Noget for noget – også i life science

Dansk life science lever – og har det godt. Men som bekendt er det i gode tider, at man skal tage de afsæt, der skal møde morgendagens udfordringer. Life science-industrien under ét, som består af medicinal­selskaber, biotekselskaber og medico­selskaber med maskiner og udstyr til sundhedsindustrien, oplever i disse år stigninger på stort set alle nøgletal. Vækst, indtjening og beskæftigelse, og det betyder, at denne industri med samlet set omkring 500 virksomheder under paraplyen fylder mere og mere i samfundsøkonomien.

Man kan selvfølgelig ikke tale om life science uden samtidig også at tale om Novo Nordisk. Landets suverænt mest værdifulde selskab med en samlet værdi i omegnen af 1.000 milliarder kroner. Dansk life science er én ting med Novo-gruppen og dens mange selskaber, men en noget anden størrelse uden Novo-familien. Hele Novo-familien står i følge den seneste undersøgelse om »Dansk life science-industris bidrag til samfundsøkonomien« for næsten halvdelen af alle ansatte i denne industri, og Novo-gruppen står for en meget, meget stor del af de nye job over de senere år. Men dykker man ned i tallene fra sektoren er der enorme forskelle.

Den helt store udfordring for denne industri fremover bliver at finde hænder, og især finde de højtkvalificerede forskere og andre eksperter, som skal sikre, at både Novo-gruppen og andre i denne branche forbliver med forskning og produktion i Danmark med så meget som overhovedet muligt. Som fremskrivningerne ser ud lige nu, er der en reel fare for, at både Novo Nordisk og andre ganske enkelt tvinges til udlandet i større stil end det, vi kender i dag. Det lægger selvfølgelig et pres på universiteterne for at uddanne de mennesker, der nu engang er brug for i denne industri. Eksempelvis ph.d.er, som beskrevet i dagens avis.

Når det er sagt, må man også sige, at industrien selv har et stort ansvar for at rykke. Life science-industrien fylder godt i samfundsøkonomien, men industrien nyder også godt af de goder, som staten stiller til rådighed, infrastruktur, uddannelse og institutioner. Samtidig med, at det er det offentlige, der aftager en stor del af life science-produkterne. Senest har der været en debat om priserne på medicin. En god del af virksomhederne i life science tjener store penge – og godt for det. Det giver basis for yderligere investeringer i både forskning og eksport. Indimellem synes industrien dog at klynke for meget i stedet for at gå ind i en mere offensiv dialog med det offentlige om, hvad industrien selv kan bidrage med.

Der er en overordenlig positiv stemning omkring life science-industrien. Det er en stolthed for Danmark. Men det kræver fokus og bidrag fra begge parter, hvis det skal fortsætte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *