Hovsa, endnu en mystisk banksag på Færøerne

Af Jens Chr. Hansen 1

Det er grumset som bare pokker og synes at være endnu et kedeligt kapitel i færøsk bankvæsen. Denne gang dog ikke for danske skatteborgeres penge, men for de færøske skatteborgeres egne penge.

Den pikante sag handler om den tidligere kuldsejlede færøske bank, Eik Banki. Banken blev i 2010 sendt over i statens afviklingskasse for syge banker, Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet måtte skubbe to mia. kr. ind som frisk kapital for at holde den syge Eik Banki oven vande. Efterfølgende blev de danske aktiviteter i banken udskilt fra de færøske bank-
forretninger, og det lykkedes at sælge den færøske del af banken, nu med navnet Eik Banki Føroya P/F, for 1,5 mia. kr. Alle aktiver og passiver blev ført med over. Det resulterede i et tab for Finansiel Stabilitet på en halv mia. kr. Så vidt så godt.

Nu viser det sig imidlertid, at Eik Banki selv har udgiftsført dette tab i sit eget skatteregnskab og dermed står til en gevinst på 93 mio. kr., som betales af de færøske skatteborgere. Uretmæssigt og utilgiveligt mener den erfarne bankmand Jørn Astrup Hansen. Han har derfor i protest nedlagt sit hverv som bestyrelsesmedlem i Eik-banken på Færøerne. Astrup har været Finansiel Stabilitets mand i Eik-bankens bestyrelse. Det helt særlige i denne situation er, at det færøske skattevæsen, TAKS, har godkendt dette fradrag, men det kan vise sig, at det er sket på et uoplyst grundlag. I så fald et problem for banken.

Det er et meget kraftigt signal for en bank, der handler med tillid, når et medlem forlader bestyrelsen i protest, fordi han ikke kan godkende særlige transaktioner i banken. Hvis fradraget er ulovligt, er det kritisabelt, at Eik-bankens bestyrelse reagerer så sent og først på et tidspunkt, hvor der begynder at komme offentlighed omkring sagen.

Selv om fradraget er foretaget i 2012, dukker denne sag på forunderlig vis først op i det 2015-regnskab, der er ved at blive udarbejdet. Spørgsmålet er således, om bankens revision og det færøske skattevæsen kan godkende dette særlige skattefradrag, som hidtil har været holdt hemmeligt for omverdenen. Og hvilke konsekvenser det i givet fald får, dels i banken dels i det færøske skattevæsen, hvis det i sidste øjeblik annulleres. Det er en sag, der bidrager til kritikken om for tætte forbindelser i så lille et samfund som det færøske.

Samtidig er det også en problematisk sag for Eik-bankens bestyrelsesformand, danske Torben Nielsen, der tidligere har været medlem af direktionen i Nationalbanken. Det er ultimativt hans ansvar, at banken følger de færøske skatteregler, og at skattevæsenet har et oplyst grundlag at vurdere banken på.

1 kommentar RSS

 1. Af Oli

  -

  Jeg vil mere beskrive denne sag som “procedure for finansverdenen nu om dage” hellere end mystisk banksag. Fradrag af denne art bliver afproevet af finansfolk I alle lande. Her I England var HSBC I stormvejr for ikke saa laenge siden hvor en a f Camerons naermeste medarbejdre og minister havde vaeret bestyrelsesformand I HSBC mens skatteunddragelsen foregik.
  De taette relationer paa Faeroerne kan vise sig at vaere problematiske I visse tilfaelde, men I her I London, I New York, Tokyo o. s. v. burde taette relationer ikke vare et problem, ser man paa samfundenes stoerrelse, men praecis de samme ting foregaar.
  Udsagnet om tillid til banker lyder som en roest fra graven. Det var engang, man kunne ha tillad til banker, men den tid er for laengst passé.

  Svar

Skriv kommentar

Kun fornavn og efternavn bliver vist i forbindelse med kommentaren. Dog skal alle felter med * (stjerne) udfyldes

Læs vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites

RETNINGSLINJER

Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

Redaktionen

Yderligere info