Opløftende at ansvaret for Melodi Grand Prix-skandalen bliver placeret

Sammenblandingen af offentlig og privat økonomi efterlader ofte en gråmeleret zone, hvor man skal træde varsomt for ikke at ende i en vaskeægte skandale. Som det er sket for fonden Wonderful Copenhagen (WOCO).

Der er en række interessante nedslag i den agterskrivelse som fondens øverste myndighed, Erhvervsstyrelsen, sendte ud onsdag. Hård, kontant kritik over hele linjen. Medfølgende et giroopkrævningskort på 46 mio. kr. til den tidligere Woco-bestyrelse. At betale ved kasse eet, ansvaret bliver placeret. Her hjælper ingen undskyldning med, at Woco blev presset af politikere og Danmarks Radio.

Det er en skærpende omstændighed, at bestyrelse og direktør i Wonderful Copenhagen ikke bare ulovligt har dækket et underskud i kølvandet på Melodi Grand Prix’et, men oven i købet siddet en advarsel fra Erhvervsstyrelsen overhørig. Woco er en halvoffentlig turistorganisation med en blandet bestyrelse bestående af politikere og erhvervsfolk. Fonden har forsøgt at give indtryk af at være en fond »undergivet en række særegne forhold« med henvisning til, at Woco-fonden skulle drives ud fra, hvad der således ville være muligt ud fra den »politiske virkelighed.«

Fonden forsøger altså at give udtryk for, at denne politiske virkelighed står over de mere kedelige regler for erhvervsdrivende fonde. Her skærer Erhvervsstyrelsen kontant igennem og afviser Woco-fonden som andet end en almindelig erhvervsdrivende fond.

Tankevækkende i øvrigt at tre af fondens medlemmer i 2014 sagde nej og stemte i mod bevillingerne, blandt andet Gentofte-borgmesteren Hans Toft. Alligevel kørte flertallet i bestyrelsen videre som om intet var hændt. Det er opløftende, at Erhvervsstyrelsen ikke lader sig forføre af politisk og juridisk fnidder. Således blev den første juridiske redegørelse om Woco-skandalen, som var udarbejdet af fondens egen advokat, Lett Advokater, smidt ud som ubrugelig. Den redegørelse frifandt Woco-bestyrelsen. Styrelsen gik selv videre med juridisk bistand fra Kammeradvokaten.

Hvem og hvormeget de enkelte ansvarlige i Woco nu skal erstatte af de tabte 46 mio. kr. er uvist. Formanden Michael Mørch må formodes at have det største ansvar. Det er foreløbig uvist, om den mangeårige direktør Lars Bernhard Jørgensen også konkret stilles over for et erstatningsansvar. Netop Bernhard Jørgensen har fået en særdeles gylden fratrædelsesgodtgørelse. Svært at forstå, at en direktør overhovedet skal have en godtgørelse, når jobbet som direktør har været misrøgtet.

2014-regnskabet viser, at de samlede udgifter til løn til direktør er steget fra 2,3 mio. kr. i 2013 til 8,5 mio. kr. i 2014. En væsentlig del af denne merudgift må formodes at være godtgørelsen til den afsatte direktør Lars Bernhard Jørgensen. Hvorfor, må man som skatteborger spørge?

Woco-fonden finansieres blandt andet med tilskud fra Region Hovedstaden, og regionens formand Sophie Hæstorp kom i 2015 ind som næstformand i Wonderful Copenhagen-bestyrelsen. Hun er således ikke omfattet af skandalesagen efter Melodi Grandprix’et, men skal sammen med den øvrige, nye bestyrelse og direktion forsøge at genskabe både økonomien og tilliden til turistorganisationen.

Læren af Woco-skandalen kan deles i to. Erhvervsdrivende fonde ikke er fredede, fordi der er offentlige penge involveret. Hvis en fond skal have en »politisk virkelighed« at forholde sig til, skal det være nedfældet i fondens vedtægter. Den anden lære er, at erhvervsstyrelsen tager sin opgave som kontrolmyndighed alvorligt, ikke lader sig kyse af hverken politikere eller magtfulde folk fra erhvervslivet og går til biddet, når der er behov for det.

One response to “Opløftende at ansvaret for Melodi Grand Prix-skandalen bliver placeret

  1. Det er godt at se at direktion og bestyrelse kan blive stillet til ansvar for deres dispositioner – specielt når det tangere ligegyldighed med andres/offentlige penge…..!
    Samtidig må man rose de tre af fondens medlemmer som stemte i mod de øgede bevillinger og som ture gå imod den øvrige bestyrelse.
    ——-

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *