Bagmandspolitiet til eksamen i Parken-sagen

Man skal holde tungen lige i munden i den tiltagende debat om, hvorvidt Bagmandspolitiet (SØIK) fejler eller ikke fejler. Ingen tvivl om, at denne del af statens anklagemyndighed er presset, og presset bliver endnu større, hvis retfærdigheds­gudinden Justitia i Københavns byret i morgen tirsdag ikke lader vægtskålen falde ud til Bagmands­politiets fordel i den højt profilerede Parken-sagen.

Parken-sagen med den tidligere formand, Flemming Østergaard, og direktør Jørgen Glistrup på anklagebænken kommer i kølvandet på en række andre sager om kursmanipulation, der involverer flere tidligere, tunge bankchefer. Flere af disse sager er afgjort med nederlag til SØIK eller ved, at Bagmands­politiet ganske enkelt har droppet sagerne. Falder Parken-sagen således i byretten, vil kritikken mod SØIK tage til, også selv om afgørelsen ankes til landsretten.

Det økonomiske politi har haft netop kurs­manipulation højt på sin dagsorden de senere år, og tabes Parken-sagen, kan man med rette spørge, om det har været en rigtig prioritering af de ressourcer, som SØIK nu engang har at gøre godt med, og om SØIK har været gode nok til at læse lovgivningen på området. Den tidligere chef, Jens Madsen, var meget fokuseret på dette emne.

Flere har set sager om kursmanipulation som en direkte udløber af finanskrisen og dermed kravet om at få strammet op og gå til biddet i disse sager. Men nu er tidsånden en lidt anden, og selv om lovens bogstav er den samme i dag som for tre, fire og fem år siden, så synes det oplagt, at prioriteringen hos Bagmandspolitiet er noget anderledes i dag hos den nuværende chef, Morten Niels Jakobsen, end hos forgængeren Jens Madsen.

Det skal med, at Jens Madsen i sin periode som SØIK-chef fra 2006 til 2014 også fik sine sejre. Sager om økonomisk kriminalitet, der gav lange fængselsstraffe til Stein Bagger, Klaus Riskær, Kurt Thorsen og ejendoms­matadorer som Steen Bryde, Kenneth Schwartz Thomsen og Steen Gude med flere. Nogle af disse var oplagte sager, som Bagmands­politiet næsten ikke kunne tabe, kun strafudmålingen kunne diskuteres. Kursmanipulationssagerne er sværere, fordi bevisbyrden synes sværere at løfte.

Til Bagmandspolitiets forsvar taler, at SØIK er forpligtet til en grundig efterforskning, når der – som i Parken-sagen – kommer en anmeldelse fra Finanstilsynet. Altså en berettiget mistanke om, at noget er galt. Det er så op til SØIK at efterforske og finde ud af, om en eventuel straffesag kan vindes. Det er derfor svært at kritisere Bagmandspolitiet for at tage disse sager. Det kritisable er de alt for lange sagsbehandlingstider, hvor de sigtede hænger i galgen.

Det støder retssikkerheden, hvis skyldige ikke bliver dømt, men det støder også retssikkerheden, hvis sigtede ikke får en fair behandling, som et retssamfund er bygget på.

One response to “Bagmandspolitiet til eksamen i Parken-sagen

  1. Bagmandspolitiet skal også vide hvad de leder efter og det står helt klart at det aner de faktisk ikke. Inden parken sagen startede udtalte samme:
    “at det var spændende at se hvor grænsen gik” – hvilket bekræfter min påstand om uvidenhed. Også de mange tabte sager imod banker & deres ansatte bekræfter igen og igen manglende viden og indsigt i det bagmandspolitiet foretager sig. Men det passer fint med statsanklage systemets normale virke – der i den slags sager oftest udviser nøje det samme: uvidenhed og desværre også stærkt kriminelle tendenser – eks. at benytte uuddannede skattefolks påstande i en retssag burde være strafbart. OG at statsadvokaten ofte anvender vidner af samme kaliber / – løgnere – der umiddelbart efter at dommeren har nævnt at “vidner man i en retssal er det strafbart at lyve” – så lyver de igen og igen.
    Det har ingen følgevirkninger for de offentlige ansatte løgnere at lyve i en retssag, hvorimod der er talrige eksempler på at almindelige personer straffes. Danmark er ikke en retsstat, men en stat for staten, – vi andre dødelige er bare noget systemet kan tørre fødderne på efter behov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *