Bank på weekendarbejde

Bankpakke 1 skabte ro om det sårbare pengemarked – men slækkede samtidig på den efterfølgende oprydning. Amagerbankens ledelse forpassede chancen.

Alle gode kræfter må formodes her i weekenden at være samlet i et sidste desperat forsøg på at holde Amagerbanken på benene. Set udefra synes opgaven meget svær, medmindre der kan konstrueres en løsning, som ikke baserer sig på almindelige afkastmæssige betragtninger, men som vikles ind i et større strategisk spil, hvor også andre finanshuse er involveret.

Før bankpakkerne kom på mode – det er et år siden – skulle en udsat, sårbar bank pinedød have fundet en løsning meget hurtigt, typisk hen over weekenden, hvis banken skulle kunne åbne mandag morgen og undgå det berømte »run« på banken.

Sådan er det ikke i Amagerbankens tilfælde. Bankpakke 1 garanterer alle indlånerne deres penge uanset, hvad der sker.

Set i det lys har regeringens bankpakke fra efteråret 2008 virket efter hensigten.

Der blev skabt ro omkring en sektor, der styrede direkte imod den helt store nedsmeltning.

Nu viser det sig, at den sikkerhed og den arbejdsro også har haft en bagside. Nemlig, at de mest blødende banker ikke i tide fandt en løsning.

Noget tyder på, at alvoren og selverkendelsen således for sent er gået op for bestyrelsen i Amagerbanken. Forhåbentlig har personlig stolthed ikke stået i vejen for konstruktive løsninger for de 53.000 aktionærer i Amagerbanken.

Men lad os se på aktørerne og deres »indsatser« i tilfældet Amagerbanken:
Amagerbanken: Defensiv bankbestyrelse, der lod stå til for længe. Skal håbe på, at der kommer en »rig onkel fra Amerika« forbi med en pose penge. Måneders forsøg på at finde købere har ikke båret frugt.

Erhvervsankenævn: Banken har sendt afgørelsen fra Finanstilsynet med krav om en markant højere solvensprocent til afgørelse i ankenævnet. Hvis nævnet giver Amagerbanken medhold, saves tilliden til Finanstilsynet over.

Finanstilsynet: Efter krakket i Roskilde Bank blev tilsynet hårdt kritiseret for ikke at have passet sit arbejde. Den nye chef i tilsynet, Ulrik Nødgaard, er ikke konfliktsky som sin forgænger og har dikteret en ny, hårdere linje. Underkendes Finanstilsynet, er det ikke bare en imagemæssig alvorlig sag for tilsynet, men også for styrelsens chef, økonomiminister Lene Espersen.

Nykredit: Ser meget nødigt, at Amagerbanken bliver smidt over i statens skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet. Det kan skabe problemer for Nykredits egne kreditter. Har dog ingen interesse i at overtage banken.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen: Kræver meget stor sikkerhed for, at Amagerbanken overlever, hvis hun skal sende et skatteyderfinansieret lån på 1,4 milliarder kr. af sted til banken. Ministeren kan i værste fald komme til at hænge på ejerskabet af Amagerbanken.

Aktionærerne: Ejerne står yderst og må nødvendigvis tage de største tab. Aktiekursen på Amagerbanken er styrtdykket. Advarslerne har været mange det seneste år. Ender banken i Finansiel Stabilitet, har aktierne kun symbolsk værdi.
Kunderne: Amagerbanken er i realiteten to banker. Én med tusindvis af sunde privat- og erhvervskunder, en anden med 20-25 højrisikable kunder inden for ejendoms- og spekulationsområdet. Sendes banken over i Finansiel Stabilitet, hænger staten på de højrisikable kunder. Privat- og erhvervskunder med blot lidt ondt i økonomien kan få svært ved at finde en ny bank.

Konkurrenterne: Slikker sig om munden med udsigt til godbidder i København.
Mandag bør Amagerbankens aktionærer, kunder og medarbejdere være meget klogere.

One response to “Bank på weekendarbejde

  1. Den deal Amagerbanken har lavet med Jeudan er dygtigt arbejde. Meget dygtigt arbejde.

    Lad mit gætte at ejendommenes opr. ejere har været i forskellig grad af restance. Det kræver at tilgodehavenderne nedskrives/hensættes i bankens regnskaber + der kan være diskussion om hvor meget de skal nedskrives.

    Nu har banken i stedet 200 mio i aktier i et konservativt og “godt” selskab, hvor børsmarkedet sætter værdien af aktiverne som ikke skal diskuteres, og hvor der ikke bliver nødlidende lån som skal nedskrives.

    Vupti – alle er glade. Måske lige undtagen de som bliver tvunget af omstændighederne til at sælge til Jeudan med nedskrivninger, men sådan er spillet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *