Familien Kjær kan blive tvunget til at slippe Fona

Det hænger ikke sammen i de 56 Fona-butikker samlet i virksomheden F Group A/S. Økonomien har haltet de seneste fem år, og nu gøres der et forsøg på at rekonstruere virksomheden. I realiteten en betalingsstandsning, en time-out, for at finde ud af, om de nuværende ejere eller nye ejere vil skubbe ny nødvendig kapital ind i virksomheden. Den særlige rekonstruktionsmulighed, en lidt blødere form for betalingsstandsning, blev indført i 2011.

Ledelsen selv angiver en benhård priskrig på elektronik som årsag til at Fona-butikkerne nu er truet på livet. Det er næppe hele sandheden. Andre vil hævde, at det ikke er lykkedes for Fona-ledelsen og ejerne bagved at få moderniseret Fonas’ detailhandelskoncept. Nok har Fona 56 butikker beliggende på nogle af de bedste handelsstrøg, men hvis elektronikkunderne i markant stigende grad handler på nettet bliver den flotte beliggenhed ikke en fordel, men derimod en tung og dyr økonomisk sten om halsen på Fona.

Set i det perspektiv ligner udviklingen i Fona den udvikling, som vi tidligere så i filmudlejningskæden Blockbuster. Pludselig var kunderne forsvundet.

Umiddelbart er det svært at se, at F Group-koncernen kan fortsætte i den nuværende struktur. Det bliver en kamp op ad bakke. Omsætningen har været stagnerende de seneste fem år på omkring to mia. kr., og bundlinjen markant forværret. I de seneste to kendte regnskaber frem til 2014 var der underskud på 30 mio. kr. Underskuddet i 2015-regnskabet sandsynligvis på mindst samme niveau. Det betyder, at egenkapitalen på mellem 150 og 180 mio. kr. hurtigt kan blive angrebet, hvis aktiverne ikke har den værdi, som de bogført til.

Det er uklart, hvor meget familien Kjær, der fortsat sidder på 60 procent af ejerandelen i F Group (via selskabet MMP Invest af 1988) kan komme med. Flere af Kjær-selskaberne, eksempelvis Østerled Holding og Nørager Holding, har selv en anstrengt økonomi. Disse selskaber tilhører familieoverhovedet Michael Kjærs to sønner. Derimod ser økonomien lidt bedre ud i Kjær 11-11-11 ApS – et familieselskab, som har både Michael Kjær og faderen Paul Kjær med i ledelsen.

Ser man således isoleret på disse selskaber synes det at være begrænset, hvad familien kan komme med af ny, frisk kapital. Det er dog uvist, hvad der ligger af værdier i privat regi.

Derimod er lommerne noget dybere hos den anden ejerpart i Fona, nemlig Elgigantens norske ejer, Elkjøb Nordic. Set i det lys vil en evt. rekonstruktion betyde et skifte i ejerstrukturen, og det kan betyde, at familien Kjær helt må slippe kontrollen med F Group. Hvis en tredje part kommer ind i billedet, må det formodes at en sådan investor vil kræve magten i koncernen.

For Michael Kjær personligt er der meget på spil, både økonomi og prestige. Han er en rutineret og respekteret ejerleder, i dag blandt andet formand for brancheorganisationen Dansk Erhverv, ligesom han har og har haft adskillige andre bestyrelsesposter. Blandt andet var han med i de glade år i 00’erne som bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment. Det kan blive hans lod for familien helt at give slip på Fona.

Fona er dog næppe overlevelsesdygtig alene med ny kapital. Der skal strikkes både en ny forretningsstrategi sammen og findes en helt ny ledelse. Både de nuværende ejere og potentielle nye investorer skal koldt og kynisk afgøre, om der overhovedet er en langsigtet fremtid for Fona-brandet. Hvis ikke, skal Fona afvikles, og så bliver det for alvor dyrt. Det skal de næste ugers forhandlinger i Sø- og Handelsretten afgøre.

One response to “Familien Kjær kan blive tvunget til at slippe Fona

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *