem har fiasko?

Toplederne selv fnyser udadtil af denne stigende personfokusering, men tro mig, i det virkelige erhvervsliv handler det i høj grad om magt og person­lige relationer. En virksomhed har ikke magt, det har kun personer. Og samtidig er intet så følsomt som personomtale. Efter min opfattelse er det personerne i hjørnekontoret og i formandsstolen, der gør forskellen. Derfor vil interessen for hovedpersonerne i erhvervslivet ikke falde, men stige yderligere.

Tag nu ham Kåre Schultz. Tidligere mangeårig direktør i Novo Nordisk og de facto kronprins og forventet arvtager til den succesfulde Lars Rebien Sørensen. Men pludselig gik noget galt øverst oppe i Novo Nordisk-hierarkiet, og Kåre Schultz kom på kant med Rebien og ikke mindst Novo Nordisk-formanden Göran Ando. Kåre Schultz måtte ud af Novo Nordisk, og før nogen fik set sig om, landede Kåre Schultz topchefjobbet hos den trængte Lundbeck-koncern. Efter sigende passede det Novo-formanden ganske godt.

Siden har begge selskaber, Novo og Lundbeck, taget nogle gevaldige sving. Med markant forskelligt udfald.

Man kan ikke frigøre sig fra tanken om, at Kåre Schultz i Novo Nordisk faldt på personlige modsætningsforhold og ikke på manglende kompetencer

Lundbeck-aktien er, siden Kåre Schultz kom til i maj 2015, fordoblet i værdi, mens Novo Nordisk-aktien i samme periode er faldet 15-16 procent. Og internt går snakken, begge steder. Er det Kåre-effekten? I så fald den dobbelte Kåre-effekt. Det vil være en for populær udlægning at tillægge det Kåre-effekten alene, men det er svært ikke at se et vist mønster. Svært ikke at se et mønster i, at Novos aktuelle udfordringer ligger på det amerikanske marked, mens Lundbecks fremgang på vækst og indtjening ligger på det, tjah, amerikanske marked.

De to virksomheder opererer med vidt forskellige produkter og er således ikke konkurrenter. Men man kan ikke frigøre sig fra tanken om, at Kåre Schultz har en særlig kompetence, når det handler om verdens suverænt største og mest lukrative medicinalmarked, det amerikanske.

Nuvel, de to virksomheder kommer fra hver sit udgangspunkt. Novo Nordisk surfede på en flerårig succes, Lundbeck hang med næbbet og ledte efter succesoplevelser, og det gav selvfølgelig Kåre Schultz bevægelsesfrihed i Lundbeck.

Man kan heller ikke frigøre sig fra tanken om, at Kåre Schultz i Novo Nordisk faldt på personlige modsætningsforhold og ikke på manglende kompetencer (som kommende CEO). Meget kan se anderledes ud i både Novo og Lundbeck om et år, men foreløbig tyder noget på, at der er tale om en dobbelt Kåre-effekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *