Er staten aktiv eller passiv ejer i Dong?

Den alvorlige splittelse i Dong-toppen handler ikke bare om særegne lønkontrakter til en håndfuld højtplacerede medarbejdere. Langtfra. I realiteten er den strid blot en lille brik i et meget større spil. Det er meget mere alvorligt end hidtil antaget. I bund og grund handler det om Dongs fremtid, om den fremtidige forretningsstrategi for
selskabet og ikke mindst om aggressiviteten i Dongs vækststrategi på vindenergiområdet – den grønne strategi.

Så hvor er ejeren, den danske stat? Har man fra ejerside helt droppet det vigtige aktive ejerskab? Den forrige regering blev beskyldt for at blande sig for meget i driften og ledelsen af DSB. Er det nu rimeligt at beskylde den nuværende regering for at blande sig for lidt i den overordnede strategi for landets suverænt største statsselskab?

Afdækningen af Dong-gate de seneste to uger afslører en intern splid mellem topchefen Anders Eldrup på den ene side og bestyrelsen ved formanden Fritz Schur på den anden. Og så det helt særlige, at næstkommanderende i Dong, Carsten Krogsgaard Thomsen, uden Eldrups vidende er gået til bestyrelsesformanden. Pyha. Det vidner om et ganske dårligt arbejdsklima i Dong-toppen, som står i skærende kontrast til de resultater, Dong faktisk har leveret de senere år. En intern splid, som har stået på i hvert fald det seneste halve år. De meget omtalte lønkontrakter til den i Danmark nu “verdensberømte” Jakob B. Poulsen – “Barylen” også kaldet – var således blot den udløsende faktor for det helt store brag.

Man kan efterhånden med god ret spørge, hvor hovedaktionæren, den danske stat, i grunden er henne. Støtter finansminister Bjarne Corydon den voldsomt ekspansive Eldrup-fløj i Dong, eller støtter han den mere forsigtige Schur-fløj? Er Corydon og hans embedsmand på den sag Peter Brixen overhovedet bekendt med disse meget forskellige strategiopfattelser i Dong-toppen.

Og på samme måde kan man spørge, hvor den tidligere ansvarlige for Dong-ejerskabet, Venstres finansminister
Claus Hjorth Frederiksen, i grunden stod, da den borgerlige fløj havde ejermagten i Dong. For man kan vel næppe forestille sig, at politikerne på Christiansborg ikke er bekendt med så forskellige vækststrategier i Dong. Det er trods alt skatteborgernes penge, der er i spil.

Nu kommer så den længe ventede advokatundersøgelse, og man må forvente, at formanden Fritz Schur benhårdt vil forsøge at holde fokus på de meget lukrative kontrakter til en håndfuld medarbejdere Dong. Det var nemlig den officielle baggrund for at fyre topchefen Anders Eldrup for to uger siden. At Eldrup havde overtrådt sine beføjelser og tilbageholdt disse særlige kontrakter for bestyrelsen.

Spørgsmålet er, hvor meget af den omfattende advokatrapport med et lige så omfattende bilagsmateriale fra advokatfirmaet Norrbom Vinding, der bliver lagt frem. Af rapporten fremgår nemlig, at Carsten Krogsgaard Thomsen på et tidspunkt inden for det seneste halve år er blevet så betænkelig ved de mange risici, som udviklingsplanerne i
Renewables efter hans mening afføder, at han helt uden af drøfte det med Eldrup er gået til formanden Fritz Schur med sine bekymringer.

Ikke bare bekymringer om de økonomiske risici, men også bekymringer for governance i Renewahles, bekymringer for, hvad Anders Eldrup i grunden ville med det hastigt voksende forretningsben, og en bekymring om, at økonomistyringen i Renewables efter revisionsfirmaet PwC’s opfattelse ikke var i orden.

Står dette til troende, må man sige, at Dong-bestyrelsen eller i hvert fald formanden Fritz Schur har været ganske godt orienteret omRenewables.

Dong-bestyrelsen bestemmer selvfølgelig suverænt, hvor stor en del af advokatrapporten fra Norrbom Vinding, der bliver lagt frem for offentligheden. Undersøgelsen er bestilt og betalt af Dong-bestyrelsen, og nu kommer så også Kammeradvokaten ind over.

Denne advokatrapport er første led i undersøgelserne i Dong. Rigsrevisionen skal så efterfølgende i gang med en større granskning af Dong. Ikke bare om ledelsen, lønninger og omkostninger i øvrigt, men også en granskning af investeringer og strategi i Dong. Og det vil sige, at det må formodes at alle forhold i Dong før eller siden kommer frem.

Set i det lys bør Dong-bestyrelsen også lægge de oplysninger frem fra advokatrapporten, der har med den vigtige strategidiskussion at gøre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *