Derfor er Novo Nordisk og DI-lobbyister røget i clinch

To af landets mest magtfulde lobbyister er røget i clinch. DI med sin direktør Karsten Dybvad på den ene side og Novo Nordisk med Novo-chefen Lars Rebien Sørensen på den anden side.

Det er uvist, om kampen først lige er begyndt, eller om der allerede har været så store ofre, at teritorierne knivskarpt er mærket af, og at angriberen trækker sig tilbage for at slikke sine sår. Det opsigtsvækkende opgør handler om at tilkæmpe sig mest mulig synlighed på Christiansborg og i det forum tale med så tung en stemme, at man kan få sine krav gennemført.

Som Berlingske Business har beskrevet, handler det om den største arbejdsgiverorganisation DI og dens topchef Karsten Dybvad og landets mest succesfulde virksomhed i disse år, Novo Nordisk, og dens ombejlede topchef Lars Rebien Sørensen. DI har de senere år med Karsten Dybvad som direktør moderniseret sig og kraftigt udvidet sine interesser og “forretninger.” Der er dog een stor mangel i DI’s efterhånden store portefølje af brancher og virksomheder, nemlig den succesfulde medicinal- og medicoindustri. Det er en kæmpeindustri i Danmark, og tager man det hele med omhandler den 500-600 virksomheder, selvfølgelig med Novo Nordisk som det altafgørende trækdyr. Samlet i henholdsvis LIF og Medicoindustrien, og herfra er der selvfølgelig fuld opbakning til Rebien.

Set fra DI’s side er det naturligt også at inkludere medicinal- og medicoindustrien under DI’s vinger. Og det har DI forsøgt sig med ved at planlægge et nyt branchefællesskab for sundhedsindustrien, hvor medicinal- og medicoindustrien er en særdeles vigtig gruppe. Så langt fremme var disse tanker, at der faktisk skulle holdes stiftende generalforsamling på Sundhedsindustriens Dag på torsdag i DI. Men-men-men. Det bryllup er aflyst, de direkte involverede har foreløbig “ingen kommentarer”, og man må formode, at der i begge lejre nøje vurderes, hvordan man lander denne ømtålelige sag.

Berlingske Business’ to journalister Vibeke Lyngklip Svansø og Rikke Brøndum har kigget i den korrespondance, der har været mellem de involverede parter de seneste to måneder. Og godt nok er det skrevet i et høfligt sprog, men man skal ikke læse meget mellem linjerne for at forstå eksplosiviteten.

Når Lars Rebien således i sit brev skriver til Kære Karsten, “Jeg kan forstå …”, “Så vidt jeg er orienteret …”, “Jeg er bekymret for …” ja, så er det en isnende skarp formulering om skuffelsen fra Lars Rebiens side om, at DI på denne måde forsøger at snige sig ind på medicinalområdet og således i sær trænger sig ind på Novo Nordisk-land. Uden forudgående accept til denne fremgangsmåde fra Novo Nordisk. Novo Nordisk er så stor og magtfuld en virksomhed i Danmark – og på Christiansborg – at Novo Nordisk sådan set bedst varetager sine egne og branchens interesser ved selv at agere lobbyist på Christiansborg via LIF. Lars Rebien frygter således, at medicinal- og medicointeresserne risikerer at drukne i den store DI-organisation.

Når dette opgør, og jo et direkte opgør, mellem Karsten Dybvad og Lars Rebien Sørensen er yderligere interessant, skyldes det, at de begge to er en del af Novo-systemet. Lars Rebien Sørensen må i dag antages at være den enkeltperson med mest magt i Novo-gruppen, uagtet at Novo Nordisks ejer hedder Novo A/S og den ultimative ejer er Novo Nordisk Fonden. Det interessante i Novo-gruppen er, at Karsten Dybvad for nogle år siden kom ind i Novo Nordisk Fondens bestyrelse. Det skete i 2011, og på det tidspunkt blev der ivrigt gisnet om, at det måske skulle ses som forløberen til, at Novo Nordisk inden for nogle år ville glide ind under DI-paraplyen. De gisninger synes der nu at være sat en stopper for, i hvert fald så længe Lars Rebien Sørensen er chefen i Novo Nordisk.

En tredje person, som er interessant i denne sag er Sten Scheibye. Tidligere topchef i medicovirksomheden Coloplast, siden formand for bestyrelsen i Novo Nordisk og også aktivt involveret i DI som medlem af forretningsudvalget. I dag er Sten Scheibye formand for både Novo Nordisk Fonden og Novo A/S. Altså en magtfuld position, og derfor er en del af sommerens korrespondance da også cc’et til Sten Scheibye. Hvor aktivt Sten Scheibye har været involveret i dette nye branchefællesskab under DI-paraplyen er ikke helt til at vide. Men set ude fra, synes man at kunne konstatere, at Lars Rebiens magt i Novo Nordisk er uantastet.

Man kan også sige det på en anden måde. Alt hvad der har med Novo Nordisk-virksomheden at gøre koncentreres i første omgang omkring personen Lars Rebien og først i andet og tredje led, kommer Novo A/S og Novo Nordisk Fonden ind over. Det spændende bliver så i øvrigt at følge Lars Rebien over de næste år. Han ventes at forlade topchefposten i Novo Nordisk inden for de næste et-to år, men uvist er det så, hvilken rolle han fremover er tiltænkt i Novo-gruppen.

Tilbage til opgøret med DI. Kurven fra Lars Rebien og dermed fra hele medicinal- og medicoindustrien til DI’s Karsten Dybvads ide om et branchefælleskab under DI synes at have udskudt denne industris tilnærmelse til DI-lobbyen på ubestemt tid. Det er interessant at bemærke, at Lars Rebien i øvrigt taler om modsatrettede holdninger omkring forskningen. Rebien er fortaler for mest muligt til den langsigtede grundforskning på universiteterne, mens DI har større interesser i at hive offentlige kroner til den såkaldte anvendte forskning, der kan gå direkte ind i virksomhedernes produktion.

Det skal med, at Lars Rebien ikke afviser et samarbejde på visse områder med DI. Og man kunne kigge til søfarten. Rederiforeningen er sin egen lobbyvirksomhed selvfølgelig med A.P. Møller – Mærsk som det stærke medlem, og netop rederierhvervet fik i sin tid etableret “Det blå Danmark” med en effektiv lobbyvirksomhed på Christiansborg, der gjorde, at rederierne stort set fik det, som de ønskede det. I dag har Rederiforeningen og DI er godt samarbejde og er blandt andet repræsenteret i DI’s hovedbestyrelse, men der er dog ikke blandet så meget blod, at Rederiforeningen har mistet sin egen effektive lobbymaskine.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *