Robert Mærsk Ugglas vej til Mærsks magtcentrum

Femte generation i Mærsk-dynastiet, Robert Mærsk Uggla, har afsluttet sine 12 år som lærling og driftsdirektør i det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk. Nu er han klar til at rykke videre op i hierarkiet. Og om nogle år, når Ane Uggla mener, at hun har taget sin tørn og sin forpligtelse, da at overdrage familiedepechen til sin yngste søn, Robert Uggla. Både i fonden og i det holdingselskab, der skal vokse sig stor.

Beslutningen (læs her) om at den 38-årige Robert Uggla overtager posten som adm. direktør for A.P. Møller Holding er samtidig en bekræftelse på, at familien fortsat vil det aktive ejerskab i det vidtspændende konglomerat, og at dette aktive ejerskab årtier frem i tiden skal have et familiemedlem øverst oppe i det ultimative magtcentrum. Dermed må det også formodes, at det endegyldigt er besluttet, at Robert Uggla ikke er eller har været udset som daglig leder og topchef i A.P. Møller – Mærsk.

Mærsk-familieoverhovedet, i dag Ane Uggla, der selv betragter sig som fjerde generation i familiefirmaet, har især tre overordnede roller at udfylde. Som formand for A.P. Møller Fonden og dermed øverst ansvarlige for den omkring en mia. kr., der bliver uddelt her fra om året. Dernæst som øverst ansvarlige i pengetanken A.P. Møller Holding, og dermed som øverst ansvarlige for de milliardinvesteringer, der skal gøres over de kommende år.

Endelig er det familieoverhovedets opgave som aktiv ejer at nikke ja til navnet på bestyrelsesformanden og topchefen både i børsselskabet A.P. Møller – Mærsk og Danske Bank. A.P. Møller Holding har over 50 procent af stemmerne i A.P. Møller – Mærsk og 20 procent af ejerskabet i Danske Bank. I første omgang bliver Robert Uggla adm. direktør i A.P. Møller Holding, som i dag har en meget begrænset medarbejderstab. Dette holdingselskab blev stiftet i 2013 og er fortsat i en opbygningsfase.

Skjules kan det ikke, at Mærsk-gruppen er voldsomt udfordret netop i disse år. I sær det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk, med forretningsfokus på olie og transport, er udfordret. Aktien står stille, mens aktiemarkedet generelt over de seneste mange år har udkonkurreret Mærsk-aktien. Det betyder, at Mærsk står ved en strategisk skillevej. Hvad skal den store pengekasse i det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk i grunden bruges til? Og vover Mærsk-ledelsen at kaste sig ud i helt nye forretningsormåder – uden for olie og transport?

Netop A.P. Møller Holding, der fremover skal blive rig på at opsamle udbytter fra det børsnoterede Mærsk og Danske Bank, skal diversificere sin investeringer fra netop olie og transport. Spørgsmålet er dog, om A.P. Møller Holding er kommet for sent igang. Ihvertfald vil det tage nogle år, inden selskabet for alvor har styrke til at investere i stort format. Når Robert Uggla kigger 15-20 år frem i tiden skal han, foreløbig sammen med sin mor, men også resten af ledelsen i Mærsk-gruppen, meget konkret skyde sig ind på, hvilke forretningsområder Mærsk skal satse på. Og hvilke der skal sælges eller afvikles.

Ane Uggla fylder om nogle uger 68 år. Med meddelelsen om at gøre Robert Uggla til direktør i holding-selskabet, må det forventes, at Ane Uggla har besluttet at fortsætte som formand fire-fem år endnu, hvorefter formandsdepechen kan overdrages til Robert Uggla. Det er i øvrigt pudsigt, at Ane Uggla selv opfatter sig som fjerde generation, mens mange andre opfatter hende som tredje generation, efter A.P. Møller og Mærsk Mc-Kinney Møller.

Det skyldes, at Ane Uggla betragter sin oldefar, Peter Mærsk Møller, der sammen med A.P. Møller stiftede selskabet i sin tid, som afgørende for selskabets stiftelse og dermed som første generation.
Aktiemarkedet har i nogle år ofte fremført ønsket om, at Mærsk splitter sine fire hovedforretningsenheder op i selvstændige børsselskaber, for derved at få værdierne frem i lyset og op på lystavlen på fondsbørsen.

Det har Ane Uggla dog foreløbig afvist. Så det vil næppe ske foreløbig, men Mærsk-ledelsen med familien i spidsen kan på et tidspunkt blive presset til at tage konkrete beslutninger for at få flere af værdierne i Mærsk-gruppen frem til aktionærerne.

Den første store opgave for mor og søn som formand og direktør i A.P. Møller Holding kan blive at tage stilling til en topledelseskabale i A.P. Møller – Mærsk. Michael Pram Rasmussen har siddet på formandsposten siden 2003 og topchefen Nils Smedegaard Andersen på sin stol siden 2007. Det er svært at skifte dem samtidigt, og derfor presser et planlagt, glidende generationsskifte sig på.

Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers meget stærke ønske, om at magten bevares på familiens hænder, ser ud til at gå opfyldelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *