Derfor er Parken-sagen så pokkers principiel

I dag begynder den længe ventede og højtprofilerede sag om påstået kursmanipulation med Parken-aktierne mod tidligere formand i Parken, Flemming Østergaard og tidligere direktør i Parken, Jørgen Glistrup. Det er en særdeles følsom og principiel sag – på flere fronter.

Statsanklageren SØIK, i daglig tale bagmandspolitiet, har udover Østergaard og Glistrup også rejst tiltale mod to andre personer samt mod Parken og den involverende bank, FIH. I korthed handler sagen om, at Parkens aktiekurs er manipuleret op, hvorefter de tiltalte – ifølge bagmandspolitiet – uretmæssigt har scoret en stor milliongevinst. Det skulle blandt andet kunne bevises via telefonsamtaler mellem de involverede.

Det er en alvorlig sag for Østergaard og Glistrup, men også en alvorlig sag for bagmandspolitiet. Falder den endelige dom ud til fordel for bagmandspolitiet, må der forventes både store bøder og fængsel til de tiltalte. Taber bagmandspolitiet, ja så kan det være tid for bagmandspolitiet at kigge indad og se på, om opfattelsen hos bagmandspolitiet i disse kursmanipulationssager overhovedet matcher gældende lovgivning. Og om bagmandspolitiet er disse sager voksen.

En intern rapport, omtalt for nylig i dagbladet Politiken, viser, at bagmandspolitiet mangler ressourcer, styring, kompetencer og kvalitet, når der tages livtag med de ofte vanskelige sager. En kras kritik, og den vil vokse, hvis bagmandspolitiet taber denne sag.

En følsom sag er det også, at denne ganske komplicerede sag begynder ved byretten, og spørgsmålet er om det er det rigtige sted at starte. Bagmandspolitiet har tidligere vundet sager om kursmanipulation ved en byret for senere at tabe den ved landsretten. Også denne sag må forventes at blive appelleret til landsretten, uanset hvordan dommen falder ud i byretten.

Endnu et meget følsomt punkt er den ekstremt lange sagsbehandlingstid, der er ved de store og tunge økonomiske sager, og således også ved denne sag. Iflg. bagmandspolitiet er kursmanipulationen foregået tilbage i 2007 og 2008, og det er næppe en moderne retsstat værdigt, at man som borger kan risikere at »hænge« så mange år i retssystemet.

Et nederlag til bagmandspolitiet vil ikke bare sætte fokus på, om lovgivningen på området er opdateret og stram nok, men også stille spørgsmål til bagmandspolitiets ressourcer og kvalitet, eller mangel på ressourcer og kvalitet. Spørgsmål der i sidste ende kan ende hos politikerne på Christiansborg til besvarelse.

Ingen tvivl om at Parken-sagen vil få fuld opmærksomhed fra alle sider.

One response to “Derfor er Parken-sagen så pokkers principiel

  1. Med al respekt – hvori består det principielle?

    Er det hvorvidt politiet/anklagemyndigheden vinder eller taber – jeg ser ikke noget specielt principielt i sådanne scenarioer.

    Det er langt vigtigere at beskytte vores Børser og Investorer (det er faktisk mange af os) imod små svindlere (dem som bagpartipolitiet kan fange), og sætte en standard for hvordan og hvor meget små og bedsteborgere kan snyde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *