Pandora-dommen en nødvendig skærpelse

Pandora-dommen – medfølgende en bøde på to mio. kr. – skaber både klarhed og usikkerhed. Klarhed over, at det er alvor, når det i lovgivningen hedder, at børsnoterede virksomheder hurtigst muligt skal oplyse børsmarkedet, hvis virksomheden internt i huset er i besidddelse af kurspåvirkende fakta. Børslovgivningens paragraf 27.

Usikkerhed fordi Retten i Glostrup i sin dom skriver, at en børsnoteret virksomhed »indrømmes en vis tid til at validere de indrapporterede tal.« Og ikke sandt, hvad er »en vis tid.« Denne paragraf 27 er en svær paragraf at forholde sig til. Ingen tvivl om, at byretten i Glostrup skærper kravene til selskabernes oplysningsforpligtelser til børsmarkedet. Det skal gå hurtigere, de børsnoterede selskaber skal fremover være skarpere på timingen af, hvornår kurspåvirkende oplysninger skal sendes ud til børsmarkedet.

Det er endnu uvist, om Pandora appellerer afgørelsen, men det vil være overraskende, hvis denne principielle afgørelse ikke appelleres. Dels er der ofte forskel på domspraksis i byretten og i landsretten, dels risikerer Pandora efterfølgende erstatningssager i flere hundrede millioner kroners klassen, hvis byrettens dom står ved magt.

Foreløbig er dommen i Glostrup en sejr for Finanstilsynet og Bagmandspolitiet. Det som har været så pokkers svært i de mange finans- og børssager, som bagmandspolitiet har rejst de senere år, er, at har knebet med at løfte bevisbyrden i mange af sagerne. Det er lykkedes i Pandora-sagen, og dermed er der skabt en ny praksis for, hvad der er »hurtigst muligt.« Godt nok rykkede Pandora ud med sine oplysninger et par uger tidligere end forventet, nemlig den 2. august 2011, men dommen siger, at Pandora allerede den 18.-19. juli 2014 havde et tilstrækkeligt klart overblik over den voldsomme nedjustering af salgsforventningerne, og at børsmarkedet derfor på det tidspunkt burde have fået besked.

Pandora-aktien røg i brædderne den 2. august 2011 og tabte i en håndevending børsværdier svarende til 12 mia. kr.

Kommer Glostrup-dommen til at stå ved magt, er der ingen tvivl om, at børsmarkedet fremover må forvente at skulle forholde sig til mange flere børsmeddelelser end tidligere. Risikoen er selvfølgelig er, at det kan risikere at gå ud over overblikket. Men på en handelsplads, hvor der handles minut for minut på de allerseneste oplysninger, må førstekravet være, at børsselskaberne så tidligt som overhovedet muligt sender oplysninger til børsmarkedet, når virksomheden har kurspåvirkende fakta i hånden.

Det er en nødvendig skærpelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *