Skattefar på overarbejde

Umiddelbart er det op ad bakke for skatteminister Benny Engelbrecht (soc.) og hans kamp for at kradse flere skattekroner ind. I hvert fald imagemæssigt. Billedet af den lille hårdtarbejdende iværksætter i baglokalet som risikerer at blive knust af skattefars klamme hånd. Ikke sandt, det klinger helt forkert, det er et mismatch. Udgangspunktet for vores sympati ligger så afgjort hos iværksætteren.

Men noget tyder på, at den historie er mere nuanceret end som så. Der er næppe tvivl om, at mange seriøse iværksættere har bøvl med likviditeten til at betale skatten, bøvl med bureaukratiet og bøvl med at forstå Skats breve og Skats krav. Men noget tyder også på, at der er tusinder, måske titusinder i gruppen af iværksættere, som helt bevidst undlader at betale den skat, som de nu engang skal betale i følge de gældende regler. Det er skattesnyd.

Iværksættere er enkeltmandsejede virksomheder med blot een eller meget få ansatte, som er helt nyetableret eller har eksisteret i forholdsvis få år. Dem er der 275.000 af i Danmark, og nu viser en undersøgelse eller nærmere en vurdering på baggrund af en stikprøvekontrol foretaget af Skat, at denne gruppe skatteborgere betaler fem mia. kr. mindre end den gruppe skal betale. Og det får nu skatteministeren, som det fremgår af hosstående artikler (i Berlingske Business onsdag), til at true med mere kontrol og en mere kontant opkrævningsform. Pisk eller gulerod, kalder ministeren indsatsen, men det vil nok mest blive opfattet som pisk. Formanden for Dansk Iværksætterforening, Christian Walther Øyrabø, lyder dog skinger i sin blotte afvisning af tallene fra Skat.

Men samlet set er det en svær kommunikationsmæssig øvelse skatteministeren kaster sig ud i. Der er nemlig givetvis også historier, hvor Skat utidigt og uretmæssigt er faret frem med bål og brand og slukket håbet og forretningen for iværksættere. Men selv om iværksættere og iværksætterkulturen er ombejlet af alle gode tanker, så skal selvfølgelig også iværksættere med overskud på bundlinjen betale skat. Præcis som også de helt store, globale virksomhedsmastodonter skal betale skat, uanset hvor meget de flytter rundt på fortjenesten internt i systemet.

Netop de store virksomheder, både i Danmark og i en række andre lande, har de senere år oplevet at skattemyndigheder og politikere er gået hårdt til biddet for at få stoppet den ulovlige del af skattetransaktionerne for derved at indkradse flere skattekroner. Den kampagne har der generelt været meget stor opbakning til i det omkringliggende samfund.

Skats image er udfordret i disse år. Det farlige ved skatteminister Benny Engelbrechts kampagne er, at den risikerer at miskreditere iværksætterne generelt. At de ærlige og skattebetalende iværksættere bliver slået i hartkorn med skattefiflerne. Ansvaret for at det ikke sker, ligger hos skatteministeren.

2 responses to “Skattefar på overarbejde

  1. “Lov følge eller land fly”
    Selvfølgeligt skal iværksættere betale den lovpligtige skat. Det skal alle!
    Problemet er bare, at skatten gør det mindre attraktivt at være iværksætter. Hvis man ikke tjener penge, er det ens eget problem – ingen offentlig hjælp her. Når man så begynder at tjene penge, skal man aflevere halvdelen i skat. Samfundet kræver sin del af indtægten, men vil ikke være med til at bære risikoen.
    Er det retfærdigt?

  2. @Torben. Njarh Torben. Det er vel retfærdigt, i modsat fald taler du jo for statsstøtte til i værksættere. Og det kan meget vel være en gode ide, men som jeg forstå denne sag om at kradse flere penge ind, så handler det om små enmandsvirksomheder med overskud på bundlinjen unddrager sig skat.

    Det andet spørgsmål, om man fra offentlig side skulle tænke evt. støtteordninger ind mener jeg er en anden sag. Som jeg forsøger at beskrive det, kan opstartsvirksomheder godt have problemer med likviditeten de første år, og en ide kunne så måske være, at udskyde skatten i et tidsrum. Problemet er bare, at man så risikerer, at der kommer plattenslagere ind i det system, kører en virksomhed nogle år og så ellers flygter fra den skat og den moms vedkommende skulle have betalt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *