Parkendommen gav ikke klarhed

Parken-dommen fra byretten i København placerer sig midt imellem to yderpunkter. Nemlig kravet fra bagmandspolitiet om hårde fængselsdomme og store bøder samt konfiskation af millionbeløb og på den anden side de anklagedes krav om pure frifindelse for alle forhold. Begge parter vandt, og begge parter tabte.

Forhåbentlig er det ikke udtryk for tvivl fra domstolens side. Det er sagen alt for vigtig til. Der er tværtimod brug for klarhed på børsmarkedet
Bagmandspolitiet fik sine domme, men langt fra så hårde, som anklagemyndigheden havde krævet. Set udefra – og med en lægmands betragtning – er det svært at forstå, at byretten siger, ja Parkens tidligere ledelse ved formanden Flemming Østergaard og direktør Jørgen Glistrup har ulovligt manipuleret markedet, endda under særligt skærpende omstændigheder, men den milliongevinst begge har fået ud af det, kan de godt beholde.  Det er det svært at finde konsekvens i.
Når det er sagt, så er seks måneders ubetinget fængsel til manden, der udførte manipulationen, Jørgen Glistrup, og fire måneders ubetinget fængsel til manden, der orkestrerede det, Flemming Østergaard, så kontante frihedssberøvende domme, at byretten sender et klart signal om, at kursmanipulation er en alvorlig kriminel forbrydelse.
Det særlige i denne sag er, at der er tale om to højt profilerede personligheder, og det vil givetvis resultere i to stærkt følelsesladede og meget forskellige holdninger til byretsdommen fra det omgivende samfund. Domstolene skal dog alene være hjemsted for juraen og kun juraen, altså hvilke konkrete beviser, der kan løftes i henhold til anklageskriftet.
Foreløbig har kun byretten afgjort, at lovgivningen er overtrådt, og indtil appelinstansen, landsretten, har afsagt sin kendelse, må vi afvente den endelige dom og dermed den endelige principielle betydning for børsmarkedet. Det børsmarked som efterhånden har brug for en klar og principiel afgørelse fra domstolens side efter en række kursmanipulationssager, som bagmandspolitiet har tabt eller droppet, inden det er kommet til en domstolsafgørelse. Kun få er vundet.
Set i det perspektiv må man håbe, at landsretten kan skabe mere klarhed end det er tilfældet med byretsdommen, uanset hvilken side dommen falder ud til.
Det skal med i betragtning, at Parken-sagen daterer sig helt tilbage til 2007/2008, og når landsrettens dom afsiges, sandsynligvis  først i 2016, er der altså gået otte-ni år.  Det er rigtig skidt for retssikkerheden her til lands.

One response to “Parkendommen gav ikke klarhed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *