Derfor bør Mærsk købes af børsen

Ægteskabet mellem A.P. Møller – Mærsk og aktiebørsen på Nasdaq OMX Nordic har knirket i mange år. Faktisk har det aldrig været rigtigt lykkeligt. Lige nu er forholdet på frysepunktet. Den gensidige mistillid kan i runde tal fastsættes til 60 mia. kr. – mindst. Og derfor burde det ulykkelige ægteskab opløses, så parterne kan gå hver til sit.

Altså den helt store operation med at hovedaktionærerne, fondene bag A.P. Møller – Mærsk, giver et indløsningstilbud til selskabets 99.000 aktionærer og piller Mærsk-brandet af børsen. Indrømmet, det er et strategiskifte af historiske dimensioner og en finansiel operation af de helt store. Men rent faktisk er det ikke umuligt.

Den kortsigtede aktiekurs ragede ham en høstblomst

Set med nutidens briller var det i sin tid en fejl af børsnotere A.P. Møller – Mærsk. Koncernen har aldrig bedt aktiemarkedet om penge, Møller-familien bag ejerfondene har altid lagt vægt på det meget langsigtede ejerskab og været forpligtet af grundfæstet fundats om, at familien bag ejerfondene altid skal have den fulde kontrol med koncernen. Altså et 10, 20, 30 års sigte. Ja, familieoverhovedet Ane Uggla har endog talt om et 100 års overordnet perspektiv. Tidligere topchef Jess Søderberg sagde i sin tid, at den kortsigtede aktiekurs ragede ham en høstblomst.

Det er stik i mod børsmarkedets ageren. Analytikerne ser frem mod næste kvartalsmeddelelse og forvalterne for de institutionelle investorer ser frem mod næste årsafslutning og dermed den personlige bonus på lønnen. Det er så forskellige strategiske ejerskaber, som man overhovedet kan forestille sig.

Helt konkret er det pt. udmøntet i meget forskellige opfattelser af værdierne i det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk, Ledelsen og dermed ejerfondene bag konglomeratet har bogført værdierne til en værdi, der giver en egenkapital på 36 mia. dollars (1. kvartal 2016-tal.) Børsmarkedet derimod mener ikke, at disse værdier holder i virkelighedens verden og derfor handles Mærsk-aktien helt ekstraordinært til en kurs/indre værdi på 0,77. Ser man bort fra finansielle aktier, er det meget udsædvanligt, at store virksomheder handles til under de bogførte værdier. Deraf den store gensidige mistillid.

Efter fyringen af topchefen Nils Smedegaard Andersen for et par uger siden, har Mærsk-toppen varslet markante strategiske ændringer i koncernen. Mærsk-gruppen er et konglomerat, og konglomeratstanken er ikke in på børsen. Mærsk-formanden Michael Pram Rasmussen har åbent erkendt (læs her), at alt (ligesom i alt) er i spil, og derfor må en afnotering af Mærsk-koncernen som børsnoteret selskab selvsagt også være i spil.

Og hvad koster det så ejerfondene at købe Mærsk af børsen? Det vil i givet fald være et kompliceret regnestykke, men kan i hovedtræk se ud som følger (og ja, det er en beregning med mange ubekendte):

Mærsk har pt. en børsværdi på 190 mia. kr. Fondene bagved, Almenfonden, Familiefonden, Støttefonden og Mærsk-familien ejer sammenlagt skønsmæssigt mellem 55 og 58 procent at aktierne. Almenfonden via det nyoprettede A.P. Møller Holding. Familien skønnes at have mellem to og fem procent i personligt ejerskab. Disse ejerskaber kan fortsætte.

Tilbage bliver en indløsning af de 99.000 andre aktionærer. Forestiller man sig en overpris på 20 procent i forhold til den nuværende børskurs skal der således findes finansielle midler lige omkring 100 mia. kr. A.P. Møller Holding har en ejerpost i Danske Bank, der pt. har en værdi på 35 mia. kr. Sælges eller belånes denne aktiepost mangler der således finansiering for 65 mia. kr.

Centralt i det »nye« A.P. Møller – Mærsk, er pengetanken A.P. Møller Holding. Dette selskab opsamler udbytter fra det børsnoterede selskab, og forventes at skulle sende omkring en mia. kr. videre til A.P. Møller Fonden (Almenfonden). Men det betyder, at der kommer et ganske væsentligt årligt kontant udbytteindskud ind i A.P. Møller Holding.

Forestiller man sig endvidere, at de strategiske overvejelser i august/september ender med et frasalg af Maersk Olie & Gas kommer der en ekstraordinær stor pengestrøm ind i det børsnoterede selskab. Værdien af olieselskabet er meget usikkert, men vurderinger lyder på i hvert fald omkring 50 mia. kr. Sker det, vil A.P. Møller – Mærsk kunne foretage et ekstraordinært stort udbytte til sine aktionærer, og med den nuværende ejerstruktur vil 41,5 procent af dette udbytte gå i A.P. Møller Holding-kassen.

Samlet set burde en afnotering af A.P. Møller – Mærsk finansielt således være til at håndtere. Mere problematisk kan det være, om de 99.000 aktionærer følelsesmæssigt vil give slip på deres Mærsk-aktier, selv om aktien pt. handles med en stor rabat.

Mærsk-koncernen har i dag ikke nogen fordel af at være børsnoteret. Mærsk er en business-to-business virksomhed og har derfor ikke behov for det særlige blå stempel, som en børsnotering kan give visse virksomheder.

Vil det centrale selskab A.P. Møller Holding kunne låne de penge, der kræves for at købe Mærsk af børsen? Utvivlsomt. Ikke bare banker står i kø for at låne penge ud, også private pengetanke som Lego’s Kirkbi og pensionskasser vil være interesseret i at være med i et stort lånesyndikat til Mærsk-operationen.

Det er værd at notere sig, at private virksomheder som eksempelvis Lego og Danfoss begge to selv har kunnet finansiere sig, og for begge tos vedkommende også, da de var i krise og skulle igennem turn-around lignende reorganiseringer.

Mærsk-koncernen har ikke brug for børsen

Aktiemarkedet har foreløbig sat næsen op efter børsnotering af de enkelte forretningsområder. Men ærlig talt, hvad giver det af strategisk nytænkning? Det er muligt, at den forkætrede konglomeratrabat på skønsmæssigt 10 procent vil forsvinde. Det er og bliver dog en kortsigtet betragtning. Derimod har børsmarkedet ikke endnu ikke bidraget med originale ideer på den lange bane.

Mærsks kommende strategiskifte kommer ikke til at handle om mangel på penge. Men derimod om evnen til at få nye, langsigtede ideer, Og om disse langsigtede ideer matcher børsmarkedets kortsigtede krav.

Mærsk-koncernen har ikke brug for børsen. Spørgsmålet er således alene, om børsen og de 99.000 aktionærer vil give slip på Mærsk.

 

Tidligere kommentarer om Mærsk-strategi:

brud-paa-den-rettidige-omhu-i-maersk/

maersk-toppen-i-vildrede/

 

 

One response to “Derfor bør Mærsk købes af børsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *