Hvor er Nykredit og Sydbank i grunden på vej hen?

Mens de finansielle storme har raset, Danske Bank er blevet kølhalet og retssagerne i finansbranchen hober sig op ved domstolene, er det lykkedes for to af landets store finanshuse at ligge i læ af stormene og komme nogenlunde uskadt ud på den anden side. Dog kun for pludselig at befinde sig i et strategisk vakuum, ivrigt spejdende efter et fast holdepunkt og en stærk platform at kravle op på.

Det handler om landets største realkreditkoncern, Nykredit, og landets fjerdestørste bank Sydbank, med domiciler henholdsvis ved Kalvebod Brygge i København og i Åbenrå i Sønderjylland. Lad det være sagt med det samme, hverken Nykredit eller Sydbank er finansielt kriseramte, ingenlunde, soliditeten synes betryggende og indtjeningen på de basale finansforretninger er begge steder ganske solide. Så vidt så godt.

Men-men. Hvad med fremtiden? Hvor er de på vej hen, hvor er mulighederne, hvor er faldgruberne og hvordan sikrer de sig en plads ved højbordet i den finansielle sektor også om fem og ti år. Et godt gæt er, at både Nykredit og Sydbank om fem år vil være væsensforskellig fra i dag. Det er stærkt tvivlsomt om de begge kan bevare positionen som selvstændige finanshuse. Mest truet er selvfølgelig Sydbank, som har en størrelse, der er “midt-i-mellem.” For lille til at hente stordriftsfordele og for stor til at være en smidig, fokuseret lokalbank.

Det mest sandsynlige scenarie for Sydbank er, at regionalbanken bliver en del af en ny og større konstellation i den finansielle verden. Og det mest sandsynlige scenarie for Nykredit er, at også Nykredit for at fremtidssikre sig enten skal indgå i eller være omdrejningspunkt i en ny, større og distributionsstærkere finansiel koncern.

Givet er det i hvert fald, at begge finanshuse står med en ganske stor udfordring. Og hvis man selv vil have indflydelse på sin fremtid kræver det selvfølgelig at de store og modige beslutninger tages, mens man har sin økonomiske frihed.

Både Nykredit og Sydbank er i denne tid i vælten, og mandag kom begge to finanshuse med udmeldinger, der har væsentlig betydning for fremtiden. Den nye chef i Nykredit, Michael Rasmussen, gav et første, forsigtigt kig ind i den fremtid, som han ser Nykredit bevæge sig hen i mod, mens kollegaen i Sydbank, Karen Frøsig, i langt højere grad passivt har set til, at hun og Sydbank er blevet presset tilbage.

I sidste uge kom Sydbank med en overraskende melding om, at der skulle hensættes ekstra 500 mio. kr. på dårlige kunder – efter et besøg og et påbud fra Finanstilsynet. Sydbank-toppen troede så fejlagtigt, at man kommunikationsmæssigt kunne feje denne bet ind under gulvtæppet og køre videre som om intet var hændt. Mandag kom så en halvkvædet vise fra Karen Frøsig, der efterlader indtrykket af en famlende, søgende og usikker Sydbank-topchef. Og i øvrigt med en ganske besynderlig kommentar med henvisning til DLR Kredit.

“Sydbank har ved den yderligere nedskrivning taget konsekvensen af dette forhold (om påbuddet fra Finanstilsynet, red). Dog kan det anføres, at den model Sydbank, fik underkendt, i dag anvendes bl.a. af DLR Kredit.” Aha, og?

Noget tyder på, at Nykredit-chefen Michael Rasmussen og Nykredit-bestyrelsen endnu ikke er helt er færdige med at fastlægge den langsigtede strategi for Nykredit. Foreløbig handler det alene om drift, større effektivitet og her-og-nu styring. Der skal fyres 300 medarbejdere, som giver en årlig besparelse på 500 mio. kr., og så skal der findes øgede indtægter for en hel milliard kroner. Kunderne skal altså betale noget mere.

Ikke desto mindre er mantraet ikke bare hos Nykredit men alle steder i den finansielle sektor i denne tid, at kunderne skal plejes, kunderne skal i centrum osv., osv.  Ærlig talt, det lyder noget floskelagtigt. Svært at forstå, at man kan øge indtægterne med en mia. kr., og så samtidig gøre det bedre for kunderne. Præcis som jo også Danske Bank, Nordea og alle de andre finanshuse vil gøre.

Jeg må sige, at jeg som kunde glæder mig rigtig, rigtig meget til at se alle disse kundefordele konkret komme til udtryk. Først og fremmest ved bedre priser (for mig), sekundært ved at gøre det lettere for mig som kunde. Men jeg tillader mig på forhånd at tvivle.

Nykredit har ladet en dør stå åben for, at der kan komme store ændringer i 2014. Således hedder det:

“Den endelige plan (2015-planen, red.) er klar til foråret, men implementering af planens delelementer vil ske løbende fra januar 2014 til udgangen af 2015. Dermed kan planen have fuld effekt fra 2016.” Vi venter med spænding.
Set ude fra er både Nykredit og Sydbank pludselig blevet fanget i en kommunikationsklemme. Den klemme synes Nykredit at tage alvorligt, og med en ny topchef ved roret – og givetvis en bevidsthed i baglandet i bestyrelsen om behov for større strategitiltag – synes Nykredit bedst rustet til for alvor at kunne rykke sig i 2014. Derimod mangler Karen Frøsig at bevise for sine aktionærer og sin omverden, at hun er den rette til at føre Sydbank frem i den nye virkelighed i Finans-Danmark.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *