Produktivitetskommission – Endnu et bidrag til skrivebordsskuffen?

Udvalget med det frygteligt borgerfjerne navn, Produktivitetskommissionen, er kommet med et aldeles vægtigt bidrag til at gøre den danske økonomi mere effektiv. Om det så resulterer i konkrete politiske initiativer er en helt anden sag. Men det er ærgerligt, hvis også denne kommissions forslag og ideer ender i en fjern skuffe hos en embedsmand.

Politikere generelt er meget villige til at nedsætte arbejdsgrupper og kommissioner men berøringsangste, når det kommer til konkret lovgivning på baggrund af de resultater, som de pågældende kommissioner kommer frem til.

Denne gang er det transport og infrastrukturen, altså veje, broer, telefoni og andet fra det, der samlet kaldes infrastruktur, som har været igennem et røntgensyn. Selv om Danmark er et af verdens mest og bedst udviklede infrastrukturlande, ja så er der alligevel spildt 21 mia. kr. over de seneste 10 år på dyre statslige anlæg, der ikke bidrager væsentligt til samfundsøkonomien. Tværtimod – lyder den krasse anklage fra kommissionen – så er alt for mange anlægsprojekter sat i søen af hensyn til at pleje særpolitiske interesser og ikke af hensyn til udbyttet for hele samfundet.

Kommissionen med professor Peter Birch Sørensen som formand kommer med en række anbefalinger, som kan effektivisere vores infrastruktur ganske betydeligt. Og man kan kun håbe, at de ansvarlige politikere tager rapporten alvorligt og kaster sig ud i det. Også selv om det kan koste på millimeterretfærdigheden.

Der er dog et altoverskyggende problem. Nemlig om borgerne opfatter eksempelvis kørselsafgifter af forskellig art alene som en ekstra skat. For bilisten, der mødes af en kontrolpost med opkrævning på 30 kroner for, er det en ekstra skat, og det kan være meget svært at se, at det samlet set giver en bedre udnyttelse af infrastrukturen for hele samfundet. Det skal selvfølgelig gøres klart, at nye afgifter eet sted, kompenseres med lettelser andre steder.

Det er her, nemlig på kommunikationssiden, at de mange udvalg og kommissioner fejler. Det er ikke nok at sætte et professorhold (af de ni medlemmer i Produktivitetskommissionen er de seks professorer) til at regne den ud. Borgerne, og dermed også politikerne skal kunne gennemskue det, forstå det og dermed have modet til at købe ind på de nye ideer. Ellers ender det bare i en skrivebordsskuffe.

4 responses to “Produktivitetskommission – Endnu et bidrag til skrivebordsskuffen?

 1. Kørselsafgifter er en nødvendighed, fordi trængslen i og ind mod de store byer vil vokse over de kommende år. Vi har som samfund, der er udfordret økonomisk i mange henseender, ikke råd til at spilde tiden i trafikken, hvadenten vi er i bil, i bus eller i tog. Kørselsafgifter er et effektivt instrument til at komme trængslen til livs. Kørselsafgifter bringer mange udfordringer med sig, herunder også i kommunikationen. Det er vitalt, at politikerne søger at skabe et folkeligt ejerskab til kørselsafgifter – ikke som en ny skatteskrue, men som et værktøj til at sikre, at vi allesammen spilder mindre tid på blandt andet vejene.

  Netop derfor foreslog Trængselskommissionen, at der skulle igangsættes et storskalaforsøg. Derfor glædeligt, at Produktivitetskommissionen læner sig op af anbefalingerne fra Trængselskommissionen. Et storskalaforsøg skal sikre et godt og robust grundlag for den endelige politiske beslutning om kørselsafgifter, men ligeså vigtigt er det, at kørselsafgifter indføres efter en omlægning af den eksisterende bilbeskatning i Danmark.

  Michael Svane, DI Transport og medlem af Trængselskommissionen.

 2. @Michael Svane.

  “Kørselsafgifter er et effektivt instrument til at komme trængslen til livs,” skriver du. Tjah, måske. Jeg har været så heldig at bo i New York i tre år. Her var der masser af kørselsafgifter på broer og motorveje, trafikken bare steg og steg. Men ja, lad os endelig få nogle forsøg, så vi får erfaring og viden til at gøre noget.

  Selv om trafikken i København og omegn, tætheden til trods, ikke syner voldsomt i sammenligning med andre store byer, må vi endelig ikke læne os tilbage. Transportmæssigt har vi vel i grunden et ganske effektivt samfund, men skal vi hente nogle fordele til vennerne i andre storbyer kan det være at gøre færdselstrængslerne endnu mindre.

  Kørselsafgifter er så afgjort værd at undersøge, men det er pokkers vigtigt, at borgerne købes med ind på ideen, og her har du givetvis ret i, at kørselsafgifter bør ses i sammenhæng med en omlægning af den eksisterende bilbeskatning i Danmark. Om end jeg har meget svært ved at se, at der er politisk vilje til at gå denne vej.

 3. michael svane hvis trængslen skal mindskes, må der vel nødvendigvis være nogen der IKKE skal køre, hvem er det ifølge dig?

  Myldretiden er nemlig kendetegnet ved, at det er folk der skal på arbejde der kører på disse tidspunkter, så de kan selvsagt ikke forventes at køre på andre tidspunkter. Afgifter vil derfor ikke hjælpe det mindste men blot være en straf for alle de som passer deres arbejde eller skulle være så uheldige at bo i nærheden af en bro.

  Læg hertil at trængsels problemerne er selvskabte via massive centraliseringer af både offentlige og private arbejdspladser til storbyerne, hvor man med boligbobler meget effektivt har sikret sig, at befolkningen ikke flytter til. Og den slags tvangsflytninger vil i alle tilfælde også minde forfærdelig meget om “løsninger”, vi kender fra regimer vi vist ikke ønsker at sammenligne os med.

  Og afgifter af denne art vil i alle tilfælde ramme fuldstændig skævt, fordi det vil kun ramme de arbejdstagere der ikke kan få en arbejdsgiver betalt ordning som arbejdsgiveren oven i købet trækker fra i skat.

  Det handler kun om at stramme skatteskruen yderligere, og samtidigt tvangsflytte folk der ikke har råd til mere skat, længere er den ikke.

  Massive decentraliseringer, det er løsningen.

 4. Det er nedslående, og bekymrende for landets fremtid, at det foretrukne værktøj for politikere og kommissioner ofte er flere afgifter !
  Bliver dette land mere effektivt og rigere af, at vi plukker stadig flere hår af hinandens hoveder?
  Kan vi mon anvende udenlandske erfaringer med trængselsafgifter på danske forhold? Mon ikke.. – vi er 5,5 millioner sjæle, så der må være en vis sandsynlighed for, at de løsninger nationer med langt flere sjæle finder frem til, er ganske gode, og er gyldige her – crowd sourcing vinder frem andre steder..
  Kunne man forestille sig at anvende priser på benyttelse af offentlig tranport som et aktivt trafikpolitisk værktøj? Hvis det f.eks. var gratis at anvende offentlig transport i myldretider, ville det nok flytte en del på trængselsbilledet, og samtidig spare investeringer i veje, afgiftssystemer m.m.
  Men så skal man se bort fra at alt skal være en forretning, DSB m.m., og det synes vanskeligt for mange..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *