Derfor burde Brøndby pilles af børsen

Brøndby-formanden og rigmanden Jan Bech Andersen har totalt fejlvurderet sin rolle som ansvarlig for en børsnoteret virksomhed. Juridisk er det næppe ansvarspådragende, men det må være pokkers tæt på, og mon ikke børsens folk hos Nasdaq OMX i København allerede har kontaktet Brøndby for en nærmere forklaring. Brøndby er blevet en grim plet på børsens image.

Den børsnoterede aktie, Brøndbyernes IF Fodbold A/S, burde enten pilles af børsen eller som minimum påklistres en advarselslampe, som klart oplyser om, at investorer i Brøndby-aktien risikerer at gøre deres investeringer på et ufuldstændigt grundlag. Altså en aktie, hvor de normale oplysningsforpligtelser er sat ud af kraft. Jan Bech har angiveligt ikke forstået, at det reelt kan have kurspåvirkende effekt, når en formand og storaktionær i ly af mørket kaster en masse oplysninger af forskellig kvalitet ud i offentligheden. Det er ledelsespraksis, når det er værst.

Svingdøren i Brøndby har blafret hidsigt over de seneste fem-ti år, både i direktion og bestyrelse. I dag sidder Jan Bech Andersen som formand, og ved sin side har han den tidligere Nordea-topchef, Thorleif Krarup, der må antages at være med i bestyrelsen for at give selskabet en form for børsmæssig legitimitet. Thorleif Krarup har lige nu sit gode navn og rygte at tage hensyn til. Det er tankevækkende, at Thorleif Krarup nu glider ned fra næstformandsposten til posten som almindelig bestyrelsesmedlem, mens Jan Bechs personlige ven, Morten Albæk, fremover skal agere den kritiske modvægt til formanden.

Tidligere har kendte erhvervsnavne som Kurt Larsen, Niels Roth, N.E. Nielsen, Aldo Petersen været en tur over bestyrelsen i Brøndby, hvergang med et anstrøg af kaos. På sponsorsiden har Brøndby for tiden blandt andet arbejderbanken, Arbejdernes Landsbank, med. Den seneste katastrofale udvikling i Brøndby kaster også kedelige skygger over sponsorerne.

Jan Bech kan gøre præcis, hvad han vil med sine egne penge, men som øverst ansvarlig for en børsnoteret virksomhed har han selvfølgelig også ansvaret for at varetage samtlige aktionærers interesse. Jan Bech er hovedaktionær med en ejerandel på 26,5 procent, mens de resterende aktier er delt ud på så mange hænder, at Jan Bech Andersen reelt sidder med magten i selskabet. En magt som han altså hidtil har forvaltet ekstremt dårligt.

Det er forståeligt, at den fodboldglade formand Jan Bech Andersen er frustreret over sin investering i Brøndby. Selskabet har lige nu en børsværdi på knap 100 mio. kr., og dermed er Jan Bechs ejerandel 25-26 mio. kr. i dagens handel og vandel. Jan Bech har sammenlagt investeret for mere end 100 mio. kr. i Brøndby, så foreløbig har han altså haft et ganske stort tab. Samtidig er formanden med sin egen pengepung gået ind med særlige lån til Brøndby på tidspunkter, hvor det har knebet med likviditeten.

Regnskabet for 2015 viser det forventede underskud, som har barberet egenkapitalen ned til 65 mio. kr. Mere alvorligt er det, at også 2016 forventes at ende med et underskud, af selskabet anslået til et minus mellem 15 og 25 mio. kr. Det barberer egenkapitalen yderligere ned, og dermed vil Brøndby efter al sandsynlighed skulle hente ny kapital i 2016. Spørgsmålet er om Jan Bech kan og vil løfte mere i underskudsforretningen Brøndby, og hvis ja, hvem vil så gå ind med yderligere kapital til en virksomhed, hvor formanden og hovedaktionæren igennem de senere år har misrøgtet sit ansvar som øverst ansvarlige i børsselskabet.

Likviditeten er fortsat meget hårdt anspændt i Brøndby. 2015-regnskabet viser, at pengestrømmene fra driften er negativ med 21 mio. kr., og en likvid beholdning ved årsskiftet på beskedne 11 mio. kr. Det betyder, at likviditeten igen kan blive så presset, at Jan Bech selv eller bankforbindelsen, hvis muligt, må spæde til.

Den seneste udvikling i Brøndby er meget alvorlig, fordi det kan mindske lysten fra forretningspartnere, sponsorer og bankforbindelser til at indgå i kommercielle samarbejder med Brøndby. Og spørgsmålet er da også, om Jan Bech efter de seneste dages kaos bør forsøge at få troværdige ansigter ind i bestyrelse og direktion. Men hvem tør iføre sig formandskasketten i Brøndby med Jan Bech som største aktionær?

Læs i øvrigt:

http://www.business.dk/detailhandel/jan-bech-andersen-jeg-bliver-i-broendby

Og her Birgitte Erhardtsens interview med Jan Bech Andersen:

http://www.business.dk/navne/den-usaedvanlige-historie-om-broendbys-mystiske-maecen

 

8 responses to “Derfor burde Brøndby pilles af børsen

 1. Jan Bech Andersen og Morten Albæks højprofilerede selskab “Voluntas” er som bekendt baseret på følgende værdigrundlag: Meaningfulness, Diversity og Sustainability. Hvis de sidste dages adfærd fra BIF’s bestyrelsesformand er et udtryk for den praktiske implementering af disse lommefilosofiske hensigtserklæringer burde underholdningen være sikret i lang tid fremover.

 2. Nu er jeg både FCK fan og skarp kritiker af hvordan forretningen i Brøndby bliver drevet. Men hvis man vil skrive en kritisk artikel der mellem linjerne er en simplificeret aktieanalyse med konklusionen hold dig væk! Så er man nødt til at vægte hvad der kunne være positivt for forretningen, som f.eks. Jannik Vestergaard, pierre emil, eller Andreas Christensen som kunne blive solgt hvor der ligger en gevinst til Brøndby. Eller at de har tunge kontrakter der udløber til sommer. Min pointe er at det er misvisende at kritisere forretningen (eller aktien) baseret på nogle få udvalgte regnskabstal, hvis man vælger at bygge kritik op omkring regnskab så kan man simpelthen ikke være bekendt at levere så simplificeret en analyse.

 3. @Lars Rasmussen. Ja, det er det man kan frygte, at det bliver mere form end indhold i Brøndby.

  @Lars Holm. Jo, man kunne såmænd hælde hele noteapparatet fra regnskabet ind på bloggen. Men det ændrer jo ikke ved, at Brøndby har lagt de tal frem og de forventninger til fremtiden i deres seneste årsregnskabsmeddelelse. Fremtiden kan byde på en række ting, nogle af dem som du nævner, der trækker i een retning, og nogle andre ting, der trækker i en anden retning. Bundlinjen er, at Brøndby står ved endnu en skillevej, hvor der skal ny kapital ind og hvor formanden samtidig burde finde et troværdigt menneske til at sætte ind som ny formand. I modsat fald kan man frygte, at Jan Bech selv har for mange kasketter at skulle håndtere.

 4. Er du sikker på at du har fanget hvem aktionærerne i Brøndby er?
  Mere end hovedparten af alle aktionærerne er fans. Det er altså ikke mennesker der har smidt penge i en aktie, med henblik på gevinst eller bare et salg. Jeg købte mine første aktier i klubben da det kostede 80 kr. pr. aktie.
  Jeg tror alle investorer i Brøndby gør deres forretning ud fra et ufuldstændigt grundlag.

 5. @Jens Chr. Hansen Min pointe var at der er en kvalitativ analyse, omkring hvordan forretningen bliver drevet der er helt fair som ramme for kritik. Min holdning er bare at når man så bringer regnskabstal ind, fra et børsnoteret selskab, som ramme for ens videre kritiske holdning så forpligter man sig til at være mere nuanceret.

 6. @Lars Holm

  Jeps, I know. De fleste har sikkert investeret med hjertet, ikke fornuftet. Og det bringer mig hen til pointen med, at Brøndby ikke bør noteret på fondsbørsen, hvor der altså er nogle spilleregler at følge, hvis en børs skal bevare sin troværdighed.

 7. @Lars Holm @Mikkel

  Ups, mit seneste input var ikke et svar til Lars Holm, men til Mikkel Larsen. Sorry.

 8. Det kan jeg ikke være uenig i. Generelt ser jeg ikke den store fidus i at sportsforretninger figurerer på Børsen. De har trods alt ikke samme forudsætninger som alm. aktieselskaber og kan have væsentlige udfordringer med at følge spillereglerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *