Farvel og tak til 60-årige topchefer

Hjørnekontorerne i dansk erhvervsliv er ved at blive støvsuget for topchefer over 60 år. Der bliver stadigt færre topchefer over 60 år. Exit-alderen for den øverst ansvarlige i landets største virksomheder presses længere og længere ned. Enten går man selv eller bliver gået.

Det står i skærende kontrast til mantraet om, at vi alle sammen skal blive længere på arbejdsmarkedet. Således skubbes pensionsalderen over de kommende år op fra de nuværende 65 år til 70 år. Bare ikke for topchefer.

Nestor blandt Danmarks topchefer pt. er Novo Nordisk-direktøren Lars Rebien Sørensen. Han er netop fyldt 61 år, og medlem af en særdeles lille klub på kun to topchefer, som har passeret de 60 år. Den anden er Henrik Brandt, som fyldte 60 år for en måned siden. Det er det. Tankevækkende at der blot er to topchefer tilbage i aktiv tjeneste, som lige er rundet de 60 år i Big Business. Er man brændt ud som 60-årig eller frygter bestyrelsen, at vedkommende er ved at brænde ud? Eller passer en 60-, 61-årig bare ikke ind i den strategi, der skal række tre-fem år frem i tiden?

Andre topchefer over 60 år har annonceret deres afgang. Det gælder Kjeld Johannesen, Danish Crown, Chr. Clausen, Nordea, Lars Mikkelgaard, IBM, Christian Frigast, Axcel og Torben Nielsen, Kopenhagen Fur.

Der er flere årsager til, at topchefer slår eller bliver slået op i banen som blot 60-årige. De voldsomt stigende aflønninger gør dem på det tidspunkt økonomisk uafhængige. Og skal man skabe sig en portefølje af bestyrelsesposter skal det ske, inden man runder 60 års alderen. Normalt tillades en topchef kun at have een, højest to eksterne bestyrelsesposter.

Kigger man bare eet år frem i tiden er følgende topchefer tæt på 60-års alderen. Ingen af disse – eller deres bestyrelser – har dog varslet snarlig afgang, i hvert fald ikke eksternt. Men sådanne exit’s har det med at komme som en tyv om natten. Sikkert er det, at bestyrelserne i de pågældende virksomheder forlængst har taget konkret stilling til, om der skal skiftes, og i givet fald hvornår. Enten ved en afsøgning internt i virksomheden ved en såkaldt “successions planning” eller endnu mere konkret ved at hyre et searhfirma til at afsøge markedet uden for virksomheden for potentielle kandidater til topchefposten.

Disse seks topchefer er eller har været igennem en detaljeret vurdering i bestyrelsen med henblik på eventuel exit.

Allan Søgaard Larsen, Falck – fylder 60 år i februar 2016

Anders Dam, Jyske Bank – fylder 60 år i februar 2016

Peder Holck Nielsen, Novozymes – fylder 60 år i august 2016

Karsten Dybvad, DI – fylder 60 år i november 2016

Jørgen Tang Jensen, Velux – fylder 60 år i 2016

Torben Biilmann, MT Højgaard – fylder 60 år i 2016

De næste i aldershierarkiet er eksempelvis Niels Jakobsen, William Demant (født i 1957), Nils Smedegaard Andersen, A.P. Møller – Mærsk (født i 1958) og Lars Rasmussen, Coloplast (født i 1959). Set i det lys må man formode, at Carlsbergs nye topchef, Cees ‘t Hart (født i 1958) ikke er en langtidsløsning.

Adm. direktører født i 1950’erne vil helt glide ud af topchefhierarkiet i løbet af de næste par år. Langt, langt den overvejende del af topchefer i dansk erhvervsliv i dag er ledere født i 1960’erne. I realiteten er “generationsskiftet” i hjørnekontorerne allerede sket.

Enhver bestyrelsesformand med respekt for sit image vil afvise snakken om alder, som værende af betydning for hvem der skal sidde i hjørnekontoret.Det er noget snik-snak vil det lyde. Intet er imidlertid mere forkert. Dels skal en bestyrelsesformand selvfølgelig aldrig tale om et skifte på topchefposten, før beslutningen er taget, dels vil en formand blive beskyldt for aldersracisme, hvis formanden på nogen måde indikerer, at 60-års alderen er grænsen for, hvad den pågældende formand vil acceptere i sin virksomhed.

Med til at trække topcheferne ud af hjørnekontorerne meget tidligere end før i tiden er det, at man som respekteret erhvervsleder kan skrabe sig en håndfuld tunge og indbringende bestyrelsesposter til sig, som man kan udfylde perioden fra det 60. til det 70. år md. Men glem det med at få tunge og dermed indbringende bestyrelsesposter, når man først begynder på den proces i 63-65 års alderen. Så er det for sent. På det tidspunkt er man ved at glide ud af search-firmaernes databaser som egnede kandidater. Det får man ikke nogen til at sige højt, men det tyder på at være virkeligheden.

Der er selvfølgelig enkelte undtagelser, i sær i gruppe af mellemstore virksomheder og ejerledede virksomheder. Men i de store, top 100, 200 og 300-virksomheder, er udløbsdatoen for en topchef lige omkring 60-års alderen. Uanset om det så ender med at blive et selvvalgt exit eller en exit, som besluttes af andre.

 

 

 

 

2 responses to “Farvel og tak til 60-årige topchefer

  1. before you run out of the jaw. Symptoms may include nausea, heartburn, pain,enough to prevent obstruction. Do not take extra medicine to treat symptoms of prostaticin the face or upper body) and causes blistering and peeling. Less hyechrodondoave new or worsening breathing problems or death to the kidneys, and these effects can if%key%. Tell your doctor if you are taking %key%. Seizure control is very important during pregnancy. yourTell your doctor if you stop the medication completely. Avoid up

Skriv et svar til Gertie Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *