Parken-sagen er ikke bare højprofileret, men voldsomt principiel

Den tidligere Parken-ledelsen ved formanden Flemming “Don Ø” Østergaard og hans tro væbner, direktør Jørgen Glistrup, står sammen med FIH-banken midt i en grim, grim sag om kursmanipulation. Bagmandspolitiet har rejst tiltale mod fire personer med denne kontante melding:

“Anklagemyndigheden rejser nu tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder i sagen om aktiekøb foretaget af PARKEN Sport & Entertainment A/S.” Altså særligt skærpende omstændigheder. Der er foreløbig “kun” tale om en tiltale, og den endelige afgørelse og dom ligger selvfølgelig hos domstolene. Men vinder Bagmandspolitiet kan der forventes udstedt ubetingede fængselsstraffe og – som krævet af Bagmandspolititet – konfiskation af 17 mio. kr. hos Don Ø og Glistrup.

Sagen stammer tilbage fra 2007/2008, da Parken og Parken-ledelsen ved Østergaard og Glistup var på sit højeste. Det særligt pikante i denne sag  er, at det børsnoterede selskab Parken Sport & Entertainment via sine banker FIH og Capinordic købte store portioner egne aktier i Parken, som skulle bruges dels til aktieoptionsaftaler til Parken-ledelsen dels til betaling af investeringer, som Parken gjorde.

Disse meget betydelige opkøb har betydet – mener altså Bagmandspolitiet – at Parken-aktien er presset unaturligt op i kurs, og at Parken-ledelsen dermed har medvirket til at Parken-aktien unaturligt har afveget fra markedskursen. Det er  kursmanipulation. De tiltalte, herunder også FIH-banken afviser alt, afviser at aktierne er købt i spekulationsøjemed, men at Parken-ledelsen har købt egne aktier for at afdække kontraktlige forpligtelser.

Lidt forenklet kan man sige, at Bagmandspolitiet påstand er, at Parken-ledelsen ulovligt har blandet virksomhedens økonomi  for tæt sammen med Parken-ledelsens privatøkonomi. De aktier som Parken-ledelsen således erhvervede til en billig pris ifølge aktieoptionsaftalen udvikledes sig pludselig til en høj pris på grund af den store efterspørgsel på Parken-aktier. En efterspørgsel, som Parken-ledelsen altså i følgel Bagmandspolitiet selv stod bag.

Man skal huske, at tiden for disse blot fem-seks år siden var en markant anderledes tid end i dag. I de seneste fem-seks år har Finanstilsynet, Bagmandspolitiet og domstolene alvorligt strammet grebet om kursmanipulation og der er faldet ganske hårde domme.

Der er ikke tvivl om, at denne højprofilerede sag mod to højtprofilerede privatpersoner som Østergaard og Glistrup, kan blive noget af en manddomsprøve for Bagmandspolitiet, om end denne del af politiet efterhånde har oplevet lidt at hvert i optrevnling af økonomisk kriminalitet, ikke mindst i bankverdenen.

Der er tale om en principiel sag af stor vigtighed for den grundlæggende tillid til markedet for handel med værdipapirer og for afgrænsningen af de børsnoterede selskabers adgang til at handle i egne udstedte aktier,” siger således statsadvokat Jens Madsen.

”PARKEN havde en så dominerende adfærd i markedet i forbindelse med købet af aktierne, at vi er af den opfattelse, at kursen på PARKEN’s aktie som en konsekvens af købet blev påvirket på ulovlig vis i en positiv retning i forhold til det generelle aktiemarked, hvor kurserne i samme periode var for nedadgående. Og at dele af ledelsen i PARKEN var klar over, at det forholdt sig sådan,” siger statsadvokat Jens Madsen.

Ifølge tiltalen nedlægges der påstand om en samlet konfiskation af ca. 17,7 mio. kr. rettet mod den daværende bestyrelsesformand og den daværende adminstrerende direktør i PARKEN i forbindelse med deres udnyttelse af aktieoptioner i 2008. Sagen er indbragt for Københavns Byret.
Ikke overraskende afviser Jørgen Glistrup via sin advokat Karoly Nèmeth alle anklager og kalder det helt uforstående. Det skal man dog ikke lægge så meget. Forsvarsadvokaten Nèmeth er kendt for at arbejde ud fra princippet om, at det bedste forsvar er et totalangreb. Németh lader forstå, at Bagmandspolitiet og dets medarbejdere ganske ikke fatter, hvad denne sag konkret går ud på.
“Det har imidlertid været vanskeligt for Jørgen Glistrup og forsvaret at trænge igennem hos bagmandspolitiet med de relevante synspunkter, da den pågældende medarbejder, der blev stillet til rådighed for afhøringer fra første færd var manipulerende, insinuerende og savnede enhver forståelse for sagens realiteter,” skriver Jørgen Glistrups advokat Karoly Németh.
Ingen tvivl om, at Parken-sagen bliver et tilløbsstykke.

One response to “Parken-sagen er ikke bare højprofileret, men voldsomt principiel

  1. At Don ø og de andre systematisk tømte parken på alle mulige måder, herunder ved optioner, er vi mange så allerede dengang. Det eneste der undrer mig ef at der skulle gå så mange år inden hammeren falder. Det var helt helt åbenlyst allerede dengang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *