Forsikring – det store ta’selv bord

Trods krise og lavvækst i samfundet går det overordentlig godt for skadesforsikringsselskaberne. Forsikring skal vi have, uanset hvad. Bilen skal forsikres, boligen og indboet skal forsikres, vi tegner i stigende grad sundhedsforsikringer, ulykkesforsikringer og arbejdsskadeforsikringer. Vi forsikrer os i korte træk mod alt muligt.

Og vi har en toptunet, moderne forsikringsbranche, som står klar med en perlerække af forsikringstilbud. Effektive og markedsføringsorienterede som de er. Så vidt så godt.

Det store spørgsmål, som for alvor har trængt sig på det seneste halve år, er, om konkurrencen er forsvundet fra forsikringsmarkedet. Ikke at de enkelte forsikringsselskaber ikke løbende kaprer kunder fra hinanden og derfor selv føler, at der er en slags konkurrence. Men alle tegn i sol og måne tyder på, at forsikringskunderne betaler stadig mere i præmier og får stadig mindre tilbage i form af erstatninger. Så ja, de konkurrerer, men på et stadig højere prisniveau. Derfor er der nu stigende kritik af den manglende reelle konkurrence i forsikringserhvervet.

Forbrugerrrådet og konkurrencemyndighederne har været ude med en løftet, ja vel nærmest en advarende pegefinger om, at branchen selv må reetablere en stærk og troværdig konkurrence, og politikerne er i stigende grad ved at interesse sig for forsikringserhvervet. Branchen selv med de store selskaber som Tryg og Topdanmark samt brancheforeningen Forsikring & Pension har forsøgt sig med en række afværgemekanismer, foreløbig dog uden at slå igennem med budskabet om en stærk og tilfredsstillende konkurrence i branchen. Forsikringsselskaberne står efterhånden ganske alene.

Finanstilsynet udsendte i denne uge sin årlige opgørelse af forsikringsselskabernes resultater for 2012. Et samlet overblik over sundhedstilstanden for skadesforsikringen. Tilsynet holder sin afrapportering i neutrale vendinger. Tilsynet er ikke sat i verden for at opretholde konkurrencen, Finanstilsynet skal alene sørge for, at økonomien og polstringen i forsikringsselskaberne er forsvarlig, så vi undgår krak i branchen.

Og hvad er det så, tallene fra Finanstilsynet viser? Lønsomheden i branchen er forbedret markant stort set overalt. Det forsikringstekniske resultat er næsten fordoblet til nu seks milliarder kroner. Combined ratio, som udtrykker forskellen mellem, hvad selskaberne har af driftsomkostninger og erstatninger på den ene side i forhold til præmieindtægter på den anden, er faldet nu igennem flere år. Finanstilsynet udtrykker det sådan: »Lavere erstatningsudgifter og i særdeleshed stigninger i selskabernes præmieindtægter danner grundlaget for det forbedrede forsikringstekniske resultat.«

Normalt plejer det at være sådan, at når erstatningerne falder så markant, som det er tilfældet de senere år, så burde også præmierne falde. Det stik modsatte har gjort sig gældende, og så polstrede er de store børsnoterede forsikringsselskaber nu, at hele eller en meget stor del af gevinsten på bundlinjen udbetales til aktionærerne. Godt for aktionærerne, men skidt for forsikringskunderne. Argumenter om, at de skal polstre sig yderligere til fremtidige storme og storskader, fortoner sig mere og mere i tågen.

Særlig aggressiv synes det tidligere gensidige forsikringsselskab Tryg at være. Tryg gik på Fondsbørsen i 2005 og forlod flere år forinden princippet om gensidighed – dengang det var kunderne, der blev begunstiget af lavere erstatninger. Det særlige ved Tryg er i øvrigt, at koncernen også har en velgørende fond, Tryg Fonden. Og jo flere penge det børsnoterede Tryg-selskab henter ind hos sine forsikringskunder, jo flere penge kan der deles ud, ikke bare til aktionærerne men også via Tryg Fonden til almenvellet.

Trods krise og lavvækst i samfundet går det overordentlig godt for skadesforsikringsselskaberne. Forsikring skal vi have, uanset hvad. Bilen skal forsikres, boligen og indboet skal forsikres, vi tegner i stigende grad sundhedsforsikringer, ulykkesforsikringer og arbejdsskadeforsikringer. Vi forsikrer os i korte træk mod alt muligt.

At drive forsikringsvirksomhed er en fin og følsom balance, som branchen i denne tid sætter på en særdeles hård prøve.

 

 

2 responses to “Forsikring – det store ta’selv bord

  1. Som Politiken skrev det for nyligt, så det er en god idé at tjekke sine forsikringer igennem mindst hvert andet år:

    http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ECE1982316/det-kan-betale-sig-tjek-dine-forsikringer-mindst-hvert-andet-aar/

    Og det er både hvad angår dobbelt-forsikring, men også for at vurdere hvordan markedet har ændret sig siden du sidst tegnede din forsikring. En god idé kan være at anvende en forsikringsportal til meget hurtigt og nemt at indhente flere forsikringstilbud – uden at være tvunget til at sige ja til nogle af dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *