Derfor er der behov for retsafgørelse i OW Bunker-sag

Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed går konkurs. Derimod er det højst usædvanligt – og skræmmende for tilliden til erhvervslivet generelt – at en virksomhed krakelerer så fuldtonet efter blot få måneder på børsen, som det er sket med oliehandelsfirmaet OW Bunker fra Nørresundby. Svært at tro, at OW Bunkers endeligt alene skyldes dårlig ledelse og normal risikotagning.

Derfor er det naturligt og forventeligt, at bagmandspolitiet nu rejser den første byge af sigtelser i sagen, og naturligt med fokus på topchefen og drivkraften i OW Bunker, Jim Pedersen. Bagmandspolitiet kan selvfølgelig ikke rejse sigtelser i blinde, der skal være en berettiget formodning om, at loven er brudt, og at der således er baggrund for en strafferetlig sag. Foreløbig er der rejst sigtelser mod de tre ledende direktører i OW Bunker efter mere end et års efterforskning.

Spørgsmålet er, om den efterforskning resulterer i flere sigtelser. Eksempelvis mod bestyrelsen, revisionen, emissionsbankerne og ikke mindst kapitalfonden Altor og dens partner, Søren Johansen, som set udefra synes at være den mest centrale person i dette triste kapitel i børshistorien. Det særlige er jo, at OW Bunker blot få måneder inden konkursen var igennem et helbredstjek af de helt store. Nedfældet i tommetykt prospekt. Faktisk kan det ikke blive meget større end ved en børsnotering. Alt blev endevendt af de skarpeste og dyreste hoveder i hver sin branche i OW Bunker-sagen. Og lige lidt hjalp det. Hvem svigtede? Og gjorde de det i så fald bevidst eller fordi dygtigheden ganske enkelt ikke rakte?

OW Bunker-konkursen har været gift for børsmiljøet i Danmark. Det har således ikke bare kostet investorerne i OW Bunker milliarder, men også kostet kolossalt på tilliden. Tillid er det, som erhvervslivet og især finanssektoren handler med, I de seneste mange søndage er vi blevet underholdt med DR’s fiktionsserie »Bedrag.« Er det sådan erhvervslivet generelt opererer? Nej. Er der ligheder mellem OW Bunker og det fiktive Energreen? Ja desværre, alt for mange ligheder.

De involverede i OW Bunker skal selvfølgelig ikke bedømmes ud fra »det-kan-sgu´-ikke-passe« antagelsen, men iskoldt på den jura, der findes for nærværende. Det bliver en langstrakt, eller rettere nogle langstrakte sager, som givetvis kommer til at køre over adskillige år. Udover straffesagerne forventes der også en række erstatningssager, blandt andet fra 27 institutionelle investorer som i samlet flok har varslet sager for et par milliarder kroner mod de ansvarlige i OW Bunker-skandalen.

Det er muligt, at bevisbyrden i den nuværende lovgivning er så overvældende, at det om nogle år viser sig, at der ikke kan ifaldes straffeansvar i OW Bunker-sagen. I så fald bør lovgiverne, og hvem der ellers interesserer sig for at styrke tilliden til børsmarkedet, overveje om vi har en lovgivning, der dels passer til nutidens børsmarked dels beskytter den tillid, som dette børsmarked er så pokkers afhængig af.

Der må ganske enkelt følge et ansvar med for de personer, finanshuse og rådgivere, der stiller sig op og for tårnhøje honorarer blåstempler et børsprospekt. Og hvis ikke det er tilfældet, er det på høje tid, at det fine begreb »børsprospekt« med ansvarserklæringer og risikoafsnit droppes og afløses af en ganske normal salgstale, præcis som den forefindes på Hjallerup marked.

OW Bunker-skandalen rækker altså langt videre end »blot« juridisk fact-finding i denne enkelte sag. Børsen er en fantastisk handelsplads og en effektiv måde at skabe kontakt mellem kapitalsøgende selskaber og afkastsøgende investorer, men det kræver pinedød, at det foregår på et oplyst, troværdigt og tillidsfuldt grundlag. Det har lidt et knæk.

Derfor er der behov for at få prøvet OW Bunker-sagen ved domstolene.

2 responses to “Derfor er der behov for retsafgørelse i OW Bunker-sag

  1. Det vil jo bare ende som SØIK’s andre sager – Altså frikendelse efter årelang syltning i SØIK’s kælder.

  2. Det tror jeg desværre, at B P har ret i. Jeg har mere tiltro til de erstatningssager, som de store institutionelle investorer vil anlægge. Det ville være en sand fornøjelse at se Søren Johansen miste sin store Charlottenlundvilla.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *