Forpligtelsen og forbandelsen i Lego

Efter knap 10 år som arvtager-lærling springer den 37-årige Thomas Kirk Kristiansen nu ud som fjerde generations familieoverhoved i Lego-dynastiet. Han bytter plads med sin far, Kjeld Kirk Kristiansen.

Man kan sige, at han har bestået den særlige familietest. Præcis hvad en sådan test går ud på ved kun familien og de nærmeste rådgivere. Det allervigtigste er dog navnet, Kirk Kristiansen, blodets bånd. Derudover skal et familieoverhoved have opereret stifters vilje, familiens værdigrundlag dybt ind i hjernebarken. Altså forståelsen for og varetagelsen af den særlige kultur og de værdier, som Lego blev stiftet på i sin tid.

Set i det perspektiv er Thomas Kirk Kristiansens arv både en forpligtelse og en forbandelse. Han skal som den aktive familieejer være med til at forny, modernisere og fremtidssikre Lego – på de meget overordende linjer. Han skal derimod ikke have fingrene nede i driften af virksomheden. Den opgave ligger hos den daglige ledelse, pt. med den succesrige Jørgen Vig Knudstorp i spidsen. Det makkerskab ser ud til at fungere godt, og det tyder på, at Jørgen Vig Knudstorp har lovet Lego noget nær evig troskab.

Forbandelsen kan ligge i, hvis familieoverhovedet ikke magter opgaven, ikke gider opgaven eller kikser den helt afgørende opgave med at få de rigtige folk omkring sig. Den bundne opgave består også i at fastholde ejerskabet af Lego på familiens hænder. Den største udfordring for Thomas Kirk Kristiansen bliver at fastholde Lego på det nærmest unaturlige successpor Billund-virksomheden er inde på i disse år.

Udover den noget diffuse opgave med at være en aktiv familieejer bliver Thomas Kirk Kristiansens helt store opgave at udpege efterfølgeren til Jørgen Vig Knudstorp, når den tid kommer. Sat på spidsen er topchefen mere vigtig for indtjeningsmaskinen Lego end ejeren. Legos fremtidige succes står og falder ikke med Thomas Kirk Kristiansen, men det er hans opgave at finde præcis den rette mand eller kvinde, som operationelt kan drive forretningen i Lego-familiens ånd.

Det glidende generationsskifte i Lego har været undervejs i flere år. Således bekræftede Jørgen Vig Knudstorp tilbage i oktober 2015 over for Berlingske Business, at »Det er blevet kommunikeret internt, at et glidende generationsskifte er i gang.« Nu kommer så den endelige bekræftelse.

Der er et meget, meget stærkt ønske i alle familievirksomheder, at den ultimative magt forbliver i familien. Derved kan familien sikre sig, at stifters vilje sker fyldest. Lego er ganske konkrete i udmeldingen om generationsskiftet, og præciserer, at der helt konkret er taget en beslutning om, at een person, og kun een person, skal have den ultimative magt som aktiv ejer. Ikke noget konsensusledelse og en flagrende magtstruktur.

Det er tendensen i alle store familieejede virksomheder som eksempelvis A.P Møller – Mærsk, Bestseller, Danfoss, Grundfos, Jysk etc. En person, et familiemedlem i toppen.

Andre virksomheder har forsøgt sig med familieråd og delte ledelser, eksempelvis FLSmidth, Færch, Louis Poulsen, Aller med flere – uden succes, faktisk med fiasko.

Selv om Thomas Kirk Kristiansen nu får overdraget den ultimative magt i Lego, så har legetøjskoncernen igennem flere år opbygget en ledelsesstruktur, corporate governance, som giver en vis sikkerhed for, at selv en Thomas Kirk Kristiansen ikke uden videre kan flå virksomheden fra hinanden, sælge den eller på anden måde gå i mod værdierne i virksomheden. Udover at give meget magt til topchefen er der indsat tunge eksterne folk på centrale poster. Blandt andet på formandsposten i Lego A/S.

Skal man pege på en mulighed for et egentligt nybrud med Thomas Kirk Kristiansen ved rorpinden kan det blive på formueområdet. I dag uddeler Lego-gruppen via fondene forholdsvis beskedne beløb til almennyttige formål. De enorme gevinster opsamles i familiens pengetank Kirkbi.

På et tidspunkt må man forvente, at familien mere konkret gør op med sig selv, hvad de enorme pengetanke i grunden skal bruges til. Det er en gave at sidde med sådan en formue, men det er også en stor forpligtelse og kan i værste fald blive en forbandelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *