Ugglas 100 års tidsmaskine

Mærsks familieoverhoved Ane Uggla har etableret en ny ejerstruktur, et nyt centralt holdingselskab – med landets mindste bestyrelse. Oprejsning til Peter Straarup, men skal denne holdingbestyrelse ikke have endnu mere tyngde, hvis den skal udfordre Pram & Co?

Kan man tænke 100 år frem i tiden? Njah, det giver vel ikke helt mening?

Tænk blot godt og vel 100 år tilbage, eksempelvis tilbage til 1904. Også dengang med krige og masser af usikkerhed, med hestevogne på de toppede brosten, med telefonen som den nyeste opfindelse, kvinder uden stemmeret og en tid, hvor dampskibene dominerede verdenshavene. Verden var en anden, og næppe nogen havde fantasi eller mod til at forestille sig nutiden, som den ser ud i dag.

I Svendborg satte en far og hans søn et nyt rederi på verdenshavet, i første omgang blot med et enkelt skib. Hvad der helt præcist foregik mellem A.P. Møller og hans far Peter Mærsk Møller er ikke til at vide, og de havde helt sikkert næppe forestillet sig et A.P. Møller – Mærsk, som det ser ud i 2013. Og så alligevel.

Et godt gæt er, at de allerede dengang havde en ganske klar idé om, hvordan deres nye virksomhed skulle drives, hvad der skulle være de faste holdepunkter i forretningen. Som eksempelvis risikovillighed, globalt udsyn og uafhængighed af banker. Blot for at nævne et par kendetegn.

Pointen er i hvert fald, at det A.P. Møller – Mærsk, som vi kender i dag, langt hen ad vejen styres ud fra de helt grundlæggende principper og værdier, som stifterne i sin tid havde i tankerne og etablerede virksomheden på. En arv og en forpligtelse, som efterkommerne har taget særdeles alvorligt, og som de overordnet styrer virksomheden ud fra den dag i dag. Givetvis ind i mellem til voldsom irritation både internt i virksomheden, måske endda i toppen af virksomheden, og givetvis også til irritation mange steder i offentligheden, hvor holdningerne til Mærsk-gruppen er delte. Der er mange, der mener at vide, hvordan Mærsk skal drives.

Nu kommer så fjerde generation i Møller-imperiet med en vision, en 100 års vision. Giver det mening? Næppe umiddelbart, og så alligevel.

Bestyrelsesformand og dermed familieoverhoved på Esplanaden, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, har faktisk tilladt sig – og det endda i fuld offentlighed – at have en 100 års vision. Det er den vision, hun styrer ud fra. Nemlig en grundlæggende holdning til, at Mærsk-forretningen skal styres fra Danmark, skal have et dansk aftryk med danske holdninger og – ikke mindst – familien skal fortsat sidde for bordenen også om 100 år. Altså en dansk virksomhed med fuld skrue på alle forretningsmuligheder rundt om i verden.

Den overordnede vision til trods kræver det selvfølgelig løbende moderniseringer af strukturen og dermed en løbende tilpasning til virkeligheden. I denne uge spillede Ane Uggla ud med en ny ejerstruktur, som ikke får markant betydning for den børsnoterede virksomhed A.P. Møller – Mærsk, i hvert fald ikke på kort sigt. Det nye ligger mere på ejersiden. Ejerfonden, og der hvor den ultimative magt i hele Mærsk-systemet er så fast forankret, flyttes lidt længere bort fra det børsnoterede selskab, mens det aktive ejerskab flyttes tættere på A.P. Møller – Mærsk.

Det nye selskab, A.P. Møller Holding A/S, får overdraget den dominerende ejerpost i det børsnoterede selskab, og det betyder, at holdingselskabet udstyres med en ganske stor magt. Den tre mand store bestyrelse skal forestå det aktive ejerskab. For bordenden har Ane Uggla sat sig selv som formand, men det mindst lige så interessante er, hvem hun har ved sin side. Nemlig den tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, og direktør Lars-Erik Brenøe, mangeårig højrehånd og personlig assistent for Mærsk Mc-Kinney Møller. Uhyre centrale poster.

I kølvandet på Danske Banks omtumlede tilværelse under finanskrisen, og herunder også kritik af Peter Straarup, er det således et klart og utvetydigt signal fra Ane Uggla om, at hun har fuld tillid til Peter Straarup, ligesom hun har fuld tillid til Brenøe. Men tillid alene er næppe nok til at give Holding-bestyrelsen tilstrækkelig slagkraft. Man må formode, at denne meget centrale bestyrelse i den fremtidige Mærsk-gruppe skal udvikle sig til en »rigtig« bestyrelse, og det vil kræve nogle flere mænd og kvinder i bestyrelsen, hver i sær med en betydelige tyngde.

Det er således denne forholdsvis lille bestyrelse, der skal udøve det såkaldte aktive ejerskab. Spørger man på Esplanaden vil man få det svar, at alt foregår i god ro og harmoni, men det er nok naivt at forestille sig, at Holding-bestyrelsen altid er fuldt og helt enig med topledelsen i det børsnoterede selskab, nemlig formanden Michael Pram Rasmussen og den daglige chef Nils Smedegaard Andersen. Aktivt ejerskab udfordrer, og det er således Holding-selskabets opgave at udfordre.

Opgaven for Pram Rasmussen og Smedegaard er at drive en supereffektiv forretning og give bedst muligt afkast til aktionærerne. Opgaven for Holding-selskabet, og dermed for Ane Uggla og hendes håndgangne mænd i bestyrelsen, er at koble en ekstra dimension på, nemlig 100 års visionen. Det kan sagtens give gnidninger hen ad vejen, og først da skal den nye struktur bevise sit værd.

Og hvordan er det så, Mærsk-gruppen ser ud om 100 år? Til den tid med 10. eller 11. generation fra familien Møller ved roret. Transportforretninger, ja givet vis, i en eller anden form, måske en flyvende enhed, og læg så hertil Mærsk-interesser i infrastrukturopgaver. Olien er til den tid for længst tørret ud, men forretninger i råvareindustrien er om 100 år endnu mere centrale end i dag – energi, mad og affald.

Det er såmænd »bare« den enkle opgave, at binde fortiden sammen med fremtiden, 100 år frem i tiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *