Nykredit har kludret i det – men problemet består

Hvis man skal holde sig på god fod med flertallet i denne tid, så skal man rase mod Nykredit og dets bidragsforhøjelser. Så skidt med substansen, og hvad der ligger bag. Stik en mikrofon i ansigtet på politikere, og de vil – som flertallet – rase mod realkredittens bidragsforhøjelser. Og vupti har man en folkestorm, en shitstorm.

Selv de mere besindige politikere, som evner at se sammenhænge, skal selvfølgelig ikke stikke snuden ind i en sådan shitstorm. I stedet forsøger man at vinde tid. Som det nu er sket med erhvervsminister Troels Lund Poulsens beslutning om at nedsætte et ekspertudvalg, som efter sommer­ferien skal komme med en rapport af en slags. Men vent næppe overraskelser i den. Nok har Nykredit kludret gevaldigt i det på kommunikationsfronten, men embedsmandsværket og de fleste eksperter er enige om, at Nykredit ikke selv vil kunne tjene til at klare nye kapitalkrav efter 2019. Så noget må ske.

Det er ikke så svært at forstå, at Nykredit allerede nu gør klar til at møde de forhøjede kapitalkrav.Men det er svært at forstå, at Nykredit blander alle tingene sammen, så det efterlader så megen usikkerhed. Det sker på et tidspunkt, hvor det i forvejen sårbare foreningsdemokrati i Nykredit er kraftigt udfordret og derfor let at angribe. Spørgsmålet er dog, om ejerstyringen af et finanshus som Nykredit ligger hos institutterne selv eller reelt hos politikerne i ind- og udland. Efter finanskrisen er lov­givningen strammet så meget, at den egentlige magt er pantsat hos politikerne.

Allerede i efteråret 2015 lå det fast, at der ville ske en ændring og opdeling af governance-strukturen ved at adskille Foreningen Nykredit og det operative Nykredit. Nogle havde bestemt, hvem vides ikke, at Nina Smith skulle være formand for foreningen og Steffen Kragh formand for Nykredit A/S, selv om den indviklede og oldnordiske valgprocedure først foregår i denne uge. Så hvad står valget i de to kredse i grunden om?

Det er værd at værne om det danske realkreditsystem, som hører til blandt verdens billigste og mest effektive. Men derfor er det ikke naturgivent, at dansk realkredit skal overleve, som vi kender det i dag. De internationale kreditvurderingsfirmaer har flere gange kigget misfornøjet på dansk realkredit, og ny EU-lovgivning er ikke en støbeform, der tager særligt hensyn til dansk realkredit. Det er altsammen teknik og svært at forstå for boligkunderne.

Det mest positive, der er sket de seneste uger, er den voldsomme fokus på realkreditten. Hvis det tvinger politikerne til at lette mobiliteten finans­husene imellem og dermed skabe mere konkurrence, så kan det vise sig at have været en god shitstorm. I så fald ordner markedsøkonomien resten.

3 responses to “Nykredit har kludret i det – men problemet består

 1. Selvom Nykredit sikkert føler sig uretfærdigt forfulgt, er realiteten, at Nykredit har gennemført nogle betragtelige prisstigninger på baggrund af tvivlsomme argumenter og på en måde, der ikke fordeler byrden ligeligt blandt kunderne.
  Nykredit har brugt nogle endnu ikke vedtagne krav til den fremtidige egenkapital i Nykredit som argument for at hæve bidragssatsen for alle lån i datterselskabet Totalkredit, men giver halvdelen af det beløb, der kommer ind fra den enkelte låntager som kickback til den lokalbank, der har henvist kunden til Nykredit. De kunder, som ikke er blevet henvist af en lokalbank, men selv er gået direkte til Nykredit, har i de senere år også fået deres lån gennem Totalkredit, fordi Nykredit selv har forbud mod at hæve bidragssatsen og derfor ikke ønsker at udstede nye lån under Nykredit.
  Resultatet er, at en kunde, der selv har henvendt sig til Nykredit, i realiteten nu betaler dobbelt så meget til konsolideringen af Nykredit, som en kunde, der er blevet henvist via en lokalbank. Dvs. de bedste kunder, som ikke udløser kickback til en eller anden lokalbank, hverken ved etableringen eller senere, bliver behandlet dårligst.
  Nykredit burde have ventet med at hæve bidragssatserne og gennemføre børsnoteringen til de øgede krav til egenkapitalen var et faktum. En sådan lov bliver ikke gennemført overnight, så der ville være rigelig tid. Herved ville alle kunne se og forstå nødvendigheden af at styrke egenkapital ved fx øgede bidragssatser i en begrænset periode eller gennem at hente kapital ved en børsnotering.
  Hvis en del af beløbet skulle have været opkrævet via en øget bidragssats, burde Nykredit have aftalt med lokalbankerne i Totalkredit, at de selvfølgelig ikke skulle have en andel af den øgede bidragssats, da den jo alene er indført for at leve op til nye lovkrav til Nykredits egenkapital og ikke for at styrke lokalbankernes indtjening.
  Desuden burde Nykredit naturligvis have fundet en løsning, som også medførte at de låntagere, der har lån i Nykredit direkte og ikke kun låntagerne i Totalkredit deltog i betalingen af den lovpligtige styrkelse af egenkapital i deres kundeejede kreditforening.

 2. @RENÉ SPOGARD

  Absolut relevant input. Det fjerner ikke behovet for mere kapital – på et eller andet tidspunkt – men det virker lusket, at køre prisforhøjelser igennem dobbelt op, selv om man (Nykredit) ikke reelt har en merudgift, der selv kommer ind i butikken.
  Det sætter i øvrigt spotlyset på de uigennemsigtige aftaler mellem finanshusene med kick-backs, gebyrer etc. Fuldstændig umuligt for kunden at gennemskue.

 3. Jeg synes, det er helt forfejlet. Hvorfor er der debat om, hvorfor en forretning hæver deres priser. Det gør de, og det vedkommer os vel ikke hvorfor. Nu har de fundet et eller andet mere eller mindre lødigt argument and so what. Jeg er som kunde sgu da ligeglad med hvorfor, de gør det. Det bliver jeg hverken rigere eller fattigere af.

  Det helt store problem her er, at de kan gøre det uden reelt at risikere væsentlig tab af kunder. Det er for dyrt at skifte. Reel konkurrence ville kræve, at det var gratis at skifte realkreditinstitut: at det ikke var muligt for afgivende realkredit at kræve gebyrer, at tinglysning ved skift var gratis. Det skulle vores debat handle om, og det skulle vores politikkere fikse for os. I stedet render vores politikere rundt og hidser op, og prøver at efterprøve en eller anden ligegyldig argumentation fra Nykredit for stigningen. Lad nu kunderne gratis kunne vælge Nykredit fra og lad markedet håndtere resten. Vupti…. Nykredit ville finde en anden vej til overlevelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *