Lars Rohde: Dansk velstand i top

Af Jens Chr. Hansen 0

Som nationalbankdirektør er man ansat til at være bekymret. Skal man derfor aflæse en nationalbankdirektørs reelle holdning til den økonomiske udvikling i samfundet, skal man se på graden af bekymringen, altså hvor dybe furerne er i panden på nationalbankdirektør Lars Rohde. Pt. er furerne i Rohdes pande ikke er voldsomt dybe, ind i mellem er der oven i købet et lille smil i mundvigen.

Og jo-jo, væksten er der ikke, og kommer heller ikke foreløbig, men ro på nu, overordnet set og set i forhold til den økonomiske udvikling i en række andre lande, som vi typisk sammenligner os med går det faktisk ganske godt. Danmark er et rigt land, et overordentligt rigt land. Faktisk så rig, at vores investeringer og formuer i udlandet kaster så meget af sig, at vores velstand udvikler sig på linje med velstandsudviklingen i Sverige og USA. Begge lande med en betydelig højere BNP-vækst end i Danmark, målt i tidsrummet fra 2007 til 2014.

Det er faktisk ganske overraskende, al den stund de økonomiske grædekoner igen og igen alene fokuserer på BNP-væksten som målestok for vores velstand. Men så enkelt er det ikke, konstaterer Nationalbanken. I stedet for alene at fokusere på bruttonationalproduktet tager Nationalbanken udgangspunkt i bruttonationalindkomsten. Altså ikke alene, hvad vi producerer, men hvad vi har at købe for. Modsat lande som Finland, Storbritannien og Holland, hvor velstanden er faldet, har Danmark oplevet en vækst i velstanden på niveau med USA og lidt højere end i Sverige, lyder konklusionen. Det er noget af en mytedræber.

Betyder det så, at Lars Rohdes anbefaling er, at vi og politikerne, roligt kan læne os tilbage og nyde tilværelsen? Nej. Selv om velstanden i Danmark lige nu er ganske fornøjelig, så handler den fremtidige velstand om at skabe mere vækst. Værktøjerne er dog forholdsvis få. Pengepolitikken (renten) kan ikke bruges, fordi renten er banket så langt ned, som den er. Lars Rohde mener heller ikke, at finanspolitkken er et brugbart værktøj. I stedet for at lempe, skal finanspolitikken nemlig strammes.

Altså ingen skattelettelser, hvis det står til nationalbankchefen. Regeringen Løkke har lovet partiet Liberal Alliance skattelettelser til efteråret. Set fra nationalbankens udkigspost skal væksten ikke presses op ved skattelettelser, men derimod ved strukturreformer, bla. på arbejdsmarkedet. Danmark kommer til at mangle kvalificerede hænder meget snart, og skal man fortolke signalerne fra Lars Rohde & Co. så er den klare anbefaling at glemme skattelettelserne og i stedet arbejde stenhårdt på at få gennemført reformer, der øger arbejdsudbuddet.

Der er således mange forskellige og indimellem tvetydige billeder af den økonomiske udvikling lige nu. Men samlet set er udgangspunktet for at fastholde velstanden altså rigtig god.

Skriv kommentar

Kun fornavn og efternavn bliver vist i forbindelse med kommentaren. Dog skal alle felter med * (stjerne) udfyldes

Læs vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites

RETNINGSLINJER

Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

Redaktionen

Yderligere info